Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Metod för att beräkna dynamiska hjullaster på vägbanan

Carlén, Anders LU (2013) In CODEN: LUTVDG/(TVTT-5202)/1-67/2013 VTT820 20122
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Inte bara potthål och andra korta gupp, utan även mycket långa ojämnheter på vägbanan skapar stora dynamiska laster då tunga fordon färdas där. Dessa laster skadar vägbanan och gör att slitaget ökar så att livslängden på vägbanan förkortas. Detta leder i sin tur till att kostnaden för att hålla vägbanan i acceptabelt skick ökar. Syftet med detta examensarbete är pröva en metod för att beräkna och påvisa problemet med dynamiska laster orsakade av 5 -30 m långa ojämnheter. Efter mätning av vägens
profil och därmed dess ojämnheter kan man visa detta lasttillskott och hur stor den totala lasten är som vägen utsätts för. För att utvärdera detta insamlades vägdata med hjälp av Vecturas mätbil Profilograf. Två vägar har undersökts, väg Y 950... (More)
Inte bara potthål och andra korta gupp, utan även mycket långa ojämnheter på vägbanan skapar stora dynamiska laster då tunga fordon färdas där. Dessa laster skadar vägbanan och gör att slitaget ökar så att livslängden på vägbanan förkortas. Detta leder i sin tur till att kostnaden för att hålla vägbanan i acceptabelt skick ökar. Syftet med detta examensarbete är pröva en metod för att beräkna och påvisa problemet med dynamiska laster orsakade av 5 -30 m långa ojämnheter. Efter mätning av vägens
profil och därmed dess ojämnheter kan man visa detta lasttillskott och hur stor den totala lasten är som vägen utsätts för. För att utvärdera detta insamlades vägdata med hjälp av Vecturas mätbil Profilograf. Två vägar har undersökts, väg Y 950 mellan Holmsta och Helgum i Sollefteå kommun och vägunderhållsobjektet F588/F594 utanför Hestra före och efter geometrisk reparation utförd enligt Vecturas beläggningsprojektering.
Inhämtad vägdata analyserades i ett program, framtaget av Vectura, RQM
(Ride Quality Meter). Med insamlad data kan den totala skadefaktorn beräknas. Resultatet visar att det uppstår stora dynamiska lasttillskott på vägavsnitt med långa ojämnheter. Däremot minskar vägskadefaktorn på det vägavsnitt som man gjort beläggningsåtgärder på till ca en fjärdedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlén, Anders LU
supervisor
organization
alternative title
Method for calculation of dynamic vehicle tire loads
course
VTT820 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Långa vägojämnheter, dynamiska laster, RQM, Profilograf
publication/series
CODEN: LUTVDG/(TVTT-5202)/1-67/2013
report number
Thesis 236
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
3814806
date added to LUP
2013-06-18 12:30:32
date last changed
2013-06-18 12:30:32
@misc{3814806,
 abstract   = {Inte bara potthål och andra korta gupp, utan även mycket långa ojämnheter på vägbanan skapar stora dynamiska laster då tunga fordon färdas där. Dessa laster skadar vägbanan och gör att slitaget ökar så att livslängden på vägbanan förkortas. Detta leder i sin tur till att kostnaden för att hålla vägbanan i acceptabelt skick ökar. Syftet med detta examensarbete är pröva en metod för att beräkna och påvisa problemet med dynamiska laster orsakade av 5 -30 m långa ojämnheter. Efter mätning av vägens
profil och därmed dess ojämnheter kan man visa detta lasttillskott och hur stor den totala lasten är som vägen utsätts för. För att utvärdera detta insamlades vägdata med hjälp av Vecturas mätbil Profilograf. Två vägar har undersökts, väg Y 950 mellan Holmsta och Helgum i Sollefteå kommun och vägunderhållsobjektet F588/F594 utanför Hestra före och efter geometrisk reparation utförd enligt Vecturas beläggningsprojektering.
Inhämtad vägdata analyserades i ett program, framtaget av Vectura, RQM
(Ride Quality Meter). Med insamlad data kan den totala skadefaktorn beräknas. Resultatet visar att det uppstår stora dynamiska lasttillskott på vägavsnitt med långa ojämnheter. Däremot minskar vägskadefaktorn på det vägavsnitt som man gjort beläggningsåtgärder på till ca en fjärdedel.},
 author    = {Carlén, Anders},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {Långa vägojämnheter,dynamiska laster,RQM,Profilograf},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {CODEN: LUTVDG/(TVTT-5202)/1-67/2013},
 title    = {Metod för att beräkna dynamiska hjullaster på vägbanan},
 year     = {2013},
}