Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Komponentavskrivningar - Större kostnader för fastighetsbolagen än nytta för dess intressenter?

Andersson, Danny LU ; Persson, Niklas LU and Tran, Johnny LU (2013) FEKH69 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att analysera hur komponentavskrivningar på förvaltningsfastigheter påverkar redovisningens ändamålsenlighet gällande intressenternas behov av ekonomisk översikt och beslutsunderlag. Vidare ska undersökningen analysera huruvida de ökade kostnader som komponentmetoden medför, motsvarar en ökad ändamålsenlighet i redovisningen för intressenterna.
Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats, semistrukturerade intervjuer och simulationer av två olika avskrivningsmetoder.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket består av K3-regelverket, ÅRL, redovisningsteori och intressentteorin.
Empiri: Semistrukturerade intervjuer med två revisionsbolag, två fastighetsbolag och fyra banker. Ytterligare en bank... (More)
Syfte: Syftet med studien är att analysera hur komponentavskrivningar på förvaltningsfastigheter påverkar redovisningens ändamålsenlighet gällande intressenternas behov av ekonomisk översikt och beslutsunderlag. Vidare ska undersökningen analysera huruvida de ökade kostnader som komponentmetoden medför, motsvarar en ökad ändamålsenlighet i redovisningen för intressenterna.
Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats, semistrukturerade intervjuer och simulationer av två olika avskrivningsmetoder.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket består av K3-regelverket, ÅRL, redovisningsteori och intressentteorin.
Empiri: Semistrukturerade intervjuer med två revisionsbolag, två fastighetsbolag och fyra banker. Ytterligare en bank intervjuades genom korrespondens per e-brev.
Resultat: Studien visar att bankernas beslutsunderlag och ekonomiska översikt inte påverkas i någon större utsträckning vid införandet av komponentmetoden. Detta grundas på en analys av bankernas beslutsprocess där det står klart att bankerna jobbar utifrån en helhetsbedömning som inte påverkas av avskrivningsmetod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Danny LU ; Persson, Niklas LU and Tran, Johnny LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komponentavskrivningar Fastigheter Intressenter Beslutsunderlag Ändamålsenlighet
language
Swedish
id
3878544
date added to LUP
2013-07-03 11:16:07
date last changed
2013-07-03 11:16:07
@misc{3878544,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att analysera hur komponentavskrivningar på förvaltningsfastigheter påverkar redovisningens ändamålsenlighet gällande intressenternas behov av ekonomisk översikt och beslutsunderlag. Vidare ska undersökningen analysera huruvida de ökade kostnader som komponentmetoden medför, motsvarar en ökad ändamålsenlighet i redovisningen för intressenterna.
Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats, semistrukturerade intervjuer och simulationer av två olika avskrivningsmetoder.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket består av K3-regelverket, ÅRL, redovisningsteori och intressentteorin. 
Empiri: Semistrukturerade intervjuer med två revisionsbolag, två fastighetsbolag och fyra banker. Ytterligare en bank intervjuades genom korrespondens per e-brev.
Resultat: Studien visar att bankernas beslutsunderlag och ekonomiska översikt inte påverkas i någon större utsträckning vid införandet av komponentmetoden. Detta grundas på en analys av bankernas beslutsprocess där det står klart att bankerna jobbar utifrån en helhetsbedömning som inte påverkas av avskrivningsmetod.},
 author    = {Andersson, Danny and Persson, Niklas and Tran, Johnny},
 keyword   = {Komponentavskrivningar Fastigheter Intressenter Beslutsunderlag Ändamålsenlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Komponentavskrivningar - Större kostnader för fastighetsbolagen än nytta för dess intressenter?},
 year     = {2013},
}