Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användarmedverkan

Karlsson, Malin LU and Nilsson, Sara LU (2013) SYSK02 20131
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Användarmedverkan har de senaste åren fått ett allt större fokus i systemutvecklingsprojekt, detta för att organisationer har insett att de behöver involvera användarna för att skapa acceptans. Den här studien har undersökt användarmedverkan ur både kund- och konsultperspektiv, det vill säga att vi har genom kvantitativa och kvalitativa undersökningar tagit reda på hur kunder och konsulter vill bli involverade i framtiden. Den generella uppfattningen utifrån den kvantitativa undersökningen visar att representativ delaktighet är det förhållningssätt som bör tillämpas i framtiden. Den kvalitativa undersökningen genomfördes på ett IS-projekt som använt sig av den agila metoden Scrum. Vi genomförde intervjuer på två personer från ett... (More)
Användarmedverkan har de senaste åren fått ett allt större fokus i systemutvecklingsprojekt, detta för att organisationer har insett att de behöver involvera användarna för att skapa acceptans. Den här studien har undersökt användarmedverkan ur både kund- och konsultperspektiv, det vill säga att vi har genom kvantitativa och kvalitativa undersökningar tagit reda på hur kunder och konsulter vill bli involverade i framtiden. Den generella uppfattningen utifrån den kvantitativa undersökningen visar att representativ delaktighet är det förhållningssätt som bör tillämpas i framtiden. Den kvalitativa undersökningen genomfördes på ett IS-projekt som använt sig av den agila metoden Scrum. Vi genomförde intervjuer på två personer från ett kundföretag respektive ett konsultföretag. Utifrån den kvalitativa undersökningen togs ett antal faktorer fram som bör tas i beaktning vid involvering av användare. Dessa faktorer var urval av användare, kostnaden för att involvera användare samt tid och resurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Malin LU and Nilsson, Sara LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
användarmedverkan, faktorer, agile, scrum, IS-projekt
report number
INF13-010
language
Swedish
id
3814884
date added to LUP
2013-06-26 13:07:15
date last changed
2013-06-26 13:07:15
@misc{3814884,
 abstract   = {Användarmedverkan har de senaste åren fått ett allt större fokus i systemutvecklingsprojekt, detta för att organisationer har insett att de behöver involvera användarna för att skapa acceptans. Den här studien har undersökt användarmedverkan ur både kund- och konsultperspektiv, det vill säga att vi har genom kvantitativa och kvalitativa undersökningar tagit reda på hur kunder och konsulter vill bli involverade i framtiden. Den generella uppfattningen utifrån den kvantitativa undersökningen visar att representativ delaktighet är det förhållningssätt som bör tillämpas i framtiden. Den kvalitativa undersökningen genomfördes på ett IS-projekt som använt sig av den agila metoden Scrum. Vi genomförde intervjuer på två personer från ett kundföretag respektive ett konsultföretag. Utifrån den kvalitativa undersökningen togs ett antal faktorer fram som bör tas i beaktning vid involvering av användare. Dessa faktorer var urval av användare, kostnaden för att involvera användare samt tid och resurser.},
 author    = {Karlsson, Malin and Nilsson, Sara},
 keyword   = {användarmedverkan,faktorer,agile,scrum,IS-projekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användarmedverkan},
 year     = {2013},
}