Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barn som väljer varumärken-Barns varumärkespreferenser i den sociala kontexten

Espling, Linnea LU and Rodman, Maja LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
UPPSATSENS TITEL: Barn som väljer varumärken - Barns varumärkespreferenser i den sociala kontexten


SEMINARIEDATUM: 2013-05-28


ÄMNE/KURS: Magisteruppsats i företagsekonomi 30 högskolepoäng (ECTS), FEKN90

FÖRFATTARE: Linnea Espling och Maja Rodman


HANDLEDARE: Annette Cerne


NYCKELORD: barn, varumärken, varumärkespreferenser, konsumtionskultur, identitet, symbolism.

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka barns varumärkespreferenser i den sociala och kulturella kontexten.

METOD: Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett tolkande förhållningssätt. För att analysera det empiriska materialet användes en förenklad variant av grundad teori. Etiska överväganden har genomgående gjorts för att ta hänsyn till de etiska... (More)
UPPSATSENS TITEL: Barn som väljer varumärken - Barns varumärkespreferenser i den sociala kontexten


SEMINARIEDATUM: 2013-05-28


ÄMNE/KURS: Magisteruppsats i företagsekonomi 30 högskolepoäng (ECTS), FEKN90

FÖRFATTARE: Linnea Espling och Maja Rodman


HANDLEDARE: Annette Cerne


NYCKELORD: barn, varumärken, varumärkespreferenser, konsumtionskultur, identitet, symbolism.

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka barns varumärkespreferenser i den sociala och kulturella kontexten.

METOD: Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett tolkande förhållningssätt. För att analysera det empiriska materialet användes en förenklad variant av grundad teori. Etiska överväganden har genomgående gjorts för att ta hänsyn till de etiska dilemman som uppkommer vid studier med barn.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier från konsumtionskulturparadigmet med fokus på varumärkens symbolism och varumärken som resurser i barns identitetsprojekt.


EMPIRI: Det empiriska materialet bygger på gruppintervjuer och enskilda intervjuer med barn från fjärde och femte klass på en skola i Helsingborg. Intervjuerna har varit semistrukturerade för att möjliggöra interaktion och flexibilitet.

SLUTSATS: Uppsatsen mynnar ut i en slutsats där det konstateras att barns varumärkespreferenser kan klassificeras som både irrationella och rationella. Hur barn resonerar kring varumärken leder till rationella preferenser och hur barn känner inför och använder varumärken leder till irrationella preferenser. Dessa faktorer påverkas av varumärkens symboliska värden och barns identitetsformation vilket har sitt ursprung i den sociala kontexten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Espling, Linnea LU and Rodman, Maja LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barn, varumärken, varumärkespreferenser, konsumtionskultur, identitet, symbolism
language
Swedish
id
3878998
date added to LUP
2013-06-26 10:15:40
date last changed
2013-06-26 10:15:40
@misc{3878998,
 abstract   = {UPPSATSENS TITEL: Barn som väljer varumärken - Barns varumärkespreferenser i den sociala kontexten


SEMINARIEDATUM: 2013-05-28


ÄMNE/KURS: Magisteruppsats i företagsekonomi 30 högskolepoäng (ECTS), FEKN90 

FÖRFATTARE: Linnea Espling och Maja Rodman


HANDLEDARE: Annette Cerne


NYCKELORD: barn, varumärken, varumärkespreferenser, konsumtionskultur, identitet, symbolism. 

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka barns varumärkespreferenser i den sociala och kulturella kontexten.


METOD: Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett tolkande förhållningssätt. För att analysera det empiriska materialet användes en förenklad variant av grundad teori. Etiska överväganden har genomgående gjorts för att ta hänsyn till de etiska dilemman som uppkommer vid studier med barn. 

TEORETISKA PERSPEKTIV: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier från konsumtionskulturparadigmet med fokus på varumärkens symbolism och varumärken som resurser i barns identitetsprojekt.


EMPIRI: Det empiriska materialet bygger på gruppintervjuer och enskilda intervjuer med barn från fjärde och femte klass på en skola i Helsingborg. Intervjuerna har varit semistrukturerade för att möjliggöra interaktion och flexibilitet.


SLUTSATS: Uppsatsen mynnar ut i en slutsats där det konstateras att barns varumärkespreferenser kan klassificeras som både irrationella och rationella. Hur barn resonerar kring varumärken leder till rationella preferenser och hur barn känner inför och använder varumärken leder till irrationella preferenser. Dessa faktorer påverkas av varumärkens symboliska värden och barns identitetsformation vilket har sitt ursprung i den sociala kontexten.},
 author    = {Espling, Linnea and Rodman, Maja},
 keyword   = {barn,varumärken,varumärkespreferenser,konsumtionskultur,identitet,symbolism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn som väljer varumärken-Barns varumärkespreferenser i den sociala kontexten},
 year     = {2013},
}