Advanced

Nyhetsvanor hos den digitala generationen: En kvalitativ undersökning av unga människors nyhetsvanor och deras syn på nyhetsmedier.

Frisk, Christian LU (2014) MKVK04 20132
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att få en utökad insikt om unga människors nyhetsvanor och deras syn på nyhetsmediernas roll i samhället. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod har jag kunnat att samla in det empiriska materialet som hjälpt mig att komma fram till mina resultat. Jag har intervjuat människor mellan 20 och 30 år som kan sägas tillhöra den digitala generationen men som ändå kan tänkas ha ett stort nyhetsintresse. Det empiriska materialet sätts i relation till teorierna som behandlar den borgerliga offentligheten, medborgarjournalistik, tidningsbranschens ekonomiska kris och nyheter på internet. Tillsammans med de teorier som presenteras ligger det empiriska materialet till grund för uppsatsens... (More)
Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att få en utökad insikt om unga människors nyhetsvanor och deras syn på nyhetsmediernas roll i samhället. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod har jag kunnat att samla in det empiriska materialet som hjälpt mig att komma fram till mina resultat. Jag har intervjuat människor mellan 20 och 30 år som kan sägas tillhöra den digitala generationen men som ändå kan tänkas ha ett stort nyhetsintresse. Det empiriska materialet sätts i relation till teorierna som behandlar den borgerliga offentligheten, medborgarjournalistik, tidningsbranschens ekonomiska kris och nyheter på internet. Tillsammans med de teorier som presenteras ligger det empiriska materialet till grund för uppsatsens analysdel. Studiens resultat redovisar bland annat att det finns en paradox bland unga nyhetskonsumenter. De förstår hur viktigt det är för ett samhälle att ha en oberoende press med kvalitativa nyheter, samtidigt som de inte har någon lust att betala för den sortens nyhetsmedier. Det framgår även i resultatet att den digitala generationen föredrar att konsumera sina nyheter som är anpassade efter deras egna behov och på tider när man själv känner för att läsa nyheter, de vill inte vara bundna till ett visst medium vid ett visst klockslag. I min uppsats beskriver och analyserar jag unga personers nyhetsvanor för att kunna uppnå en förståelse för vad deras nyhetskonsumtioner innebär i relation till nyhetsrapporteringens funktion i ett demokratiskt samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frisk, Christian LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
digitala medier, nyhetsvanor, medborgarjournalistik, den borgerliga offentligheten, demokrati, nyhetsförståelse
language
Swedish
id
4229461
date added to LUP
2014-03-11 08:37:43
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{4229461,
 abstract   = {Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att få en utökad insikt om unga människors nyhetsvanor och deras syn på nyhetsmediernas roll i samhället. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod har jag kunnat att samla in det empiriska materialet som hjälpt mig att komma fram till mina resultat. Jag har intervjuat människor mellan 20 och 30 år som kan sägas tillhöra den digitala generationen men som ändå kan tänkas ha ett stort nyhetsintresse. Det empiriska materialet sätts i relation till teorierna som behandlar den borgerliga offentligheten, medborgarjournalistik, tidningsbranschens ekonomiska kris och nyheter på internet. Tillsammans med de teorier som presenteras ligger det empiriska materialet till grund för uppsatsens analysdel. Studiens resultat redovisar bland annat att det finns en paradox bland unga nyhetskonsumenter. De förstår hur viktigt det är för ett samhälle att ha en oberoende press med kvalitativa nyheter, samtidigt som de inte har någon lust att betala för den sortens nyhetsmedier. Det framgår även i resultatet att den digitala generationen föredrar att konsumera sina nyheter som är anpassade efter deras egna behov och på tider när man själv känner för att läsa nyheter, de vill inte vara bundna till ett visst medium vid ett visst klockslag. I min uppsats beskriver och analyserar jag unga personers nyhetsvanor för att kunna uppnå en förståelse för vad deras nyhetskonsumtioner innebär i relation till nyhetsrapporteringens funktion i ett demokratiskt samhälle.},
 author    = {Frisk, Christian},
 keyword   = {digitala medier,nyhetsvanor,medborgarjournalistik,den borgerliga offentligheten,demokrati,nyhetsförståelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyhetsvanor hos den digitala generationen: En kvalitativ undersökning av unga människors nyhetsvanor och deras syn på nyhetsmedier.},
 year     = {2014},
}