Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Option framing under förstoringsglaset - Hur antalet tillbehör, deras betydelse och kön påverkar effekten av option framing

Cederholm, Sanna LU and Matheny, Jennifer LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att ge förståelse om och djupare insikt i option framing-dynamiken och dess existens, genom att undersöka hur effekten av option framing påverkas av antalet presenterade tillbehör, könet på respondenten och tillbehörens betydelse.

Metod: Studien baseras på en kvantitativ experimentundersökning med cyklar som studieobjekt och avser att genom hypotesprövning ge svar på problemformuleringen för att uppfylla studiens syfte.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier kring beteendeekonomi, konsumentbeteende och option framing. Teorierna ligger sedan till grund för de hypoteser uppsatsen ämnar testa.

Empiri: Empirin grundar sig i ett bekvämlighetsurval där 156 studenter från... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att ge förståelse om och djupare insikt i option framing-dynamiken och dess existens, genom att undersöka hur effekten av option framing påverkas av antalet presenterade tillbehör, könet på respondenten och tillbehörens betydelse.

Metod: Studien baseras på en kvantitativ experimentundersökning med cyklar som studieobjekt och avser att genom hypotesprövning ge svar på problemformuleringen för att uppfylla studiens syfte.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier kring beteendeekonomi, konsumentbeteende och option framing. Teorierna ligger sedan till grund för de hypoteser uppsatsen ämnar testa.

Empiri: Empirin grundar sig i ett bekvämlighetsurval där 156 studenter från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet genomförde ett experiment i laboratoriemiljö. Studenterna blev slumpmässigt indelade i sex experimentgrupper. Hälften av dem blev erbjudna en basmodell av cykeln och hade möjlighet att lägga till önskade tillbehör. Resterande hälft blev istället erbjudna en fullmodell, där alla tillbehören ingick, och de hade sedan möjlighet att ta bort de tillbehör de ansåg vara överflödiga. Experimentgrupperna blev antingen presenterade för erbjudanden med 5, 10 eller 15 tillbehör.

Slutsats: Studien visar på en option framing-effekt där fullmodellen leder till fler valda tillbehör och ett högre slutpris i jämförelse med basmodellen. Effekten kvarstår vid såväl 5, 10 som 15 presenterade tillbehör och ökar i takt med de presenterade tillbehören. Vidare visar resultatet att option framing-effekten är som störst för de viktiga tillbehören vid 5 presenterade tillbehör, medan det vid 10 och 15 presenterade tillbehör istället är de någorlunda viktiga tillbehören som har störst option framing-effekt. Däremot kan studien inte bekräfta någon skillnad i mottagligheten för effekten av option framing mellan könen. Då urvalets storlek varit något begränsat skulle detta dock kunna ha en inverkan på de resultat vi fått. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederholm, Sanna LU and Matheny, Jennifer LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Marknadsföring, Beteendeekonomi, Förlustaversion, Option Framing, Konsumentbeteende
language
Swedish
id
4017327
date added to LUP
2013-09-09 15:16:04
date last changed
2013-09-09 15:16:04
@misc{4017327,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att ge förståelse om och djupare insikt i option framing-dynamiken och dess existens, genom att undersöka hur effekten av option framing påverkas av antalet presenterade tillbehör, könet på respondenten och tillbehörens betydelse. 

Metod: Studien baseras på en kvantitativ experimentundersökning med cyklar som studieobjekt och avser att genom hypotesprövning ge svar på problemformuleringen för att uppfylla studiens syfte. 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier kring beteendeekonomi, konsumentbeteende och option framing. Teorierna ligger sedan till grund för de hypoteser uppsatsen ämnar testa. 

Empiri: Empirin grundar sig i ett bekvämlighetsurval där 156 studenter från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet genomförde ett experiment i laboratoriemiljö. Studenterna blev slumpmässigt indelade i sex experimentgrupper. Hälften av dem blev erbjudna en basmodell av cykeln och hade möjlighet att lägga till önskade tillbehör. Resterande hälft blev istället erbjudna en fullmodell, där alla tillbehören ingick, och de hade sedan möjlighet att ta bort de tillbehör de ansåg vara överflödiga. Experimentgrupperna blev antingen presenterade för erbjudanden med 5, 10 eller 15 tillbehör.

Slutsats: Studien visar på en option framing-effekt där fullmodellen leder till fler valda tillbehör och ett högre slutpris i jämförelse med basmodellen. Effekten kvarstår vid såväl 5, 10 som 15 presenterade tillbehör och ökar i takt med de presenterade tillbehören. Vidare visar resultatet att option framing-effekten är som störst för de viktiga tillbehören vid 5 presenterade tillbehör, medan det vid 10 och 15 presenterade tillbehör istället är de någorlunda viktiga tillbehören som har störst option framing-effekt. Däremot kan studien inte bekräfta någon skillnad i mottagligheten för effekten av option framing mellan könen. Då urvalets storlek varit något begränsat skulle detta dock kunna ha en inverkan på de resultat vi fått.},
 author    = {Cederholm, Sanna and Matheny, Jennifer},
 keyword   = {Marknadsföring,Beteendeekonomi,Förlustaversion,Option Framing,Konsumentbeteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Option framing under förstoringsglaset - Hur antalet tillbehör, deras betydelse och kön påverkar effekten av option framing},
 year     = {2013},
}