Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Grönt är skönt, men är det lönt? -Sambandet mellan kontextuella faktorer, miljöstrategi och finansiellt utfall

Schelander, Oscar LU and Rosenqvist, Alexander LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens första syfte avsåg att undersöka hur kontextuella faktorer påverkar företags tillämpning av reaktiv och proaktiv miljöstrategi. Det andra syftet bestod av att undersöka relationen mellan företags tillämpning av miljöstrategi och finansiellt utfall.

Uppsatsen är en kontingensbaserad studie av hur och varför stora producerande företag arbetar med miljöstrategi, samt vilken påverkan detta har på finansiellt utfall. Studien utgjordes av en kvantitativ surveyundersökning vars resultat statistiskt prövades för att finna generella samband. Uppsatsens ramverk utgick ifrån tidigare forskningsupptäckter, våra hypotesformuleringar samt operationalisering av begrepp och teori.

Det empiriska materialet bestod av enkätsvaren från 128... (More)
Studiens första syfte avsåg att undersöka hur kontextuella faktorer påverkar företags tillämpning av reaktiv och proaktiv miljöstrategi. Det andra syftet bestod av att undersöka relationen mellan företags tillämpning av miljöstrategi och finansiellt utfall.

Uppsatsen är en kontingensbaserad studie av hur och varför stora producerande företag arbetar med miljöstrategi, samt vilken påverkan detta har på finansiellt utfall. Studien utgjordes av en kvantitativ surveyundersökning vars resultat statistiskt prövades för att finna generella samband. Uppsatsens ramverk utgick ifrån tidigare forskningsupptäckter, våra hypotesformuleringar samt operationalisering av begrepp och teori.

Det empiriska materialet bestod av enkätsvaren från 128 företag. Vidare hämtades rapporterad finansiell data angående de svarande företagen från databasen Retriever Business.

Vi fann att de positiva finansiella effekterna av en miljöstrategi är beroende av de kontextuella faktorer som i huvudsak påverkar företag vid deras val av miljöstrategi. Företag som i huvudsak påverkas av strategiska faktorer gynnas finansiellt av en proaktiv miljöstrategi. Övriga företag gynnas finansiellt av en reaktiv miljöstrategi. Ingen miljöstrategi kunde dock påvisas ha en negativ effekt på finansiellt utfall. (Less)
Abstract
The first purpose of this study intended to examine how contextual factors influence the company's usage of reactive and proactive environmental strategy. The study's second purpose aimed to examine the relationship between company use of environmental strategy and financial outcomes.

The essay is a contingency-based study of how and why large manufacturing companies are working with environmental strategy, and what impact this has on financial performance. The study consisted of a quantitative survey study and the results where statistically tested to find general relationships. The thesis framework was based on previous research findings, our hypothesis formulation and operationalization of theory and concepts.

The empirical data... (More)
The first purpose of this study intended to examine how contextual factors influence the company's usage of reactive and proactive environmental strategy. The study's second purpose aimed to examine the relationship between company use of environmental strategy and financial outcomes.

The essay is a contingency-based study of how and why large manufacturing companies are working with environmental strategy, and what impact this has on financial performance. The study consisted of a quantitative survey study and the results where statistically tested to find general relationships. The thesis framework was based on previous research findings, our hypothesis formulation and operationalization of theory and concepts.

The empirical data consisted of survey responses from 128 companies. Furthermore, the reported financial data for the responding companies was retrieved from the database Retriever Business.

We found that the positive financial impacts of an environmental strategy depend on the contextual factors that companies primarily consider themselves to be influenced by. Companies primarily influenced by strategic factors benefit financially from a proactive environmental strategy. Other companies benefit financially from a reactive strategy. However, no environmental strategy could be demonstrated to have a negative effect on financial performance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schelander, Oscar LU and Rosenqvist, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Green makes you smile, but is it worthwhile? -The relationship between contextual factors, environmental strategy and financial performance
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Miljöstrategi, Kontextuella faktorer, Finansiellt utfall, Environmental strategy, Contextual factors, Financial performance
language
Swedish
id
3912771
date added to LUP
2013-07-01 15:55:16
date last changed
2013-07-01 15:55:16
@misc{3912771,
 abstract   = {The first purpose of this study intended to examine how contextual factors influence the company's usage of reactive and proactive environmental strategy. The study's second purpose aimed to examine the relationship between company use of environmental strategy and financial outcomes.

The essay is a contingency-based study of how and why large manufacturing companies are working with environmental strategy, and what impact this has on financial performance. The study consisted of a quantitative survey study and the results where statistically tested to find general relationships. The thesis framework was based on previous research findings, our hypothesis formulation and operationalization of theory and concepts.

The empirical data consisted of survey responses from 128 companies. Furthermore, the reported financial data for the responding companies was retrieved from the database Retriever Business.

We found that the positive financial impacts of an environmental strategy depend on the contextual factors that companies primarily consider themselves to be influenced by. Companies primarily influenced by strategic factors benefit financially from a proactive environmental strategy. Other companies benefit financially from a reactive strategy. However, no environmental strategy could be demonstrated to have a negative effect on financial performance.},
 author    = {Schelander, Oscar and Rosenqvist, Alexander},
 keyword   = {Miljöstrategi,Kontextuella faktorer,Finansiellt utfall,Environmental strategy,Contextual factors,Financial performance},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grönt är skönt, men är det lönt? -Sambandet mellan kontextuella faktorer, miljöstrategi och finansiellt utfall},
 year     = {2013},
}