Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av stadsmiljö utifrån ett trygghetsperspektiv

Stenfelt, Jakob LU (2013) SGEL16 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att beskriva ett antal aspekter av hur trygghet upplevs och hur dessa appliceras i en verklig offentlig urban miljö. Undersökningen bygger på en fallstudiemetodik där begreppen; social formell och informell kontroll, genus och tillgänglighet har använts för att studera upplevd trygghet. En fallstudiemetodik inriktas bara på en undersökningsenhet vilket i detta fall är området kring Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn (Avenyn). Hela området benämns i fortsättningen Avenyområdet.

Den empiriska studien av Avenyområdet bygger på mätningar, trygghetsvandringar och rapporter där de boende deltagit och uttryckt åsikter om tryggheten i området. De teoretiskt undersökta begreppen används för att tolka och analysera det... (More)
Uppsatsen syftar till att beskriva ett antal aspekter av hur trygghet upplevs och hur dessa appliceras i en verklig offentlig urban miljö. Undersökningen bygger på en fallstudiemetodik där begreppen; social formell och informell kontroll, genus och tillgänglighet har använts för att studera upplevd trygghet. En fallstudiemetodik inriktas bara på en undersökningsenhet vilket i detta fall är området kring Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn (Avenyn). Hela området benämns i fortsättningen Avenyområdet.

Den empiriska studien av Avenyområdet bygger på mätningar, trygghetsvandringar och rapporter där de boende deltagit och uttryckt åsikter om tryggheten i området. De teoretiskt undersökta begreppen används för att tolka och analysera det empiriska materialet från Avenyområdet. Analysen byggs upp utefter frågeställningarna och ska följaktligen utgöra grunden för uppsatsens slutsatser.

Resultatet från studien visar på att den upplevda tryggheten i urbana offentliga miljöer beror till stor del på om området karaktäriseras av en sluten eller öppen miljö. Uppsatsen pekar på att Avenyns bakgator upplevs ha lägre trygghet på grund av att områdena är slutna till sin karaktär, belysningen är bristfällig och den informella sociala kontrollen är låg. För hela Avenyområdet gäller att människorna som rör sig i området under kvällar och nätter utgör en lägre informell social kontroll, vilket bidrar till en lägre upplevd trygghet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenfelt, Jakob LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avenyområdet, Göteborg Stad, planering, Offentliga miljöer, Tillgänglighet, Social kontroll, Trygghet, Genus
language
Swedish
id
3803421
date added to LUP
2013-06-17 09:05:20
date last changed
2013-06-17 09:05:20
@misc{3803421,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att beskriva ett antal aspekter av hur trygghet upplevs och hur dessa appliceras i en verklig offentlig urban miljö. Undersökningen bygger på en fallstudiemetodik där begreppen; social formell och informell kontroll, genus och tillgänglighet har använts för att studera upplevd trygghet. En fallstudiemetodik inriktas bara på en undersökningsenhet vilket i detta fall är området kring Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn (Avenyn). Hela området benämns i fortsättningen Avenyområdet.

Den empiriska studien av Avenyområdet bygger på mätningar, trygghetsvandringar och rapporter där de boende deltagit och uttryckt åsikter om tryggheten i området. De teoretiskt undersökta begreppen används för att tolka och analysera det empiriska materialet från Avenyområdet. Analysen byggs upp utefter frågeställningarna och ska följaktligen utgöra grunden för uppsatsens slutsatser. 

Resultatet från studien visar på att den upplevda tryggheten i urbana offentliga miljöer beror till stor del på om området karaktäriseras av en sluten eller öppen miljö. Uppsatsen pekar på att Avenyns bakgator upplevs ha lägre trygghet på grund av att områdena är slutna till sin karaktär, belysningen är bristfällig och den informella sociala kontrollen är låg. För hela Avenyområdet gäller att människorna som rör sig i området under kvällar och nätter utgör en lägre informell social kontroll, vilket bidrar till en lägre upplevd trygghet.},
 author    = {Stenfelt, Jakob},
 keyword   = {Avenyområdet,Göteborg Stad,planering,Offentliga miljöer,Tillgänglighet,Social kontroll,Trygghet,Genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av stadsmiljö utifrån ett trygghetsperspektiv},
 year     = {2013},
}