Advanced

Vem kommer till tals? En analys av utländska val mellan 1986 och 2013

Mölstad, Carl-Johan LU and Lundqvist, Ingrid LU (2014) MKVA22 20132
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen Vem kommer till tals? är skriven av Carl-Johan Mölstad och Ingrid Lundqvist i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutet för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Uppsatsen tar avstamp i medieteorier kring nyheter och journalisters påverkan på samhället och syftar till att studera huruvida det skett en förändring över tid i vilka aktörer som kommer till tals i rapporteringen i utländska val, samt vilka typer av artiklar som används i rapporteringen. I uppsatsen är det två länder som studerats genom kvantitativ innehållsanalys, Brasilien samt Spanien, utifrån en större tidning, Dagens Nyheter. Studien spänner över samtliga val i båda länder från 1984 till 2013. Studien gjordes utifrån tesen att, stödd av teorier... (More)
Uppsatsen Vem kommer till tals? är skriven av Carl-Johan Mölstad och Ingrid Lundqvist i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutet för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Uppsatsen tar avstamp i medieteorier kring nyheter och journalisters påverkan på samhället och syftar till att studera huruvida det skett en förändring över tid i vilka aktörer som kommer till tals i rapporteringen i utländska val, samt vilka typer av artiklar som används i rapporteringen. I uppsatsen är det två länder som studerats genom kvantitativ innehållsanalys, Brasilien samt Spanien, utifrån en större tidning, Dagens Nyheter. Studien spänner över samtliga val i båda länder från 1984 till 2013. Studien gjordes utifrån tesen att, stödd av teorier kring medielogik, rapporteringen kring utländska val idag skulle uppvisa en större grad av personifiering och därmed bland annat kretsa mer kring privatpersoner samt att de skulle ske en ökning i antalet åsiktsbaserade texter (detta kontra faktabaserade texter). Resultat visar att sådana tendenser finns. Datan visar att, med vissa undantag, att privatpersoner i större grad får komma till tals i nyare rapportering kring utländska val än i äldre tidningar, samt att vissa artikeltyper som kategoriseras som åsiktstexter i större grad förekommer i nyare tidningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mölstad, Carl-Johan LU and Lundqvist, Ingrid LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20132
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
bevakning, utländska val, rapportering, utlandsbevakning, mediestudier
language
Swedish
id
4238529
date added to LUP
2014-03-11 13:47:39
date last changed
2014-09-04 08:36:05
@misc{4238529,
 abstract   = {Uppsatsen Vem kommer till tals? är skriven av Carl-Johan Mölstad och Ingrid Lundqvist i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutet för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Uppsatsen tar avstamp i medieteorier kring nyheter och journalisters påverkan på samhället och syftar till att studera huruvida det skett en förändring över tid i vilka aktörer som kommer till tals i rapporteringen i utländska val, samt vilka typer av artiklar som används i rapporteringen. I uppsatsen är det två länder som studerats genom kvantitativ innehållsanalys, Brasilien samt Spanien, utifrån en större tidning, Dagens Nyheter. Studien spänner över samtliga val i båda länder från 1984 till 2013. Studien gjordes utifrån tesen att, stödd av teorier kring medielogik, rapporteringen kring utländska val idag skulle uppvisa en större grad av personifiering och därmed bland annat kretsa mer kring privatpersoner samt att de skulle ske en ökning i antalet åsiktsbaserade texter (detta kontra faktabaserade texter). Resultat visar att sådana tendenser finns. Datan visar att, med vissa undantag, att privatpersoner i större grad får komma till tals i nyare rapportering kring utländska val än i äldre tidningar, samt att vissa artikeltyper som kategoriseras som åsiktstexter i större grad förekommer i nyare tidningar.},
 author    = {Mölstad, Carl-Johan and Lundqvist, Ingrid},
 keyword   = {bevakning,utländska val,rapportering,utlandsbevakning,mediestudier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem kommer till tals? En analys av utländska val mellan 1986 och 2013},
 year     = {2014},
}