Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbarhet inom livsmedelsbranschen

Hatakka, Jesper LU and Mijatovic, Davor LU (2013) SMKK10 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
Due to the historical developments within human society that concern various forms of production, especially food production, sustainability has become an important issue. This Bachelors Essay strives to illuminate the differences between what academic knowledge claims should be done about sustainability, and how small to medium food producers perceive their daily efforts in relation to the three aspects that make up the term sustainability. A number of similarities and discrepancies on how it is or how it should be were found to exist between the two perceptions. These findings are presented as a comprehensive table to primarily illuminate the discrepancies in an effort to further the scientific field by showing where theory and perceived... (More)
Due to the historical developments within human society that concern various forms of production, especially food production, sustainability has become an important issue. This Bachelors Essay strives to illuminate the differences between what academic knowledge claims should be done about sustainability, and how small to medium food producers perceive their daily efforts in relation to the three aspects that make up the term sustainability. A number of similarities and discrepancies on how it is or how it should be were found to exist between the two perceptions. These findings are presented as a comprehensive table to primarily illuminate the discrepancies in an effort to further the scientific field by showing where theory and perceived reality do not converge. (Less)
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen Hållbarhet inom livsmedelsbranschen är en uppsats på C-nivå vid Lunds universitet. Arbetet svarar dels på hur producerande livsmedelsföretag med säte i Skåne ser på sitt arbete med hållbarhet. Dels kartläggs de skillnader, och likheter, som livsmedelsföretagen har av sitt praktiska hållbarhetsarbete gentemot den teori som forskningsfronten arbetat fram. Avslutningsvis summeras skillnader och likheter som observerats mellan forskningsfronten och livsmedelsföretagen.

Det förekommer flertalet skillnader och likheter mellan forskningsfrontens teorier och den bild som de producerande livsmedelsföretagen ger. Det som genomsyrar kandidatuppsatsen är den tillämpningsgrad som företagen upplever är möjliga av det... (More)
Kandidatuppsatsen Hållbarhet inom livsmedelsbranschen är en uppsats på C-nivå vid Lunds universitet. Arbetet svarar dels på hur producerande livsmedelsföretag med säte i Skåne ser på sitt arbete med hållbarhet. Dels kartläggs de skillnader, och likheter, som livsmedelsföretagen har av sitt praktiska hållbarhetsarbete gentemot den teori som forskningsfronten arbetat fram. Avslutningsvis summeras skillnader och likheter som observerats mellan forskningsfronten och livsmedelsföretagen.

Det förekommer flertalet skillnader och likheter mellan forskningsfrontens teorier och den bild som de producerande livsmedelsföretagen ger. Det som genomsyrar kandidatuppsatsen är den tillämpningsgrad som företagen upplever är möjliga av det forskningsfronten benämner ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter. Teorier kring hållbarhet gör gällande att det skall vara lika prioritering mellan de tre aspekterna, utifrån tillgänglig kunskap, för att ett företag skall vara hållbart. Företagen å andra sidan menar att en ekonomisk motor måste genomsyra verksamheterna för att överhuvudtaget kunna möjliggöra såväl miljömässigt som socialt arbete. Ett arbete samtliga företag är övertygade om att de försöker göra i så stor utsträckning som möjligt. En andra skillnad mellan teori och praktik är att en del av de mindre livsmedelsföretagen inte anser sig vara i behov av den effektiva produktion som teorin gör gällande är nyckelkonceptet till överlevnad för små livsmedelsproducenter.

Utöver den diskrepans som finns mellan tillämpningen av hållbarhet och effektiv produktion så förekommer det ytterligare intressanta likheter, och skillnader. Exempelvis förespråkar såväl teorier som företag certifieringar som en bra metod för såväl spårbarhet genom kedjan som annat hållbarhetsarbete. Däremot menar de studerade livsmedelsföretagen att certifieringar inte alls ger den trygghet som samhället och teorier gör gällande. En andra likhet som förekommer är företagens syn på arbetare hos utländska leverantörer. Såväl teorierna som livsmedelsföretagen menar att de inte är fullt ut medvetna om hur det verkligen går till eller hur förhållandena ser ut utomlands. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hatakka, Jesper LU and Mijatovic, Davor LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhet, social, ekonomi, miljö, livsmedelsproducenter, certifieringar, migrantarbetare, uppfattning, utsläpp, spill och avfall.
language
Swedish
id
3810747
date added to LUP
2013-08-30 09:13:54
date last changed
2013-08-30 09:13:54
@misc{3810747,
 abstract   = {Due to the historical developments within human society that concern various forms of production, especially food production, sustainability has become an important issue. This Bachelors Essay strives to illuminate the differences between what academic knowledge claims should be done about sustainability, and how small to medium food producers perceive their daily efforts in relation to the three aspects that make up the term sustainability. A number of similarities and discrepancies on how it is or how it should be were found to exist between the two perceptions. These findings are presented as a comprehensive table to primarily illuminate the discrepancies in an effort to further the scientific field by showing where theory and perceived reality do not converge.},
 author    = {Hatakka, Jesper and Mijatovic, Davor},
 keyword   = {Hållbarhet,social,ekonomi,miljö,livsmedelsproducenter,certifieringar,migrantarbetare,uppfattning,utsläpp,spill och avfall.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhet inom livsmedelsbranschen},
 year     = {2013},
}