Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Studenters upplevelser - Service Management-utbildning ur ett introvert & extrovert perspektiv

Guthartz, Lydia LU and Irebo, Christoffer LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Akademiska studier är ett sätt för att höja sin kunskapsnivå inom ett visst område. Kunskapen tillgodogörs genom kurser på landets högskolor och universitet som är uppbygga med hjälp av en mängd varierande upplägg och examinationsformer. Dessa olika studiekontexter passar olika personlighetstyper olika bra och är relaterat till deras förmågor till engagemang. Personlighetsspektrumet introvert-extrovert innehåller två vitt skilda sätt att relatera till sin omvärld. Denna studies syfte är att se till hur introverta och extroverta studenter på utbildningen Service Management upplever sina studier och hur dessa upplevelser stämmer överens med deras behov och förutsättningar för lärande utifrån deras personlighetstyper. Dessa upplevelser har... (More)
Akademiska studier är ett sätt för att höja sin kunskapsnivå inom ett visst område. Kunskapen tillgodogörs genom kurser på landets högskolor och universitet som är uppbygga med hjälp av en mängd varierande upplägg och examinationsformer. Dessa olika studiekontexter passar olika personlighetstyper olika bra och är relaterat till deras förmågor till engagemang. Personlighetsspektrumet introvert-extrovert innehåller två vitt skilda sätt att relatera till sin omvärld. Denna studies syfte är att se till hur introverta och extroverta studenter på utbildningen Service Management upplever sina studier och hur dessa upplevelser stämmer överens med deras behov och förutsättningar för lärande utifrån deras personlighetstyper. Dessa upplevelser har utgjort uppsatsens empiri, som insamlats med hjälp av intervjuer av introverta och extroverta studenter. Detta har analyserats med uppsatsens teoretiska utgångspunkt i tidigare forskning kring introversion och extroversion kopplat till teorier om inlärning, social kontext och extern påverkan. Studien har visat att det finns skillnader i upplevelserna av sin studietid, men även likheter. Olika
eximinationsformer kan uppfattas på samma sätt, men av olika avledningar utifrån sina personlighetspreferenser. De båda personlighetstyperna har också skilda sätt att reagera gentemot yttre stimuli vilket påverkar deras upplevelse av miljö, omgivning och sociala faktorer under utbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Guthartz, Lydia LU and Irebo, Christoffer LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Introversion, extroverion, upplevelser, personlighetstyper, inlärning, social kontext, extern påverkan
language
Swedish
id
3809094
date added to LUP
2013-07-10 14:30:28
date last changed
2013-07-10 14:30:28
@misc{3809094,
 abstract   = {Akademiska studier är ett sätt för att höja sin kunskapsnivå inom ett visst område. Kunskapen tillgodogörs genom kurser på landets högskolor och universitet som är uppbygga med hjälp av en mängd varierande upplägg och examinationsformer. Dessa olika studiekontexter passar olika personlighetstyper olika bra och är relaterat till deras förmågor till engagemang. Personlighetsspektrumet introvert-extrovert innehåller två vitt skilda sätt att relatera till sin omvärld. Denna studies syfte är att se till hur introverta och extroverta studenter på utbildningen Service Management upplever sina studier och hur dessa upplevelser stämmer överens med deras behov och förutsättningar för lärande utifrån deras personlighetstyper. Dessa upplevelser har utgjort uppsatsens empiri, som insamlats med hjälp av intervjuer av introverta och extroverta studenter. Detta har analyserats med uppsatsens teoretiska utgångspunkt i tidigare forskning kring introversion och extroversion kopplat till teorier om inlärning, social kontext och extern påverkan. Studien har visat att det finns skillnader i upplevelserna av sin studietid, men även likheter. Olika
eximinationsformer kan uppfattas på samma sätt, men av olika avledningar utifrån sina personlighetspreferenser. De båda personlighetstyperna har också skilda sätt att reagera gentemot yttre stimuli vilket påverkar deras upplevelse av miljö, omgivning och sociala faktorer under utbildningen.},
 author    = {Guthartz, Lydia and Irebo, Christoffer},
 keyword   = {Introversion,extroverion,upplevelser,personlighetstyper,inlärning,social kontext,extern påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studenters upplevelser - Service Management-utbildning ur ett introvert & extrovert perspektiv},
 year     = {2013},
}