Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Politiker, tjänstemän och Pantrarna – maktrelationer i förorten

Hirani, Sarah LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Pantrarna för upprustning av förorten är en förening som grundades i Göteborg år 2011. Pantrarnas organisering har en grund i förortens sociala och ekonomiska ojämlikhet och politiska underordning i förhållande till samhällets mer välbärgade områden. Pantrarna har agerat utifrån ett glapp som de upplever finns mellan förortens invånare och de politiska beslutsorganen. Genom en självpåtagen representativ roll har de försökt att minska det glappet och företräda intressen hos invånarna i stadsdelen Biskopsgården inför de lokala politikerna. Kampen för en fritidsgård har varit en av föreningens huvudfrågor under 2011-2012. I direkt dialog med politiker och tjänstemän har Pantrarna deltagit i en process för att starta en ny fritidsgård. Hur... (More)
Pantrarna för upprustning av förorten är en förening som grundades i Göteborg år 2011. Pantrarnas organisering har en grund i förortens sociala och ekonomiska ojämlikhet och politiska underordning i förhållande till samhällets mer välbärgade områden. Pantrarna har agerat utifrån ett glapp som de upplever finns mellan förortens invånare och de politiska beslutsorganen. Genom en självpåtagen representativ roll har de försökt att minska det glappet och företräda intressen hos invånarna i stadsdelen Biskopsgården inför de lokala politikerna. Kampen för en fritidsgård har varit en av föreningens huvudfrågor under 2011-2012. I direkt dialog med politiker och tjänstemän har Pantrarna deltagit i en process för att starta en ny fritidsgård. Hur denna process har gått till är i fokus för föreliggande empiriska studie. Syftet med studien är att förstå maktrelationerna mellan nämnden, förvaltningen och Pantrarna – hur har makt utövats? Ytterligare ett syfte är att förstå hur dessa maktrelationer relaterar till förortens position i förhållande till det övriga samhället.
Empirin består i huvudsak av intervjuer med nyckelpersoner från nämnden, förvaltningen och Pantrarna samt observationer och filmmaterial. Norbert Elias processociologi har applicerats på studiens empiriska underlag för att undersöka hur maktrelationer inom den studerade figurationen har format och fört processen framåt. Maktrelationens asymmetri har lett till att nämnden och förvaltningen har haft ett övertag i processens fortlöpande, vilket Pantrarna har motverkat genom aktioner som har syftat till att sätta press på nämnden och förvaltningen. En metod har varit att storma nämndens öppna möten och i stor grupp framföra sina gemensamma krav. Att föreningen nådde sitt mål – etableringen av en ny fritidsgård – ser de som ett resultat av att de har varit aktiva på flera fronter samtidigt, genom dialog, opinionsbildning och aktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hirani, Sarah LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
demokrati, förort, mobilisering, ungdom, politik, medborgare, Pantrarna
language
Swedish
id
3955189
date added to LUP
2013-08-13 15:46:05
date last changed
2013-08-13 15:46:05
@misc{3955189,
 abstract   = {Pantrarna för upprustning av förorten är en förening som grundades i Göteborg år 2011. Pantrarnas organisering har en grund i förortens sociala och ekonomiska ojämlikhet och politiska underordning i förhållande till samhällets mer välbärgade områden. Pantrarna har agerat utifrån ett glapp som de upplever finns mellan förortens invånare och de politiska beslutsorganen. Genom en självpåtagen representativ roll har de försökt att minska det glappet och företräda intressen hos invånarna i stadsdelen Biskopsgården inför de lokala politikerna. Kampen för en fritidsgård har varit en av föreningens huvudfrågor under 2011-2012. I direkt dialog med politiker och tjänstemän har Pantrarna deltagit i en process för att starta en ny fritidsgård. Hur denna process har gått till är i fokus för föreliggande empiriska studie. Syftet med studien är att förstå maktrelationerna mellan nämnden, förvaltningen och Pantrarna – hur har makt utövats? Ytterligare ett syfte är att förstå hur dessa maktrelationer relaterar till förortens position i förhållande till det övriga samhället.
 Empirin består i huvudsak av intervjuer med nyckelpersoner från nämnden, förvaltningen och Pantrarna samt observationer och filmmaterial. Norbert Elias processociologi har applicerats på studiens empiriska underlag för att undersöka hur maktrelationer inom den studerade figurationen har format och fört processen framåt. Maktrelationens asymmetri har lett till att nämnden och förvaltningen har haft ett övertag i processens fortlöpande, vilket Pantrarna har motverkat genom aktioner som har syftat till att sätta press på nämnden och förvaltningen. En metod har varit att storma nämndens öppna möten och i stor grupp framföra sina gemensamma krav. Att föreningen nådde sitt mål – etableringen av en ny fritidsgård – ser de som ett resultat av att de har varit aktiva på flera fronter samtidigt, genom dialog, opinionsbildning och aktioner.},
 author    = {Hirani, Sarah},
 keyword   = {demokrati,förort,mobilisering,ungdom,politik,medborgare,Pantrarna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Politiker, tjänstemän och Pantrarna – maktrelationer i förorten},
 year     = {2013},
}