Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska Isaf-soldater i Afghanistan - en kvalitativ studie om upplevelser och känslor i samband med utlandstjänstgöring

Appelgren, Malin LU (2013) PSYP01 20131
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the study was to use an explorative approach to examine and describe Swedish Afghanistan veterans’ experiences and emotions in connection with their service abroad, and to create a broader picture with different aspects of how this is experienced by the veterans themselves. The purpose was also to let the veterans share their view of the Swedish Department of Defense’s routines including the preparations, the support given when abroad and the follow-up. The purpose was also to examine whether there could be a gender difference worth acknowledging by studying the female veterans experiences, challenges and needs. A questionnaire was sent out and answered by 14 participants: six male veterans who served in Afghanistan... (More)
The purpose of the study was to use an explorative approach to examine and describe Swedish Afghanistan veterans’ experiences and emotions in connection with their service abroad, and to create a broader picture with different aspects of how this is experienced by the veterans themselves. The purpose was also to let the veterans share their view of the Swedish Department of Defense’s routines including the preparations, the support given when abroad and the follow-up. The purpose was also to examine whether there could be a gender difference worth acknowledging by studying the female veterans experiences, challenges and needs. A questionnaire was sent out and answered by 14 participants: six male veterans who served in Afghanistan 2011/2012 and eight female veterans who served in Afghanistan 2009/2010. The material was analyzed with interpretative phenomenological analysis (IPA) and nine themes were identified. The themes were: Comradeship and support, Others can never understand, Worrying my family, The fatal shooting, Bad leadership and powerlessness, helplessness and frustration, Discontentment with different aspects of the Swedish Department of Defense’s support program with the two subthemes Inexperienced and ignorant psychologists and Strained and short debriefings and finally Gender differences in physical prerequisites. The results and the themes are discussed in relation to previous research and weaknesses and strengths with the study. Proposals for improvements in the Swedish Department of Defense’s support routines are also discussed as well as proposals for future research. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att med en explorativ ansats undersöka och beskriva svenska
afghanistansoldaters upplevelser och känslor kopplat till sin utlandstjänstgöring och att få en
bredare bild med olika aspekter av hur detta upplevs av soldaterna själva. Syftet var även att
låta soldaterna ge synpunkter på Försvarsmaktens rutiner i form av bl.a. förberedelser, akut
stöd på plats och uppföljning. Dessutom var syftet att undersöka huruvida det kan finnas en
könsskillnad som är värd att uppmärksamma genom att studera de kvinnliga soldaternas
upplevelser, utmaningar och behov. Frågeformulär skickades ut och svar erhölls av 13
deltagare: sex manliga soldater som tjänstgjorde i Afghanistan 2011/2012 och sju kvinnliga
soldater som tjänstgjorde... (More)
Studiens syfte var att med en explorativ ansats undersöka och beskriva svenska
afghanistansoldaters upplevelser och känslor kopplat till sin utlandstjänstgöring och att få en
bredare bild med olika aspekter av hur detta upplevs av soldaterna själva. Syftet var även att
låta soldaterna ge synpunkter på Försvarsmaktens rutiner i form av bl.a. förberedelser, akut
stöd på plats och uppföljning. Dessutom var syftet att undersöka huruvida det kan finnas en
könsskillnad som är värd att uppmärksamma genom att studera de kvinnliga soldaternas
upplevelser, utmaningar och behov. Frågeformulär skickades ut och svar erhölls av 13
deltagare: sex manliga soldater som tjänstgjorde i Afghanistan 2011/2012 och sju kvinnliga
soldater som tjänstgjorde i Afghanistan 2009/2010. Materialet analyserades med interpretativ
fenomenologisk analys (IPA) och nio teman identifierades. Dessa teman var: Kamratskap och
stöd, Andra kan aldrig förstå, Oroa min familj, Dödsskjutningen, Dålig ledning och
maktlöshet, hjälplöshet samt frustration, Missnöje med olika aspekter av Försvarsmaktens
stödprogram med två tillhörande underteman Oerfarna och okunniga psykologer samt
Krystade och korta uppföljningssamtal och slutligen Könsskillnader i fysiska förutsättningar.
Resultaten och temana diskuteras i relation till tidigare forskning, svagheter och styrkor med
undersökningen, de förslag på förbättringar i Försvarsmaktens stödrutiner som kan utläsas
och förslag på framtida forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelgren, Malin LU
supervisor
organization
course
PSYP01 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
IPA, mental health, Afghanistan, the Swedish Department of Defense, Swedish veterans, service abroad, svenska soldater, utlandstjänstgöring, försvarsmakten, psykisk ohälsa
language
Swedish
id
4076279
date added to LUP
2013-10-07 11:49:58
date last changed
2013-10-07 11:49:58
@misc{4076279,
 abstract   = {The purpose of the study was to use an explorative approach to examine and describe Swedish Afghanistan veterans’ experiences and emotions in connection with their service abroad, and to create a broader picture with different aspects of how this is experienced by the veterans themselves. The purpose was also to let the veterans share their view of the Swedish Department of Defense’s routines including the preparations, the support given when abroad and the follow-up. The purpose was also to examine whether there could be a gender difference worth acknowledging by studying the female veterans experiences, challenges and needs. A questionnaire was sent out and answered by 14 participants: six male veterans who served in Afghanistan 2011/2012 and eight female veterans who served in Afghanistan 2009/2010. The material was analyzed with interpretative phenomenological analysis (IPA) and nine themes were identified. The themes were: Comradeship and support, Others can never understand, Worrying my family, The fatal shooting, Bad leadership and powerlessness, helplessness and frustration, Discontentment with different aspects of the Swedish Department of Defense’s support program with the two subthemes Inexperienced and ignorant psychologists and Strained and short debriefings and finally Gender differences in physical prerequisites. The results and the themes are discussed in relation to previous research and weaknesses and strengths with the study. Proposals for improvements in the Swedish Department of Defense’s support routines are also discussed as well as proposals for future research.},
 author    = {Appelgren, Malin},
 keyword   = {IPA,mental health,Afghanistan,the Swedish Department of Defense,Swedish veterans,service abroad,svenska soldater,utlandstjänstgöring,försvarsmakten,psykisk ohälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska Isaf-soldater i Afghanistan - en kvalitativ studie om upplevelser och känslor i samband med utlandstjänstgöring},
 year     = {2013},
}