Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem styr, Ledningen eller Kulturen? - Hur organisationskultur påverkar vid förändring

Berzelius, Lisa LU and Lindbäck, Alexander LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE
Syftet med studien var att undersöka hur organisationer beaktar sin kultur och även om det går att använda kulturen som en konkurrensfördel.
METOD & TEORI
Uppsatsen är en fallstudie av ett förändringsprojekt på en högtek- nologisk industri i Sverige. Studien baseras på en kvalitativ studie med en tolkande ansats. Det teoretiska ramverket baseras på teori kring organisationskultur, förändringsprocesser och hur man som företag skall gå till väga vid organisationsförändring.
EMPIRI
Det empiriska materialet består av djupgående intervjuer, samt insamlad information i from av rapporter och dokument från organisationen.
SLUTSATS
Vi fann att organisationen påbörjat en organisationsförändring utan att beakta kulturen. Att... (More)
SYFTE
Syftet med studien var att undersöka hur organisationer beaktar sin kultur och även om det går att använda kulturen som en konkurrensfördel.
METOD & TEORI
Uppsatsen är en fallstudie av ett förändringsprojekt på en högtek- nologisk industri i Sverige. Studien baseras på en kvalitativ studie med en tolkande ansats. Det teoretiska ramverket baseras på teori kring organisationskultur, förändringsprocesser och hur man som företag skall gå till väga vid organisationsförändring.
EMPIRI
Det empiriska materialet består av djupgående intervjuer, samt insamlad information i from av rapporter och dokument från organisationen.
SLUTSATS
Vi fann att organisationen påbörjat en organisationsförändring utan att beakta kulturen. Att organisationen inte beaktar kulturen beror på den kultur som finns inom organisationen. Att inte beakta sin kultur kan leda till misslyckanden vid förändringar och därför bör organisationer beakta kulturen. Dessutom skulle organisationer kunna utnyttja kulturen som en konkurrensfördel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berzelius, Lisa LU and Lindbäck, Alexander LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kultur, förändringsarbete, organisationsförändring, organisationskultur, omorganisation, konkurrensfördel
language
Swedish
id
4064505
date added to LUP
2015-06-18 14:28:41
date last changed
2015-06-18 14:28:41
@misc{4064505,
 abstract   = {SYFTE
Syftet med studien var att undersöka hur organisationer beaktar sin kultur och även om det går att använda kulturen som en konkurrensfördel.
METOD & TEORI
Uppsatsen är en fallstudie av ett förändringsprojekt på en högtek- nologisk industri i Sverige. Studien baseras på en kvalitativ studie med en tolkande ansats. Det teoretiska ramverket baseras på teori kring organisationskultur, förändringsprocesser och hur man som företag skall gå till väga vid organisationsförändring.
EMPIRI
Det empiriska materialet består av djupgående intervjuer, samt insamlad information i from av rapporter och dokument från organisationen.
SLUTSATS
Vi fann att organisationen påbörjat en organisationsförändring utan att beakta kulturen. Att organisationen inte beaktar kulturen beror på den kultur som finns inom organisationen. Att inte beakta sin kultur kan leda till misslyckanden vid förändringar och därför bör organisationer beakta kulturen. Dessutom skulle organisationer kunna utnyttja kulturen som en konkurrensfördel.},
 author    = {Berzelius, Lisa and Lindbäck, Alexander},
 keyword   = {Kultur,förändringsarbete,organisationsförändring,organisationskultur,omorganisation,konkurrensfördel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem styr, Ledningen eller Kulturen? - Hur organisationskultur påverkar vid förändring},
 year     = {2013},
}