Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brukarmedverkan i fysisk planering. Landskapskonventionen i fokus

Nilsson, Helen LU (2013) SGEL16 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen i samhällsplanering syftar till att belysa brukarmedverkan i planering. Fokus ligger på landskapet och den Europeiska landskapskonventionen. Frågorna som tas upp och besvara, med hjälp av en fallstudie och kvalitativa intervjuer, är följande:
- Vilka är motiven till medborgardeltagande i fysisk planering?
- Vad innebär den europeiska landskapskonventionen i, och vad säger den om brukarmedverkan?
- I det enskilda fallet: Hur ser de kommunala tjänstemännen på att brukarna kommer in i planprocessen tidigare (utöver de lagstadgade samråden)?
- I det enskilda fallet: Hur ser brukarna på sin roll i planeringen, vill de vara med och känner de att de får gehör för sina åsikter?

I analysen hävdar jag att brukarmedverkan... (More)
Kandidatuppsatsen i samhällsplanering syftar till att belysa brukarmedverkan i planering. Fokus ligger på landskapet och den Europeiska landskapskonventionen. Frågorna som tas upp och besvara, med hjälp av en fallstudie och kvalitativa intervjuer, är följande:
- Vilka är motiven till medborgardeltagande i fysisk planering?
- Vad innebär den europeiska landskapskonventionen i, och vad säger den om brukarmedverkan?
- I det enskilda fallet: Hur ser de kommunala tjänstemännen på att brukarna kommer in i planprocessen tidigare (utöver de lagstadgade samråden)?
- I det enskilda fallet: Hur ser brukarna på sin roll i planeringen, vill de vara med och känner de att de får gehör för sina åsikter?

I analysen hävdar jag att brukarmedverkan är viktigt för att kunna skapa en hållbar planering och utveckling. Dock är brukarmedverkan inte helt lätt att få tillstånd och det finns flera svårigheter. Bland annat visar min undersökning att brukaren själv inte var odelat positiv till medverkan i planeringen. För tjänstemännen var brukarmedverkan däremot ett roligt och positivt inslag i det dagliga arbetet.
Den Europeiska landskapskonventionen syftar till att planeringen ska innefatta alla typer av landskap, både i staden och på gelsbygden. Frågan är dock hur stort genomslag landskapskonventionen kommer att få i ett instabilt Europa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Helen LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Den Europeiska landskapskonventionen, Brukarmedverkan, LIFEscape. Vombsänkan, Lunds kommun, Sjöbo kommun
language
Swedish
id
3802973
date added to LUP
2013-06-17 08:59:46
date last changed
2016-02-09 17:14:58
@misc{3802973,
 abstract   = {Kandidatuppsatsen i samhällsplanering syftar till att belysa brukarmedverkan i planering. Fokus ligger på landskapet och den Europeiska landskapskonventionen. Frågorna som tas upp och besvara, med hjälp av en fallstudie och kvalitativa intervjuer, är följande: 
- Vilka är motiven till medborgardeltagande i fysisk planering?
- Vad innebär den europeiska landskapskonventionen i, och vad säger den om brukarmedverkan?
- I det enskilda fallet: Hur ser de kommunala tjänstemännen på att brukarna kommer in i planprocessen tidigare (utöver de lagstadgade samråden)? 
- I det enskilda fallet: Hur ser brukarna på sin roll i planeringen, vill de vara med och känner de att de får gehör för sina åsikter?

I analysen hävdar jag att brukarmedverkan är viktigt för att kunna skapa en hållbar planering och utveckling. Dock är brukarmedverkan inte helt lätt att få tillstånd och det finns flera svårigheter. Bland annat visar min undersökning att brukaren själv inte var odelat positiv till medverkan i planeringen. För tjänstemännen var brukarmedverkan däremot ett roligt och positivt inslag i det dagliga arbetet. 
Den Europeiska landskapskonventionen syftar till att planeringen ska innefatta alla typer av landskap, både i staden och på gelsbygden. Frågan är dock hur stort genomslag landskapskonventionen kommer att få i ett instabilt Europa.},
 author    = {Nilsson, Helen},
 keyword   = {Den Europeiska landskapskonventionen,Brukarmedverkan,LIFEscape. Vombsänkan,Lunds kommun,Sjöbo kommun},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brukarmedverkan i fysisk planering. Landskapskonventionen i fokus},
 year     = {2013},
}