Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljövänlighet i fordonsindustrin? - En studie om styrning av miljömål på Alfdex AB

Abdul Karim, Sandra LU and Nilsson, Henrik LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Nyckelord: Miljömål, miljönyckeltal, ekonomistyrning, CSR, strategi, Alfdex

Författare: Henrik Nilsson & Sandra Abdul Karim

Handledare: Hans Knutsson

Titel: Miljövänlighet i fordonsindustrin?
En studie om styrning av miljömål på Alfdex AB

Problem: Miljövänlighet och ekonomisk framgång har länge setts som motpoler. Det har lett till att många företag i fordonsindustrin har föredragit att betala böter framför att uppfylla kostsamma miljökrav. På senare tid har dock en del företag inom fordonsindustrin börjat profilera sig som miljövänliga. Vi frågar oss därför om miljöprofilerande företag är miljövänliga i praktiken och om det behövs en formaliserad styrning för att få hela verksamheten att omfattas av ett miljöfokus.

Syfte:... (More)
Nyckelord: Miljömål, miljönyckeltal, ekonomistyrning, CSR, strategi, Alfdex

Författare: Henrik Nilsson & Sandra Abdul Karim

Handledare: Hans Knutsson

Titel: Miljövänlighet i fordonsindustrin?
En studie om styrning av miljömål på Alfdex AB

Problem: Miljövänlighet och ekonomisk framgång har länge setts som motpoler. Det har lett till att många företag i fordonsindustrin har föredragit att betala böter framför att uppfylla kostsamma miljökrav. På senare tid har dock en del företag inom fordonsindustrin börjat profilera sig som miljövänliga. Vi frågar oss därför om miljöprofilerande företag är miljövänliga i praktiken och om det behövs en formaliserad styrning för att få hela verksamheten att omfattas av ett miljöfokus.

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur miljöprofilerande företag i fordonsindustrin arbetar med miljömål.

Metod: I studien har en kvalitativ metod och en deduktiv ansats använts för att besvara problemställningarna. Vi har valt att göra en fallstudie på ett företag, Alfdex AB. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med fyra personer på fallföretaget.

Slutsats: Fallföretaget har ett miljöfokus i hela verksamheten då de fokuserar på produktens miljöpåverkan genom hela tillverkningsprocessen. Samtidigt är det tydligt att miljöfokuset inte är ett eget ställningstagande utan en reaktion på kundkrav. Miljönyckeltalen har inte någon styrande funktion på fallföretaget, vilket är en indikation på att miljö är en perifer del av verksamheten. (Less)
Abstract
Keywords: Environmental goals, environmental KPI, management control, CSR, strategy, Alfdex

Authors: Henrik Nilsson & Sandra Abdul Karim

Supervisor: Hans Knutsson

Title: Environmental friendliness in the automotive industry?
A study about managing environmental goals in Alfdex AB

Problem: Environmental friendliness and economic success has long been seen as opposites. This has resulted in that many companies in the automotive industry prefer to pay fines rather than complying costly environmental regulations. However, in the later years some companies in the automotive industry have started to brand themselves as environmentally friendly. We therefore question ourselves whether environmental branding companies are... (More)
Keywords: Environmental goals, environmental KPI, management control, CSR, strategy, Alfdex

Authors: Henrik Nilsson & Sandra Abdul Karim

Supervisor: Hans Knutsson

Title: Environmental friendliness in the automotive industry?
A study about managing environmental goals in Alfdex AB

Problem: Environmental friendliness and economic success has long been seen as opposites. This has resulted in that many companies in the automotive industry prefer to pay fines rather than complying costly environmental regulations. However, in the later years some companies in the automotive industry have started to brand themselves as environmentally friendly. We therefore question ourselves whether environmental branding companies are environmentally friendly in reality. We also question if a formalised management is necessary to have an environmental focus in the whole company.

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse how environmental branding companies in the automotive industry operate with environmental goals.

Method: A qualitative and deductive approach have been used in our study to answer the problems. We have chosen to do a case study on one company, Alfdex AB. The empirical data were collected through interviews with four people.

Results: The company has an environmental focus throughout the business because they focus on the product’s environmental impact throughout the whole manufacturing process. However, it is clear that the environmental focus is not an initiative from the company, but a response to customer demands. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abdul Karim, Sandra LU and Nilsson, Henrik LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Miljömål, miljönyckeltal, ekonomistyrning, CSR, strategi, Alfdex
language
Swedish
id
3878560
date added to LUP
2013-06-27 11:19:14
date last changed
2013-06-27 11:19:14
@misc{3878560,
 abstract   = {Keywords: Environmental goals, environmental KPI, management control, CSR, strategy, Alfdex

Authors: Henrik Nilsson & Sandra Abdul Karim

Supervisor: Hans Knutsson

Title: Environmental friendliness in the automotive industry?
A study about managing environmental goals in Alfdex AB

Problem: Environmental friendliness and economic success has long been seen as opposites. This has resulted in that many companies in the automotive industry prefer to pay fines rather than complying costly environmental regulations. However, in the later years some companies in the automotive industry have started to brand themselves as environmentally friendly. We therefore question ourselves whether environmental branding companies are environmentally friendly in reality. We also question if a formalised management is necessary to have an environmental focus in the whole company.

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse how environmental branding companies in the automotive industry operate with environmental goals.

Method: A qualitative and deductive approach have been used in our study to answer the problems. We have chosen to do a case study on one company, Alfdex AB. The empirical data were collected through interviews with four people.

Results: The company has an environmental focus throughout the business because they focus on the product’s environmental impact throughout the whole manufacturing process. However, it is clear that the environmental focus is not an initiative from the company, but a response to customer demands.},
 author    = {Abdul Karim, Sandra and Nilsson, Henrik},
 keyword   = {Miljömål,miljönyckeltal,ekonomistyrning,CSR,strategi,Alfdex},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljövänlighet i fordonsindustrin? - En studie om styrning av miljömål på Alfdex AB},
 year     = {2013},
}