Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Nu kör vi pojkar!": En studie om körledares metoder för att väcka och behålla pojkarnas intresse för körsång

Borg, Carolina (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: ”Let’s sing it boys!”: A study of the choir leaders’ methods in arousing and keeping boys’ interest in choir singing.
The purpose of this thesis is to investigate how five different choir leaders work with boys in choirs and how they arouse the boys’ interest in choir singing. Furthermore, how they cope with the young male voice when reached adolescence and how the leaders view the future of boys singing in choirs. I also want to look at an eventual significance concerning if or if not the boys rather stay in the choirs with female or male choral leaders.
I have performed this research through qualitative structured interviews with choir leaders that have mixed experiences of boys in choirs. The results of the thesis show that the... (More)
Title: ”Let’s sing it boys!”: A study of the choir leaders’ methods in arousing and keeping boys’ interest in choir singing.
The purpose of this thesis is to investigate how five different choir leaders work with boys in choirs and how they arouse the boys’ interest in choir singing. Furthermore, how they cope with the young male voice when reached adolescence and how the leaders view the future of boys singing in choirs. I also want to look at an eventual significance concerning if or if not the boys rather stay in the choirs with female or male choral leaders.
I have performed this research through qualitative structured interviews with choir leaders that have mixed experiences of boys in choirs. The results of the thesis show that the choir leaders think that it is in favor of the boys when they get to sing with other boys. In the interest of the choir, it is good to divide sometimes the choir in boys and girls from the ages ten to sixteen. Regardless of the gender of the choir leader, it is important that he or she takes part in the knowledge about the cambiata voice to help and inspire the boys to keep on singing. There are advantages and disadvantages for both male and female choir leaders, and in the end, it all boils down to the personality and engagement of the choir leader, which makes the boys willing to sing in choir. The most important thing is to be sensitive to the boys and be responsive to their needs. You learn the most as a choir leader just by listening to the boys themselves. Don’t forget, boys like to sing. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem körledare arbetar med pojkar i kör och hur de väcker deras intresse för körsång. Hur körledarna hanterar pojkars röster när de kommer i målbrottet, hur de ser på vår framtid med pojkar i kör och om det har betydelse om det är en kvinnlig eller manlig körledare. Som metod har jag använt kvalitativa och strukturerade intervjuer med körledare som har blandad erfarenhet av pojkar i kör. Studiens resultat visar att körledarna tycker att det är gynnande för pojkar att sjunga med andra pojkar. Dels för kören och körsångens bästa är det bra att göra en uppdelning av pojkar och flickor vid vissa tillfällen, framför allt mellan årskurs 6 till 9. Oavsett körledarens kön visade det sig vara viktigt att... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem körledare arbetar med pojkar i kör och hur de väcker deras intresse för körsång. Hur körledarna hanterar pojkars röster när de kommer i målbrottet, hur de ser på vår framtid med pojkar i kör och om det har betydelse om det är en kvinnlig eller manlig körledare. Som metod har jag använt kvalitativa och strukturerade intervjuer med körledare som har blandad erfarenhet av pojkar i kör. Studiens resultat visar att körledarna tycker att det är gynnande för pojkar att sjunga med andra pojkar. Dels för kören och körsångens bästa är det bra att göra en uppdelning av pojkar och flickor vid vissa tillfällen, framför allt mellan årskurs 6 till 9. Oavsett körledarens kön visade det sig vara viktigt att körledaren tar del av den kunskap som finns om pojkars målbrottsröster för att kunna hjälpa och inspirera dem för fortsatt körsång. Nackdelar och fördelar finns för både en kvinnlig och en manlig körledare och undersökningen visade att i slutändan är det körledarens personlighet och engagemang som spelar den största rollen för att pojkar ska vilja sjunga i kör. Det viktigaste av allt visade sig att vara lyhörd och att uppmärksamma pojkarna, som körledare lär du dig mest genom att lyssna på pojkarna själva. Glöm inte att pojkar tycker om att sjunga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borg, Carolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Choir singing, choir, choral, choral singing, boys, boys' choir, boys’ voices, boys’ voice breaking, voice change, cambiata, gender, körsång, kör, pojkar, gossar, gosskör, killar, målbrottet, genus
language
Swedish
id
3735460
date added to LUP
2013-05-06 11:38:38
date last changed
2013-05-06 11:38:38
@misc{3735460,
 abstract   = {{Title: ”Let’s sing it boys!”: A study of the choir leaders’ methods in arousing and keeping boys’ interest in choir singing.
The purpose of this thesis is to investigate how five different choir leaders work with boys in choirs and how they arouse the boys’ interest in choir singing. Furthermore, how they cope with the young male voice when reached adolescence and how the leaders view the future of boys singing in choirs. I also want to look at an eventual significance concerning if or if not the boys rather stay in the choirs with female or male choral leaders.
I have performed this research through qualitative structured interviews with choir leaders that have mixed experiences of boys in choirs. The results of the thesis show that the choir leaders think that it is in favor of the boys when they get to sing with other boys. In the interest of the choir, it is good to divide sometimes the choir in boys and girls from the ages ten to sixteen. Regardless of the gender of the choir leader, it is important that he or she takes part in the knowledge about the cambiata voice to help and inspire the boys to keep on singing. There are advantages and disadvantages for both male and female choir leaders, and in the end, it all boils down to the personality and engagement of the choir leader, which makes the boys willing to sing in choir. The most important thing is to be sensitive to the boys and be responsive to their needs. You learn the most as a choir leader just by listening to the boys themselves. Don’t forget, boys like to sing.}},
 author    = {{Borg, Carolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Nu kör vi pojkar!": En studie om körledares metoder för att väcka och behålla pojkarnas intresse för körsång}},
 year     = {{2012}},
}