Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är aktiebolaget som associationsform förenligt med att bedriva utbildning i friskola med beaktande av ABL:s vinstsyfte?

Englundh, Erica LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda om aktiebolaget som associationsform är värdeskapande för utbildningsväsendet samt om associationsformens vinstmaximeringsprincip är förenlig med de kvalitetskrav som uppställs på skolväsendet.

Aktiebolaget har som huvudsyfte att generera mesta möjliga vinst till utdelning för de aktieägare som har riskerat sitt kapital i verksamheten. Utbildningsväsendet syftar istället till att bereda barn och ungdomar med de kunskaper och värden som fastställs i Skollagen. För att främja en mångfald av utbildningsmöjligheter samt ett fritt val av skola har lagstiftaren inbjudit privata aktörer att agera på skolmarknaden under samma premisser som de statliga skolorna. Förhoppningen är att det i sin tur ska skapa... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda om aktiebolaget som associationsform är värdeskapande för utbildningsväsendet samt om associationsformens vinstmaximeringsprincip är förenlig med de kvalitetskrav som uppställs på skolväsendet.

Aktiebolaget har som huvudsyfte att generera mesta möjliga vinst till utdelning för de aktieägare som har riskerat sitt kapital i verksamheten. Utbildningsväsendet syftar istället till att bereda barn och ungdomar med de kunskaper och värden som fastställs i Skollagen. För att främja en mångfald av utbildningsmöjligheter samt ett fritt val av skola har lagstiftaren inbjudit privata aktörer att agera på skolmarknaden under samma premisser som de statliga skolorna. Förhoppningen är att det i sin tur ska skapa konkurrens och kostnadseffektivitet inom hela skolväsendet. Samtidigt betonas vikten av att utbildningen måste vara likvärdig och kvalitativ.

Det uppstår en intressekonflikt mellan det vinstsyfte som styr aktiebolaget och målet med utbildningsväsendet. Lagstiftningen markerar inte vilket syfte, vinsten eller utbildningen, som ska prioriteras. Skollagens allmänt formulerade krav på vad utbildningskvalitet är, samt avsaknaden av ett jämförande system mellan skolorna, gör att aktiebolagen har relativt fria ramar att styra verksamheten. Vinstmaximeringsprincipen gör att de alternativ som är företagsekonomiskt mest effektiva prioriteras och det är inte nödvändigtvis samma prioriteringar som hade gjorts ur elevsynpunkt om istället kvalitetskraven inom utbildningsväsendet fått styra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Englundh, Erica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, vinstmaximering, vinstmaxim, vinstsyfte, kvalitetskrav, skola, friskola.
language
Swedish
id
4228879
date added to LUP
2014-01-30 17:02:31
date last changed
2014-01-30 17:02:31
@misc{4228879,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda om aktiebolaget som associationsform är värdeskapande för utbildningsväsendet samt om associationsformens vinstmaximeringsprincip är förenlig med de kvalitetskrav som uppställs på skolväsendet. 

Aktiebolaget har som huvudsyfte att generera mesta möjliga vinst till utdelning för de aktieägare som har riskerat sitt kapital i verksamheten. Utbildningsväsendet syftar istället till att bereda barn och ungdomar med de kunskaper och värden som fastställs i Skollagen. För att främja en mångfald av utbildningsmöjligheter samt ett fritt val av skola har lagstiftaren inbjudit privata aktörer att agera på skolmarknaden under samma premisser som de statliga skolorna. Förhoppningen är att det i sin tur ska skapa konkurrens och kostnadseffektivitet inom hela skolväsendet. Samtidigt betonas vikten av att utbildningen måste vara likvärdig och kvalitativ.

Det uppstår en intressekonflikt mellan det vinstsyfte som styr aktiebolaget och målet med utbildningsväsendet. Lagstiftningen markerar inte vilket syfte, vinsten eller utbildningen, som ska prioriteras. Skollagens allmänt formulerade krav på vad utbildningskvalitet är, samt avsaknaden av ett jämförande system mellan skolorna, gör att aktiebolagen har relativt fria ramar att styra verksamheten. Vinstmaximeringsprincipen gör att de alternativ som är företagsekonomiskt mest effektiva prioriteras och det är inte nödvändigtvis samma prioriteringar som hade gjorts ur elevsynpunkt om istället kvalitetskraven inom utbildningsväsendet fått styra.},
 author    = {Englundh, Erica},
 keyword   = {Associationsrätt,vinstmaximering,vinstmaxim,vinstsyfte,kvalitetskrav,skola,friskola.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är aktiebolaget som associationsform förenligt med att bedriva utbildning i friskola med beaktande av ABL:s vinstsyfte?},
 year     = {2013},
}