Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A reflection of perfection? Narcissistiska självpresentationer på Instagram

Liakos, Isabell LU (2013) MKVK04 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Samhällets utseendefixering växer allt mer och har tagit sig nya uttrycksformer genom sociala
medier där utövarna och de drabbade i första hand är ungdomar och framför allt tjejer. Vår
kultur idag är således en narcissistisk sådan som är individfokuserad och värdesätter utsidan
framför insidan. Föreliggande uppsats ämnar skapa en förståelse för den narcissistiska
kulturen utifrån självpresentationer på det sociala nätverket Instagram.

Syftet med uppsatsen är att studera hur tre unga kvinnors självpresentationer kan ses
som ett uttryck för den narcissistiska kulturen. Under arbetets gång framkom gemensamma
mönster i presentationerna vilka berörde framställningen av kroppen och ansiktet och
uppsatsen fokuserar därför på att studera... (More)
Samhällets utseendefixering växer allt mer och har tagit sig nya uttrycksformer genom sociala
medier där utövarna och de drabbade i första hand är ungdomar och framför allt tjejer. Vår
kultur idag är således en narcissistisk sådan som är individfokuserad och värdesätter utsidan
framför insidan. Föreliggande uppsats ämnar skapa en förståelse för den narcissistiska
kulturen utifrån självpresentationer på det sociala nätverket Instagram.

Syftet med uppsatsen är att studera hur tre unga kvinnors självpresentationer kan ses
som ett uttryck för den narcissistiska kulturen. Under arbetets gång framkom gemensamma
mönster i presentationerna vilka berörde framställningen av kroppen och ansiktet och
uppsatsen fokuserar därför på att studera skillnaden i framställningen av dessa samt ansiktets
och kroppens olika betydelse som två aspekter av den benämnda kulturen. För att kunna lyfta
fram underliggande normer och dolda betydelser har en kvalitativ innehållsanalys utförts i
kombination med en fallstudie där tre specifika fall i form av tre kvinnliga användare valts ut
bland otaliga Instagramkonton som visar på samma tendenser.

Studien påvisar att framställningen av kroppen och ansiktet skiljer sig åt på så vis att
kroppen synliggörs indirekt genom andra bilder, däribland träning och mat, som får
representera den medan ansiktet blottas och framställs direkt. Det har framkommit att kroppen
i en utseendefokuserad kultur blir till en moralisk plikt, ett föremål som måste vårdas vilket är
hårt bundet till normer kring den kvinnliga kroppen. Ansiktet och andra sidan tillåts att visas
offentligt eftersom dess betydelse är förknippat med personligheten och unikhet vilket
narcissistiskt sett är värdefullt och inte lika normstyrt. Trots skillnader i betydelse har det
visat sig att framställningen av kroppen och ansiktet samverkar genom att de båda används i
jakten på bekräftelse vilken är central och inte minst fundamental i en narcissistiskt präglad
kultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liakos, Isabell LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kroppen, ansiktet, normer, identitet, moraliskt förfall, narcissistisk kultur, personlighet, bekräftelse, uppmärksamhet, idealisering, Instagram, sociala medier, kvinnan
language
Swedish
id
3814585
date added to LUP
2013-06-25 08:53:19
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{3814585,
 abstract   = {Samhällets utseendefixering växer allt mer och har tagit sig nya uttrycksformer genom sociala
medier där utövarna och de drabbade i första hand är ungdomar och framför allt tjejer. Vår
kultur idag är således en narcissistisk sådan som är individfokuserad och värdesätter utsidan
framför insidan. Föreliggande uppsats ämnar skapa en förståelse för den narcissistiska
kulturen utifrån självpresentationer på det sociala nätverket Instagram.

Syftet med uppsatsen är att studera hur tre unga kvinnors självpresentationer kan ses
som ett uttryck för den narcissistiska kulturen. Under arbetets gång framkom gemensamma
mönster i presentationerna vilka berörde framställningen av kroppen och ansiktet och
uppsatsen fokuserar därför på att studera skillnaden i framställningen av dessa samt ansiktets
och kroppens olika betydelse som två aspekter av den benämnda kulturen. För att kunna lyfta
fram underliggande normer och dolda betydelser har en kvalitativ innehållsanalys utförts i
kombination med en fallstudie där tre specifika fall i form av tre kvinnliga användare valts ut
bland otaliga Instagramkonton som visar på samma tendenser.

Studien påvisar att framställningen av kroppen och ansiktet skiljer sig åt på så vis att
kroppen synliggörs indirekt genom andra bilder, däribland träning och mat, som får
representera den medan ansiktet blottas och framställs direkt. Det har framkommit att kroppen
i en utseendefokuserad kultur blir till en moralisk plikt, ett föremål som måste vårdas vilket är
hårt bundet till normer kring den kvinnliga kroppen. Ansiktet och andra sidan tillåts att visas
offentligt eftersom dess betydelse är förknippat med personligheten och unikhet vilket
narcissistiskt sett är värdefullt och inte lika normstyrt. Trots skillnader i betydelse har det
visat sig att framställningen av kroppen och ansiktet samverkar genom att de båda används i
jakten på bekräftelse vilken är central och inte minst fundamental i en narcissistiskt präglad
kultur.},
 author    = {Liakos, Isabell},
 keyword   = {kroppen,ansiktet,normer,identitet,moraliskt förfall,narcissistisk kultur,personlighet,bekräftelse,uppmärksamhet,idealisering,Instagram,sociala medier,kvinnan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A reflection of perfection? Narcissistiska självpresentationer på Instagram},
 year     = {2013},
}