Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Learning & Development: en betydelsefull del av HR L&D-specialisters upplevelser av sin yrkesroll

Nilsson, Jane LU and West, Sandra LU (2013) PEDK11 20131
Education
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att undersöka L&D-specialisters upplevelser av sin yrkesroll. Vi söker företrädesvis empiriska kopplingar mellan yrkesrollen och följande delar:
- utbildning och arbetslivserfarenhet
- personliga egenskaper och kompetenser
- egen utveckling och yrkets utveckling
Vi ämnar att se såväl på delarna var för sig som på den helhet de utgör.
Kvalitativ data är insamlad via personliga intervjuer med sex L&D-specialister. Vår utgångspunkt är ett hermeneutiskt perspektiv och en induktiv ansats då avsikten är att skapa ny kunskap.

Vårt resultat är både brett och djupt. Vi kan urskilja sex olika kategorier som vi anser beskriver yrkesrollen på ett utförligt sätt. Dessa områden är Bakgrund – Personliga egenskaper & motivation –... (More)
Vårt syfte är att undersöka L&D-specialisters upplevelser av sin yrkesroll. Vi söker företrädesvis empiriska kopplingar mellan yrkesrollen och följande delar:
- utbildning och arbetslivserfarenhet
- personliga egenskaper och kompetenser
- egen utveckling och yrkets utveckling
Vi ämnar att se såväl på delarna var för sig som på den helhet de utgör.
Kvalitativ data är insamlad via personliga intervjuer med sex L&D-specialister. Vår utgångspunkt är ett hermeneutiskt perspektiv och en induktiv ansats då avsikten är att skapa ny kunskap.

Vårt resultat är både brett och djupt. Vi kan urskilja sex olika kategorier som vi anser beskriver yrkesrollen på ett utförligt sätt. Dessa områden är Bakgrund – Personliga egenskaper & motivation – Arbetsuppgifter – Kompetenser – Egen utveckling – Trender/utveckling inom HR.

I analys och diskussion kopplar vi samman vårt resultat med relevant teori och tidigare forskning, dels varje kategori för sig och slutligen de olika delarna som en helhet. Vi lyfter fram ett par olika huvudpunkter inom yrkesrollen, vilka vi anser bör motsvara kvalifikationerna för den. Dessa är kompetens inom affärsförståelse och Change Management, PA-utbildning samt personliga egenskaper som intresse för människor och social kompetens.

Vi ser vår uppsats som en början på en kartläggning av HR-områdets samtliga funktioner. Vidare anser vi att den behöver kompletteras med liknande studier av övriga HR-roller med den slutliga avsikten att höja yrkets status och erkännande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jane LU and West, Sandra LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Learning & Development, personliga egenskaper, motivation, kompetenser, trender/utveckling inom HR, affärsförståelse, Change Management, facilitering
language
Swedish
id
3807672
date added to LUP
2013-06-17 09:52:30
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3807672,
 abstract   = {{Vårt syfte är att undersöka L&D-specialisters upplevelser av sin yrkesroll. Vi söker företrädesvis empiriska kopplingar mellan yrkesrollen och följande delar:
- utbildning och arbetslivserfarenhet 
- personliga egenskaper och kompetenser
- egen utveckling och yrkets utveckling
Vi ämnar att se såväl på delarna var för sig som på den helhet de utgör.
Kvalitativ data är insamlad via personliga intervjuer med sex L&D-specialister. Vår utgångspunkt är ett hermeneutiskt perspektiv och en induktiv ansats då avsikten är att skapa ny kunskap. 

Vårt resultat är både brett och djupt. Vi kan urskilja sex olika kategorier som vi anser beskriver yrkesrollen på ett utförligt sätt. Dessa områden är Bakgrund – Personliga egenskaper & motivation – Arbetsuppgifter – Kompetenser – Egen utveckling – Trender/utveckling inom HR. 

I analys och diskussion kopplar vi samman vårt resultat med relevant teori och tidigare forskning, dels varje kategori för sig och slutligen de olika delarna som en helhet. Vi lyfter fram ett par olika huvudpunkter inom yrkesrollen, vilka vi anser bör motsvara kvalifikationerna för den. Dessa är kompetens inom affärsförståelse och Change Management, PA-utbildning samt personliga egenskaper som intresse för människor och social kompetens.

Vi ser vår uppsats som en början på en kartläggning av HR-områdets samtliga funktioner. Vidare anser vi att den behöver kompletteras med liknande studier av övriga HR-roller med den slutliga avsikten att höja yrkets status och erkännande.}},
 author    = {{Nilsson, Jane and West, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Learning & Development: en betydelsefull del av HR L&D-specialisters upplevelser av sin yrkesroll}},
 year     = {{2013}},
}