Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

You are all winners - En studie om samskapande av värde i maratonresor

Holm, Elin LU and Rizell, Caroline LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: “ You are all winners” - En studie om samskapande av värde i maratonresor
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2013
Författare: Caroline Rizell & Elin Holm
Handledare: Jan-Henrik Nilsson
Nyckelord: Sport tourism, maraton, researrangör, konsumtion, co-creation, värdeskapande, interaktioner, relationer, social identitet, behov
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika aktörer är delaktiga i processen för att skapa värde i maratonresor, samt vad som påverkar konsumentens deltagande. Vi utgår ifrån två aktörers perspektiv; researrangörens och konsumentens, utifrån vilka... (More)
Sammanfattning
Titel: “ You are all winners” - En studie om samskapande av värde i maratonresor
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2013
Författare: Caroline Rizell & Elin Holm
Handledare: Jan-Henrik Nilsson
Nyckelord: Sport tourism, maraton, researrangör, konsumtion, co-creation, värdeskapande, interaktioner, relationer, social identitet, behov
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika aktörer är delaktiga i processen för att skapa värde i maratonresor, samt vad som påverkar konsumentens deltagande. Vi utgår ifrån två aktörers perspektiv; researrangörens och konsumentens, utifrån vilka vi skapat följande frågeställningar:
Frågeställningar: Researrangörernas del i samskapande av värde i maratonresor; Hur är deras erbjudanden utformade? Hur ser de på relationen till olika aktörer? Konsumentens del i samskapande av värde i maratonresor; På vilket sätt deltar konsumenten i den värdeskapande processen? Vilka är de bakomliggande drivkrafterna till konsumtion av löparresor? Hur ser de på relationen till olika aktörer?
Metod: En kvalitativ studie med ett tolkningsinriktat perspektiv, där det empiriska materialet utgörs av intervjuer med semistrukturerade och ostrukturerade drag. Intervjupersonerna består av representanter från fem researrangörer för maratonresor samt fyra konsumenter, varav en även arbetar som reseledare.
Slutsatser: I denna undersökning har vi kommit fram till att värdet i maratonresor skapas genom samspelet av flera olika aktörers resurser. Företagens utmaning ligger i att sammansvetsa dessa aktörer genom individbaserade interaktioner och att bistå konsumenten med resurser till den värdeskapande processen. Konsumenten bidrar med såväl fysiska, mentala, kulturella och sociala resurser för att skapa värde i denna tjänst. Vi har även tittat närmare på de drivkrafter som ligger bakom konsumentens värdeskapande och ser att dessa hänger samman med behovet av självförverkligande, stärkandet av den sociala identiteten och sökandet efter nya och spännande upplevelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Elin LU and Rizell, Caroline LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sport tourism, maraton, researrangör, konsumtion, co-creation, värdeskapande, interaktioner, relationer, social identitet, behov
language
Swedish
id
4192124
date added to LUP
2015-02-05 15:23:19
date last changed
2015-02-05 15:23:19
@misc{4192124,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: “ You are all winners” - En studie om samskapande av värde i maratonresor
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2013
Författare: Caroline Rizell & Elin Holm
Handledare: Jan-Henrik Nilsson
Nyckelord: Sport tourism, maraton, researrangör, konsumtion, co-creation, värdeskapande, interaktioner, relationer, social identitet, behov
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika aktörer är delaktiga i processen för att skapa värde i maratonresor, samt vad som påverkar konsumentens deltagande. Vi utgår ifrån två aktörers perspektiv; researrangörens och konsumentens, utifrån vilka vi skapat följande frågeställningar:
Frågeställningar: Researrangörernas del i samskapande av värde i maratonresor; Hur är deras erbjudanden utformade? Hur ser de på relationen till olika aktörer? Konsumentens del i samskapande av värde i maratonresor; På vilket sätt deltar konsumenten i den värdeskapande processen? Vilka är de bakomliggande drivkrafterna till konsumtion av löparresor? Hur ser de på relationen till olika aktörer?
Metod: En kvalitativ studie med ett tolkningsinriktat perspektiv, där det empiriska materialet utgörs av intervjuer med semistrukturerade och ostrukturerade drag. Intervjupersonerna består av representanter från fem researrangörer för maratonresor samt fyra konsumenter, varav en även arbetar som reseledare.
Slutsatser: I denna undersökning har vi kommit fram till att värdet i maratonresor skapas genom samspelet av flera olika aktörers resurser. Företagens utmaning ligger i att sammansvetsa dessa aktörer genom individbaserade interaktioner och att bistå konsumenten med resurser till den värdeskapande processen. Konsumenten bidrar med såväl fysiska, mentala, kulturella och sociala resurser för att skapa värde i denna tjänst. Vi har även tittat närmare på de drivkrafter som ligger bakom konsumentens värdeskapande och ser att dessa hänger samman med behovet av självförverkligande, stärkandet av den sociala identiteten och sökandet efter nya och spännande upplevelser.},
 author    = {Holm, Elin and Rizell, Caroline},
 keyword   = {Sport tourism,maraton,researrangör,konsumtion,co-creation,värdeskapande,interaktioner,relationer,social identitet,behov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {You are all winners - En studie om samskapande av värde i maratonresor},
 year     = {2013},
}