Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Paulin test av fonologisk medvetenhet: en normering samt utvärdering av testet och faktorer som kan påverka deltagarnas resultat

Andersson, Joel LU and Berggren, Markus LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Fonologisk medvetenhet definieras som förmågan att uppmärksamma, reflektera och
manipulera språkljud i ord. I logopedisk diagnostik av specifika läs- och skrivsvårigheter,
dyslexi, utreds bland annat fonologisk medvetenhet eftersom forskning har visat att brister i
denna förmåga är karaktäristiskt för många individer med dyslexi. Många av de testen som
används saknar emellertid normvärden för elever i mellanstadiet och högstadiet. Vi har därför
samlat in normvärden på ”Paulin test av fonologisk medvetenhet, reviderad version 2012” för
elever i årskurs 4 och elever i årskurs 6. Vi ville även undersöka om eleverna i årskurs 6
presterar bättre än de i årskurs 4, utvärdera testet och undersöka sambandet mellan olika
faktorer och... (More)
Fonologisk medvetenhet definieras som förmågan att uppmärksamma, reflektera och
manipulera språkljud i ord. I logopedisk diagnostik av specifika läs- och skrivsvårigheter,
dyslexi, utreds bland annat fonologisk medvetenhet eftersom forskning har visat att brister i
denna förmåga är karaktäristiskt för många individer med dyslexi. Många av de testen som
används saknar emellertid normvärden för elever i mellanstadiet och högstadiet. Vi har därför
samlat in normvärden på ”Paulin test av fonologisk medvetenhet, reviderad version 2012” för
elever i årskurs 4 och elever i årskurs 6. Vi ville även undersöka om eleverna i årskurs 6
presterar bättre än de i årskurs 4, utvärdera testet och undersöka sambandet mellan olika
faktorer och slutresultat på testet.
Deltagarna består av 58 elever från årskurs 4 och 55 elever från årskurs 6. I studien deltog åtta
skolor med en spridning både geografiskt och demografiskt.
Vår studie visade att elever i årskurs 6 har ett genomsnittligt högre medelvärde än elever i
årskurs 4. Medelvärdet för deltagarna i årskurs 4 är 31,6 poäng och medelvärdet för
deltagarna i årskurs 6 är 38,7 poäng. Testet har ett Cronbachs Alpha-värde på 0,868, en god
reliabilitet. Ålder i månader hade starkast korrelation med slutresultatet, ett positivt samband.
Tidigare logopedkontakt, hereditet (språk- och/eller läs- och skrivsvårigheter hos en nära
släkting), andraspråk och nytta av längre svarstid uppvisade negativa samband med
slutresultatet. De nämnda faktorerna kunde tillsammans förklara 29,3 % av variansen på
slutresultatet, det vill säga totalpoäng på testet.
Testet är lämpligt för bedömning av fonologisk medvetenhet för årskurs 4 och årskurs 6 då
det har god reliabilitet och deltagarna sprider sig vad gäller testresultat. Vår förhoppning är att
våra normvärden för ”Paulin test av fonologisk medvetenhet reviderad version 2012” för
årskurs 4 och årskurs 6 får klinisk relevans vid läs- och skrivutredningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Joel LU and Berggren, Markus LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
fonologisk medvetenhet, dyslexi, normering
language
Swedish
id
3809708
date added to LUP
2013-06-10 16:14:04
date last changed
2013-06-10 16:14:04
@misc{3809708,
 abstract   = {Fonologisk medvetenhet definieras som förmågan att uppmärksamma, reflektera och
manipulera språkljud i ord. I logopedisk diagnostik av specifika läs- och skrivsvårigheter,
dyslexi, utreds bland annat fonologisk medvetenhet eftersom forskning har visat att brister i
denna förmåga är karaktäristiskt för många individer med dyslexi. Många av de testen som
används saknar emellertid normvärden för elever i mellanstadiet och högstadiet. Vi har därför
samlat in normvärden på ”Paulin test av fonologisk medvetenhet, reviderad version 2012” för
elever i årskurs 4 och elever i årskurs 6. Vi ville även undersöka om eleverna i årskurs 6
presterar bättre än de i årskurs 4, utvärdera testet och undersöka sambandet mellan olika
faktorer och slutresultat på testet.
Deltagarna består av 58 elever från årskurs 4 och 55 elever från årskurs 6. I studien deltog åtta
skolor med en spridning både geografiskt och demografiskt.
Vår studie visade att elever i årskurs 6 har ett genomsnittligt högre medelvärde än elever i
årskurs 4. Medelvärdet för deltagarna i årskurs 4 är 31,6 poäng och medelvärdet för
deltagarna i årskurs 6 är 38,7 poäng. Testet har ett Cronbachs Alpha-värde på 0,868, en god
reliabilitet. Ålder i månader hade starkast korrelation med slutresultatet, ett positivt samband.
Tidigare logopedkontakt, hereditet (språk- och/eller läs- och skrivsvårigheter hos en nära
släkting), andraspråk och nytta av längre svarstid uppvisade negativa samband med
slutresultatet. De nämnda faktorerna kunde tillsammans förklara 29,3 % av variansen på
slutresultatet, det vill säga totalpoäng på testet.
Testet är lämpligt för bedömning av fonologisk medvetenhet för årskurs 4 och årskurs 6 då
det har god reliabilitet och deltagarna sprider sig vad gäller testresultat. Vår förhoppning är att
våra normvärden för ”Paulin test av fonologisk medvetenhet reviderad version 2012” för
årskurs 4 och årskurs 6 får klinisk relevans vid läs- och skrivutredningar.},
 author    = {Andersson, Joel and Berggren, Markus},
 keyword   = {fonologisk medvetenhet,dyslexi,normering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Paulin test av fonologisk medvetenhet: en normering samt utvärdering av testet och faktorer som kan påverka deltagarnas resultat},
 year     = {2013},
}