Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bedömningar av föroreningars utbredning i mark med punktkällor – Utvärdering och erfarenheter från riktad provtagning vid nedlagda bensinstationer

Skytt, Åsa LU (2013) MVEM12 20122
Studies in Environmental Science
Abstract
Small-scale environmental soil surveys at assumed point sources are done through targeted sampling at a limited number of sampling locations which makes delineation of a contaminated area difficult. However, if a decision of remediation is taken due to the results of a small-scale environmental soil survey, the size of the contaminated area still has to be assessed. In this study I examined the accuracy of such estimations, when based on the results from small-scale environmental soil surveys. I did this by evaluating 39 remediation projects at former petrol stations where it was possible to compare the assessed amount of contaminated soil with the actual amount of contaminated soil that was excavated during the remediation. The excavated... (More)
Small-scale environmental soil surveys at assumed point sources are done through targeted sampling at a limited number of sampling locations which makes delineation of a contaminated area difficult. However, if a decision of remediation is taken due to the results of a small-scale environmental soil survey, the size of the contaminated area still has to be assessed. In this study I examined the accuracy of such estimations, when based on the results from small-scale environmental soil surveys. I did this by evaluating 39 remediation projects at former petrol stations where it was possible to compare the assessed amount of contaminated soil with the actual amount of contaminated soil that was excavated during the remediation. The excavated amounts of contaminated soil differed from the estimated amounts, ranging from 4 to 1150 percent. In 78 percent of the studied projects, the amount of contaminated soil was underestimated which in some cases meant that the ground was incorrectly assessed as clean. The error in the estimations, expressed as tons of contaminated soil, increased both with the actual amount of contaminated soil and with the number of petrol tanks installed at the former petrol stations. However, no correlation between the error in the estimations and the number of sampling locations could be demonstrated. A problem that occurred at a quarter of the soil surveys was that the sampling at some individual locations did not provide conclusive or representative results. Other problems were obstructed sampling as well as uncertainties in the localization of point sources. (Less)
Abstract (Swedish)
Översiktliga miljötekniska markundersökningar vid förmodade punktkällor görs genom riktad provtagning, med ett begränsat antal provtagningspunkter som egentligen är för litet för att avgränsa en föroreningsutbredning. Men i de fall resultatet av en översiktlig miljöteknisk markundersökning leder till ett beslut om sanering, krävs det ändå att en bedömning av föroreningsutbredningen görs. I den här studien har jag undersökt säkerheten i sådana bedömningar då de baseras på resultaten från översiktliga miljötekniska markundersökningar. Detta har jag gjort genom att utvärdera 39 saneringsprojekt vid nedlagda bensinstationer där den bedömda mängden förorenade massor har kunnat jämföras med den verkliga mängden förorenade massor som fick... (More)
Översiktliga miljötekniska markundersökningar vid förmodade punktkällor görs genom riktad provtagning, med ett begränsat antal provtagningspunkter som egentligen är för litet för att avgränsa en föroreningsutbredning. Men i de fall resultatet av en översiktlig miljöteknisk markundersökning leder till ett beslut om sanering, krävs det ändå att en bedömning av föroreningsutbredningen görs. I den här studien har jag undersökt säkerheten i sådana bedömningar då de baseras på resultaten från översiktliga miljötekniska markundersökningar. Detta har jag gjort genom att utvärdera 39 saneringsprojekt vid nedlagda bensinstationer där den bedömda mängden förorenade massor har kunnat jämföras med den verkliga mängden förorenade massor som fick schaktas bort vid saneringen. De bortschaktade mängderna förorenade massor avvek från de bedömda mängderna med mellan 4 och 1 150 procent. För 78 procent av de studerade objekten underskattades mängden förorenade massor, vilket i några fall innebar att marken felaktigt bedömdes vara ren. Felet i bedömningarna, uttryckt i ton förorenade massor, ökade både med den verkliga mängden förorenade massor och med antalet cisterner som funnits inom de nedlagda bensinstationerna. Däremot påvisades inget samband mellan felet i bedömningen och antalet provtagningspunkter. Ett problem som förekom vid en fjärdedel av markundersökningarna var att provtagningen i vissa enskilda punkter inte gav entydiga eller representativa resultat. Andra problem var hindrad provtagning och osäkerheter i lokaliseringen av punktkällor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skytt, Åsa LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
utvärdering, riktad provtagning, föroreningsutbredning, översiktliga miljötekniska markundersökningar, förorenad mark, SPIMFAB, bensinstationer
language
Swedish
id
3706188
date added to LUP
2013-04-25 10:54:34
date last changed
2013-04-25 10:54:34
@misc{3706188,
 abstract   = {Small-scale environmental soil surveys at assumed point sources are done through targeted sampling at a limited number of sampling locations which makes delineation of a contaminated area difficult. However, if a decision of remediation is taken due to the results of a small-scale environmental soil survey, the size of the contaminated area still has to be assessed. In this study I examined the accuracy of such estimations, when based on the results from small-scale environmental soil surveys. I did this by evaluating 39 remediation projects at former petrol stations where it was possible to compare the assessed amount of contaminated soil with the actual amount of contaminated soil that was excavated during the remediation. The excavated amounts of contaminated soil differed from the estimated amounts, ranging from 4 to 1150 percent. In 78 percent of the studied projects, the amount of contaminated soil was underestimated which in some cases meant that the ground was incorrectly assessed as clean. The error in the estimations, expressed as tons of contaminated soil, increased both with the actual amount of contaminated soil and with the number of petrol tanks installed at the former petrol stations. However, no correlation between the error in the estimations and the number of sampling locations could be demonstrated. A problem that occurred at a quarter of the soil surveys was that the sampling at some individual locations did not provide conclusive or representative results. Other problems were obstructed sampling as well as uncertainties in the localization of point sources.},
 author    = {Skytt, Åsa},
 keyword   = {utvärdering,riktad provtagning,föroreningsutbredning,översiktliga miljötekniska markundersökningar,förorenad mark,SPIMFAB,bensinstationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bedömningar av föroreningars utbredning i mark med punktkällor – Utvärdering och erfarenheter från riktad provtagning vid nedlagda bensinstationer},
 year     = {2013},
}