Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mästare på att främja hälsa på arbetsplatsen- en kvalitativ studie med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa i en tjänsteverksamhet

Carlander, Robin LU and Bergolc, Kamila LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Kurs: KSKK01 VT 2013

Examensarbete: Kandidatuppsats

Inlämningsdatum: 20 augusti 2013

Handledare: Lars Nordgren

Nyckelord: Hälsofrämjande, fysisk, psykisk, social hälsa, service.

Syfte: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur ett tjänsteföretag arbetar med att främja hälsan på arbetsplatsen.

Metod: Kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer med anställda på Borgvalla vårdboende och två dokument från Helsingborgs stad och ett dokument från Feelgood Företagshälsovård AB.

Slutsatser: Denna uppsats har visat att det är viktigt att arbeta med fysisk, psykisk och social hälsa samtidigt, eftersom de hör ihop och... (More)
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Kurs: KSKK01 VT 2013

Examensarbete: Kandidatuppsats

Inlämningsdatum: 20 augusti 2013

Handledare: Lars Nordgren

Nyckelord: Hälsofrämjande, fysisk, psykisk, social hälsa, service.

Syfte: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur ett tjänsteföretag arbetar med att främja hälsan på arbetsplatsen.

Metod: Kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer med anställda på Borgvalla vårdboende och två dokument från Helsingborgs stad och ett dokument från Feelgood Företagshälsovård AB.

Slutsatser: Denna uppsats har visat att det är viktigt att arbeta med fysisk, psykisk och social hälsa samtidigt, eftersom de hör ihop och påverkar varandra. Det är även viktigt att arbeta med de tre inriktningarna på hälsa samtidigt eftersom det hälsofrämjande arbetet då får en bättre effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlander, Robin LU and Bergolc, Kamila LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsofrämjande, fysisk, psykisk, social hälsa, service
language
Swedish
additional info
Båda författare har bidragit lika mycket till uppsatsen.
id
4015966
date added to LUP
2013-09-03 11:29:55
date last changed
2013-09-03 11:29:55
@misc{4015966,
 abstract   = {Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Kurs: KSKK01 VT 2013

Examensarbete: Kandidatuppsats

Inlämningsdatum: 20 augusti 2013

Handledare: Lars Nordgren 

Nyckelord: Hälsofrämjande, fysisk, psykisk, social hälsa, service.

Syfte: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur ett tjänsteföretag arbetar med att främja hälsan på arbetsplatsen.

Metod: Kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer med anställda på Borgvalla vårdboende och två dokument från Helsingborgs stad och ett dokument från Feelgood Företagshälsovård AB.

Slutsatser: Denna uppsats har visat att det är viktigt att arbeta med fysisk, psykisk och social hälsa samtidigt, eftersom de hör ihop och påverkar varandra. Det är även viktigt att arbeta med de tre inriktningarna på hälsa samtidigt eftersom det hälsofrämjande arbetet då får en bättre effekt.},
 author    = {Carlander, Robin and Bergolc, Kamila},
 keyword   = {Hälsofrämjande,fysisk,psykisk,social hälsa,service},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mästare på att främja hälsa på arbetsplatsen- en kvalitativ studie med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa i en tjänsteverksamhet},
 year     = {2013},
}