Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svinn av frukter och grönsaker - Fallet ICA Grossist

Nordell, Maja ; Tapper, Jimmy and Torstensson, Anton LU (2013) In Examensarbeten i Technology Management TMA820 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Svinn i livsmedelskedjan är ett aktuellt ämne både i branschen och på politisk nivå. En reduktion av matsvinn inom livsmedelsbranschen är intressant från både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tidigare forskning har främst fokuserat på butikernas svinn och det råder därför oklarheter i hur hanteringen av svinn i tidigare led i försörjningskedjan ser ut. Frukter och grönsaker är den varugrupp som står för största delen av svinnet och Sveriges största dagligvaruhandelskedja ICA har ett behov av att öka sina kunskaper om svinnhantering i grossistledet. Syftet för studien är att öka kunskaperna om svinn i grossistledet för frukter och grönsaker. De delmål som satts upp var att ta reda på var i flödet som svinn uppstår, varför svinn... (More)
Svinn i livsmedelskedjan är ett aktuellt ämne både i branschen och på politisk nivå. En reduktion av matsvinn inom livsmedelsbranschen är intressant från både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tidigare forskning har främst fokuserat på butikernas svinn och det råder därför oklarheter i hur hanteringen av svinn i tidigare led i försörjningskedjan ser ut. Frukter och grönsaker är den varugrupp som står för största delen av svinnet och Sveriges största dagligvaruhandelskedja ICA har ett behov av att öka sina kunskaper om svinnhantering i grossistledet. Syftet för studien är att öka kunskaperna om svinn i grossistledet för frukter och grönsaker. De delmål som satts upp var att ta reda på var i flödet som svinn uppstår, varför svinn uppstår samt utveckla en modell för utvärdering och förbättring av svinnhantering för en grossist.

För att besvara syftet har ett induktivt angreppssätt använts där empiriskt material har samlats in från fallföretaget ICA. För att besvara var och varför svinn uppkommer har data uthämtats och intervjuer genomförts. Materialet har sedan analyserats och jämförts med tidigare studier på området varefter en modell har tagits fram.

Studien på fallföretaget ICA visade att butikernas reklamationer står för den största delen av det svinn som belastar grossisten ekonomiskt. Svinn i grossistledet visade sig främst handla om kvaliteten på varorna och inte den fysiska hanteringen. En modell för förbättrad svinnhantering kunde sedan byggas. Modellen framhäver fyra grundläggande pusselbitar samt sex olika fokusområden. Modellen är tänkt att hjälpa en grossist i att utvärdera sitt svinnarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordell, Maja ; Tapper, Jimmy and Torstensson, Anton LU
supervisor
organization
course
TMA820 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Svinn, Matsvinn, Grossist, Livsmedelsbranschen, Frukter, Grönsaker, Frukt och Grönt, Supply Chain Management, Försörjningskedja
publication/series
Examensarbeten i Technology Management
report number
246
ISSN
1651-0100
language
Swedish
id
3802858
date added to LUP
2015-08-19 11:19:02
date last changed
2015-08-19 11:19:02
@misc{3802858,
 abstract   = {Svinn i livsmedelskedjan är ett aktuellt ämne både i branschen och på politisk nivå. En reduktion av matsvinn inom livsmedelsbranschen är intressant från både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tidigare forskning har främst fokuserat på butikernas svinn och det råder därför oklarheter i hur hanteringen av svinn i tidigare led i försörjningskedjan ser ut. Frukter och grönsaker är den varugrupp som står för största delen av svinnet och Sveriges största dagligvaruhandelskedja ICA har ett behov av att öka sina kunskaper om svinnhantering i grossistledet. Syftet för studien är att öka kunskaperna om svinn i grossistledet för frukter och grönsaker. De delmål som satts upp var att ta reda på var i flödet som svinn uppstår, varför svinn uppstår samt utveckla en modell för utvärdering och förbättring av svinnhantering för en grossist. 

För att besvara syftet har ett induktivt angreppssätt använts där empiriskt material har samlats in från fallföretaget ICA. För att besvara var och varför svinn uppkommer har data uthämtats och intervjuer genomförts. Materialet har sedan analyserats och jämförts med tidigare studier på området varefter en modell har tagits fram. 

Studien på fallföretaget ICA visade att butikernas reklamationer står för den största delen av det svinn som belastar grossisten ekonomiskt. Svinn i grossistledet visade sig främst handla om kvaliteten på varorna och inte den fysiska hanteringen. En modell för förbättrad svinnhantering kunde sedan byggas. Modellen framhäver fyra grundläggande pusselbitar samt sex olika fokusområden. Modellen är tänkt att hjälpa en grossist i att utvärdera sitt svinnarbete.},
 author    = {Nordell, Maja and Tapper, Jimmy and Torstensson, Anton},
 issn     = {1651-0100},
 keyword   = {Svinn,Matsvinn,Grossist,Livsmedelsbranschen,Frukter,Grönsaker,Frukt och Grönt,Supply Chain Management,Försörjningskedja},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i Technology Management},
 title    = {Svinn av frukter och grönsaker - Fallet ICA Grossist},
 year     = {2013},
}