Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Country-of-Origin's påverkan på ledningsnivå - en kvalitativ fallstudie på bilföretaget Toyota Sweden AB

Tran, Lisa LU and Salomonsson, Maja LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ fallstudie av bilföretaget Toyota Sweden AB, skapa en förståelse för hur ett japanskt företag, etablerat i Sverige, influeras av sitt ursprungslands ledningsfilosofi för att på så sätt bidra med teori inom Country-of-Origin.

Teoretiskt perspektiv: Studien bygger på teorier från tidigare forskning om Country-of-Origin-effekten samt ledningsfilosofi. Uppsatsen behandlar studier som gjorts på multinationella företag, i synnerhet japanska företag, för att undersöka CoO:s påverkan på Toyota Sweden.

Metod. Uppsatsen har anslutits till det ontologiska förhållningssättet konstruktivism och använder kvalitativa intervjuer som metod för insamling av empiri. Analysen genomförs därefter utifrån det... (More)
Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ fallstudie av bilföretaget Toyota Sweden AB, skapa en förståelse för hur ett japanskt företag, etablerat i Sverige, influeras av sitt ursprungslands ledningsfilosofi för att på så sätt bidra med teori inom Country-of-Origin.

Teoretiskt perspektiv: Studien bygger på teorier från tidigare forskning om Country-of-Origin-effekten samt ledningsfilosofi. Uppsatsen behandlar studier som gjorts på multinationella företag, i synnerhet japanska företag, för att undersöka CoO:s påverkan på Toyota Sweden.

Metod. Uppsatsen har anslutits till det ontologiska förhållningssättet konstruktivism och använder kvalitativa intervjuer som metod för insamling av empiri. Analysen genomförs därefter utifrån det hermeneutiska perspektivet.

Empiri: Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom åtta semi-strukturerade djupintervjuer med personal från huvudkontoret Toyota Sweden AB i Sundbyberg. Intervjupersonerna tillhör olika avdelningar och är spridda vad gäller befattning, ålder och kön.

Slutsatser: Toyota i Sverige har svårt att anamma ursprungslandets ledningsfilosofier pga. kulturella skillnader mellan Sverige och Japan. Finns det en bristande kunskap om företagets ursprungsland så resulterar det således i svårigheter att tillämpa ursprungslandets ledningsfilosofi. På Toyota Sweden AB indikeras att den japanska ledningsfilosofin endast appliceras på ledningsnivå, men det finns en möjlighet för medarbetarna att anamma ledningsfilosofin om de får en större förståelse för ursprungslandet, exempelvis genom att ledningsgruppen, via det talade ordet, sprider kunskapen om de japanska arbetssättens bakgrund ut i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tran, Lisa LU and Salomonsson, Maja LU
supervisor
organization
alternative title
The impact of Country-of-Origin on management - A qualitative case study on the car company Toyota Sweden AB
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Country-of-Origin, ledningsfilosofi, Japansk ledningsfilosofi, Svensk ledningsfilosofi, Country-Image, Japan, Toyota, Toyota Sweden AB, Sverige
language
Swedish
id
3954724
date added to LUP
2013-08-13 10:15:44
date last changed
2013-08-13 10:15:44
@misc{3954724,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ fallstudie av bilföretaget Toyota Sweden AB, skapa en förståelse för hur ett japanskt företag, etablerat i Sverige, influeras av sitt ursprungslands ledningsfilosofi för att på så sätt bidra med teori inom Country-of-Origin.

Teoretiskt perspektiv: Studien bygger på teorier från tidigare forskning om Country-of-Origin-effekten samt ledningsfilosofi. Uppsatsen behandlar studier som gjorts på multinationella företag, i synnerhet japanska företag, för att undersöka CoO:s påverkan på Toyota Sweden.

Metod. Uppsatsen har anslutits till det ontologiska förhållningssättet konstruktivism och använder kvalitativa intervjuer som metod för insamling av empiri. Analysen genomförs därefter utifrån det hermeneutiska perspektivet.

Empiri: Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom åtta semi-strukturerade djupintervjuer med personal från huvudkontoret Toyota Sweden AB i Sundbyberg. Intervjupersonerna tillhör olika avdelningar och är spridda vad gäller befattning, ålder och kön.

Slutsatser: Toyota i Sverige har svårt att anamma ursprungslandets ledningsfilosofier pga. kulturella skillnader mellan Sverige och Japan. Finns det en bristande kunskap om företagets ursprungsland så resulterar det således i svårigheter att tillämpa ursprungslandets ledningsfilosofi. På Toyota Sweden AB indikeras att den japanska ledningsfilosofin endast appliceras på ledningsnivå, men det finns en möjlighet för medarbetarna att anamma ledningsfilosofin om de får en större förståelse för ursprungslandet, exempelvis genom att ledningsgruppen, via det talade ordet, sprider kunskapen om de japanska arbetssättens bakgrund ut i organisationen.},
 author    = {Tran, Lisa and Salomonsson, Maja},
 keyword   = {Country-of-Origin,ledningsfilosofi,Japansk ledningsfilosofi,Svensk ledningsfilosofi,Country-Image,Japan,Toyota,Toyota Sweden AB,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Country-of-Origin's påverkan på ledningsnivå - en kvalitativ fallstudie på bilföretaget Toyota Sweden AB},
 year     = {2013},
}