Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kost och Identitet

Wendel, Carolin LU and Karlsson, Annica LU (2013) SMKK10 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Livsmedel, kost och hälsa har fått alltmer uppmärksamhet i media och under de senaste åren har utbudet på internet, TV och i tidningar exploderat. Det har blivit populärt att anamma die-ter för att förändra sin kropp och påverka sitt välbefinnande. Syftet med denna kandidatupp-sats är att studera hur LCHF-dieten bidrar till identitetsskapande. De frågeställningar som ska besvaras är varför LCHF-dieten blivit alltmer populär i samhället och vilken roll den symbo-liska funktionen spelar för LCHF-anhängare. Detta ska undersökas med hjälp av kvalitativa intervjuer och etnografiska observationer i form av netnografi. När det gäller identitet har vi valt att rikta in oss på livsstil och social tillhörighet då dessa synsätt är mest passande att... (More)
Livsmedel, kost och hälsa har fått alltmer uppmärksamhet i media och under de senaste åren har utbudet på internet, TV och i tidningar exploderat. Det har blivit populärt att anamma die-ter för att förändra sin kropp och påverka sitt välbefinnande. Syftet med denna kandidatupp-sats är att studera hur LCHF-dieten bidrar till identitetsskapande. De frågeställningar som ska besvaras är varför LCHF-dieten blivit alltmer populär i samhället och vilken roll den symbo-liska funktionen spelar för LCHF-anhängare. Detta ska undersökas med hjälp av kvalitativa intervjuer och etnografiska observationer i form av netnografi. När det gäller identitet har vi valt att rikta in oss på livsstil och social tillhörighet då dessa synsätt är mest passande att knyta an till LCHF-dieten. Detta kommer att kopplas till konsumtion eftersom begreppet har många likheter och samband med livsstil och social tillhörighet. Teorin har delats upp i fyra olika teman nämligen: mode, relationer, konsumtionsmönster samt kropp och kultur. Dessa kopplas i slutet på avsnittet ihop med den symboliska dimensionens roll då tanken är att detta ska fungera som ett analysverktyg. Det empiriska materialet visade att LCHF-anhängarnas livsstil och konsumtion av mat förändras efter att de börjat med dieten och att deras sociala tillhörighet hade en väsentlig betydelse för deras beslut att följa dieten eller inte. I slutsatserna lyfts symbolikens innebörd fram där vi menar på att förespråkarna för LCHF-dieten har en symbolisk funktion då LCHF-anhängarna ofta knöt an till dessa personer. Att anamma LCHF-dieten leder till en viss typ av matvanor och dessa konsumtionsmönster kan också uppfattas av omgivningen på olika sätt. Därmed har konsumtionsmönstrens symboliska funktion också påvisats. Likaså kan kroppen och ens utseende sända ut signaler om vilken inställning en människa har till kost och kroppsideal. Dessa uppfattningar kan variera beroende på vilken kultur som existerar i olika sammanhang, vilket visar på att symboliken i sig är mångtydig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendel, Carolin LU and Karlsson, Annica LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur LCHF-dieten bidrar till identitetsskapande
course
SMKK10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Identitet, LCHF, symbolik, livsstil, social tillhörighet, konsumtion
language
Swedish
id
3878856
date added to LUP
2013-08-30 09:29:34
date last changed
2013-08-30 09:29:34
@misc{3878856,
 abstract   = {Livsmedel, kost och hälsa har fått alltmer uppmärksamhet i media och under de senaste åren har utbudet på internet, TV och i tidningar exploderat. Det har blivit populärt att anamma die-ter för att förändra sin kropp och påverka sitt välbefinnande. Syftet med denna kandidatupp-sats är att studera hur LCHF-dieten bidrar till identitetsskapande. De frågeställningar som ska besvaras är varför LCHF-dieten blivit alltmer populär i samhället och vilken roll den symbo-liska funktionen spelar för LCHF-anhängare. Detta ska undersökas med hjälp av kvalitativa intervjuer och etnografiska observationer i form av netnografi. När det gäller identitet har vi valt att rikta in oss på livsstil och social tillhörighet då dessa synsätt är mest passande att knyta an till LCHF-dieten. Detta kommer att kopplas till konsumtion eftersom begreppet har många likheter och samband med livsstil och social tillhörighet. Teorin har delats upp i fyra olika teman nämligen: mode, relationer, konsumtionsmönster samt kropp och kultur. Dessa kopplas i slutet på avsnittet ihop med den symboliska dimensionens roll då tanken är att detta ska fungera som ett analysverktyg. Det empiriska materialet visade att LCHF-anhängarnas livsstil och konsumtion av mat förändras efter att de börjat med dieten och att deras sociala tillhörighet hade en väsentlig betydelse för deras beslut att följa dieten eller inte. I slutsatserna lyfts symbolikens innebörd fram där vi menar på att förespråkarna för LCHF-dieten har en symbolisk funktion då LCHF-anhängarna ofta knöt an till dessa personer. Att anamma LCHF-dieten leder till en viss typ av matvanor och dessa konsumtionsmönster kan också uppfattas av omgivningen på olika sätt. Därmed har konsumtionsmönstrens symboliska funktion också påvisats. Likaså kan kroppen och ens utseende sända ut signaler om vilken inställning en människa har till kost och kroppsideal. Dessa uppfattningar kan variera beroende på vilken kultur som existerar i olika sammanhang, vilket visar på att symboliken i sig är mångtydig.},
 author    = {Wendel, Carolin and Karlsson, Annica},
 keyword   = {Identitet,LCHF,symbolik,livsstil,social tillhörighet,konsumtion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kost och Identitet},
 year     = {2013},
}