Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur viktigt är ursprung?

Westrin, Emil LU ; Lagerstedt, Mattias and Hallehn, Philip (2013) FEKH29 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Identifiera när det är viktigt att kommunicera sitt ursprungsland och om det finns något samband mellan högengagerande och lågengagerande produkter i olika kontexter

Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsmetod där enkätundersökningar tillsammans med tidigare studier lägger grunden för att förstå i vilka situationer det är viktigt att kommunicera ett varumärkes ursprung.

Teoretiskt perspektiv: Denna uppsats tar avstamp i den grundläggande teorin kring möjligheten att bygga ett starkt varumärke. Följande avsnitt behandlar brand equity och hur man i teorin skapar ett positivt varumärkeskapital genom sekundära associationer. Dessutom introduceras och behandlas graden av engagemang vid val av olika produkter.

... (More)
Syfte: Identifiera när det är viktigt att kommunicera sitt ursprungsland och om det finns något samband mellan högengagerande och lågengagerande produkter i olika kontexter

Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsmetod där enkätundersökningar tillsammans med tidigare studier lägger grunden för att förstå i vilka situationer det är viktigt att kommunicera ett varumärkes ursprung.

Teoretiskt perspektiv: Denna uppsats tar avstamp i den grundläggande teorin kring möjligheten att bygga ett starkt varumärke. Följande avsnitt behandlar brand equity och hur man i teorin skapar ett positivt varumärkeskapital genom sekundära associationer. Dessutom introduceras och behandlas graden av engagemang vid val av olika produkter.

Resultat: En strukturerad enkätundersökning via Internet genomfördes med respondenter från både Sverige och Finland där författarna undersökte respondenters åsikter kring ursprungslandets betydelse relativt andra parametrar inom utvalda produktkategorier.

Slutsats: Författarna fann att vikten av ursprungslandet beror på vilken produktkategori som utvärderas och kan således inte genrealiseras på hög- eller lågengagemangsprodukter. Dessutom kunde författarna uppfatta en viss skillnad i respons mellan de jämförda länderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westrin, Emil LU ; Lagerstedt, Mattias and Hallehn, Philip
supervisor
organization
alternative title
En studie om ursprugsland med varumärkesbyggande i fokus
course
FEKH29 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ursprungsland, varumärkesstyrka, varumärkeskapital, engagemangsnivå, Sverige, Finland
language
Swedish
id
3920754
date added to LUP
2013-07-30 11:23:52
date last changed
2013-07-30 11:23:52
@misc{3920754,
 abstract   = {Syfte: Identifiera när det är viktigt att kommunicera sitt ursprungsland och om det finns något samband mellan högengagerande och lågengagerande produkter i olika kontexter

Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsmetod där enkätundersökningar tillsammans med tidigare studier lägger grunden för att förstå i vilka situationer det är viktigt att kommunicera ett varumärkes ursprung. 

Teoretiskt perspektiv: Denna uppsats tar avstamp i den grundläggande teorin kring möjligheten att bygga ett starkt varumärke. Följande avsnitt behandlar brand equity och hur man i teorin skapar ett positivt varumärkeskapital genom sekundära associationer. Dessutom introduceras och behandlas graden av engagemang vid val av olika produkter. 

Resultat: En strukturerad enkätundersökning via Internet genomfördes med respondenter från både Sverige och Finland där författarna undersökte respondenters åsikter kring ursprungslandets betydelse relativt andra parametrar inom utvalda produktkategorier.
 
Slutsats: Författarna fann att vikten av ursprungslandet beror på vilken produktkategori som utvärderas och kan således inte genrealiseras på hög- eller lågengagemangsprodukter. Dessutom kunde författarna uppfatta en viss skillnad i respons mellan de jämförda länderna.},
 author    = {Westrin, Emil and Lagerstedt, Mattias and Hallehn, Philip},
 keyword   = {ursprungsland,varumärkesstyrka,varumärkeskapital,engagemangsnivå,Sverige,Finland},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur viktigt är ursprung?},
 year     = {2013},
}