Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energikrav i byggprocessen - metoder och möjligheter för energieffektivare byggnader i Lunds kommun

Johansson, Henrik LU (2013) MVEK02 20131
Studies in Environmental Science
Abstract
Through literature review and interviews this report examines municipal practices and opportunities to improve energy efficiency in new buildings. Lund municipality is compared with Lomma, Växjö and Lidköping municipalities. The results show a wide range of methods used by municipalities for municipal and private land. Detailed development plans and building permits have been attributed great potential to influence the energy performance of a building. Results show that the detailed development planning could promote energy efficiency but the impact of the detailed development planning and building permits have little impact on energy use in buildings. Municipalities cannot demand energy efficiency in buildings built on private land.... (More)
Through literature review and interviews this report examines municipal practices and opportunities to improve energy efficiency in new buildings. Lund municipality is compared with Lomma, Växjö and Lidköping municipalities. The results show a wide range of methods used by municipalities for municipal and private land. Detailed development plans and building permits have been attributed great potential to influence the energy performance of a building. Results show that the detailed development planning could promote energy efficiency but the impact of the detailed development planning and building permits have little impact on energy use in buildings. Municipalities cannot demand energy efficiency in buildings built on private land. Monitoring of the fulfilment of energy requirements needs to be improved and the energy aspect, having low priority in the municipal planning, needs to obtain a higher status. It is important to develop dialogue and collaboration with clients and officials at various municipal departments. The energy requirements of the governmental building regulations should be improved and updated to reflect the energy requirements of the EU directive on the near-zero energy buildings and to encourage the best possible construction techniques. (Less)
Abstract (Swedish)
Genom litteraturstudie och intervjuer undersöker uppsatsen kommunala metoder och möjligheter för ökad energieffektivitet i nya byggnader. Lunds kommun jämförs med Lomma, Växjö och Lidköpings kommun. Resultaten visar en stor bredd bland metoderna som används av kommunerna för kommunal respektive privat mark. Detaljplaner och bygglov har tillskrivits stor möjlighet att påverka energiprestandan hos en byggnad. Resultat visar att detaljplanering kan främja energieffektivitet men bestämmelser i detaljplaner och bygglov har liten betydelse för energianvändningen i byggnader. Bortsett från lagkraven i Boverkets byggregler kan kommunerna inte kräva energieffektivitet i byggnader som byggs på privat mark. Uppföljningen av energikraven behöver... (More)
Genom litteraturstudie och intervjuer undersöker uppsatsen kommunala metoder och möjligheter för ökad energieffektivitet i nya byggnader. Lunds kommun jämförs med Lomma, Växjö och Lidköpings kommun. Resultaten visar en stor bredd bland metoderna som används av kommunerna för kommunal respektive privat mark. Detaljplaner och bygglov har tillskrivits stor möjlighet att påverka energiprestandan hos en byggnad. Resultat visar att detaljplanering kan främja energieffektivitet men bestämmelser i detaljplaner och bygglov har liten betydelse för energianvändningen i byggnader. Bortsett från lagkraven i Boverkets byggregler kan kommunerna inte kräva energieffektivitet i byggnader som byggs på privat mark. Uppföljningen av energikraven behöver förbättras och energiaspekten, som har låg prioritering i planeringen, behöver få en högre status. Det är viktigt att utveckla dialog och samarbeten med byggherrar och tjänstemän på olika kommunala avdelningar. Energikraven i Boverkets byggregler bör skärpas successivt och uppdateras för att spegla energikraven i EU-direktivet om näranollenergibyggnader och för att stimulera bästa möjliga byggteknik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Henrik LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
energieffektivisering, energikrav, byggnader, kommunal planering, process, bygglov, detaljplan, stadsplanering, byggregler, energy efficiency, buildings, municipal governance, detailed development planning, building permit, urban planning
language
Swedish
id
3920385
date added to LUP
2013-09-16 11:35:56
date last changed
2013-09-16 11:35:56
@misc{3920385,
 abstract   = {Through literature review and interviews this report examines municipal practices and opportunities to improve energy efficiency in new buildings. Lund municipality is compared with Lomma, Växjö and Lidköping municipalities. The results show a wide range of methods used by municipalities for municipal and private land. Detailed development plans and building permits have been attributed great potential to influence the energy performance of a building. Results show that the detailed development planning could promote energy efficiency but the impact of the detailed development planning and building permits have little impact on energy use in buildings. Municipalities cannot demand energy efficiency in buildings built on private land. Monitoring of the fulfilment of energy requirements needs to be improved and the energy aspect, having low priority in the municipal planning, needs to obtain a higher status. It is important to develop dialogue and collaboration with clients and officials at various municipal departments. The energy requirements of the governmental building regulations should be improved and updated to reflect the energy requirements of the EU directive on the near-zero energy buildings and to encourage the best possible construction techniques.},
 author    = {Johansson, Henrik},
 keyword   = {energieffektivisering,energikrav,byggnader,kommunal planering,process,bygglov,detaljplan,stadsplanering,byggregler,energy efficiency,buildings,municipal governance,detailed development planning,building permit,urban planning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energikrav i byggprocessen - metoder och möjligheter för energieffektivare byggnader i Lunds kommun},
 year     = {2013},
}