Advanced

Sångares sceniska handlingsutrymme. En undersökande studie om utvecklandet av normkritisk pedagogik i klassisk sångundervisning.

Bergstam, Linnea LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Att stå på scen och sjunga inför en publik innebär på många sätt att iklä sig en roll. Den västerländska konstmusiken och opera är traditionstyngda genrer med starka normer för hur sångare ska bete sig på scen. Normer i samhället i stort påverkar människors medvetna och omedvetna livsstilsval och värderingar, samt förmåga att förändra sin livssituation. De hänger ihop med makt och fungerar hämmande och begränsande för de som avviker ifrån normerna. Sångare undslipper inte samhälleliga normer, utan de kroppar som ses på en scen antas representera kroppen i samhället. Studiens syfte är tvådelat, där det första är att undersöka hur tre regissörer, sångare och pedagoger använder normkritik i sitt arbete. Det andra syftet är att studera... (More)
Att stå på scen och sjunga inför en publik innebär på många sätt att iklä sig en roll. Den västerländska konstmusiken och opera är traditionstyngda genrer med starka normer för hur sångare ska bete sig på scen. Normer i samhället i stort påverkar människors medvetna och omedvetna livsstilsval och värderingar, samt förmåga att förändra sin livssituation. De hänger ihop med makt och fungerar hämmande och begränsande för de som avviker ifrån normerna. Sångare undslipper inte samhälleliga normer, utan de kroppar som ses på en scen antas representera kroppen i samhället. Studiens syfte är tvådelat, där det första är att undersöka hur tre regissörer, sångare och pedagoger använder normkritik i sitt arbete. Det andra syftet är att studera huruvida normkritisk pedagogik i klassisk sångundervisning kan frigöra sångares sceniska handlingsutrymme.

Metoden för genomförandet är intervjuer och deltagande observation. Tre sångare, pedagoger och regissörer som på olika sätt arbetar normkritiskt intervjuades. Litteratur och informanternas utsagor låg till grund för en workshop och masterclass med klassiska sångare på Musikhögskolan i Malmö.

Resultaten visar på att sångstudenterna i många avseenden agerade könsstereotypt på scen. Lek med och ifrågasättande av stereotyper samt övningar som belyser makthierarkier användes för att medvetandegöra studenterna kring normer. Resultatet visar även på vikten av pedagogens medvetenhet kring vilka studenter som tillåts ta plats på scen och vem som i och med detta måste ge plats. (Less)
Abstract
Singing on stage is in many ways equivalent to dressing up as a character. Western classical music and opera are both genres with heavy traditions of how to act on stage. Norms in society in general affect how people consciously and subconsciously lead their lives, what their values are and what ability they have to change their life. Norms are connected with power and impede and restrict deviation from the norm. Singers are in no way exempt from these, the human bodies seen on stage are assumed to represent the human body in society. The aims of this study are twofold, where the first one is to examine how three directors, singers and pedagogues use a non-normative approach in their daily work. The second aim is to explore whether... (More)
Singing on stage is in many ways equivalent to dressing up as a character. Western classical music and opera are both genres with heavy traditions of how to act on stage. Norms in society in general affect how people consciously and subconsciously lead their lives, what their values are and what ability they have to change their life. Norms are connected with power and impede and restrict deviation from the norm. Singers are in no way exempt from these, the human bodies seen on stage are assumed to represent the human body in society. The aims of this study are twofold, where the first one is to examine how three directors, singers and pedagogues use a non-normative approach in their daily work. The second aim is to explore whether non-normative pedagogy applied to classical singing could help emancipate singers' discretionary power on stage.

The methods used are qualitative interviews and participant observations. Three singers, pedagogues and directors who work non-normatively were interviewed. Literature and statements from the interviewed subjects were used to create a workshop and master class for classical singers at the Malmö Academy of Music.

The results show that in many ways the singing students acted within gender norms on stage. Questioning these stereotypes by using exercises aimed to illustrate power hierachies were used to raise awareness of existing norms. The results also show the importance of the teacher's understanding of who is allowed to claim space on stage and who, as a result of this, must step aside. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergstam, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
Singers' Discretionary Power. An Investigative Study on the Development of Non-normative Pedagogy in Classical Singing.
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
handlingsutrymme, opera, sångundervisning, genus, normer, normkritik, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, norms, Social science, Music Education, norm critique, gender, singing education
language
Swedish
id
4255238
date added to LUP
2014-01-29 09:58:20
date last changed
2014-01-29 09:58:20
@misc{4255238,
 abstract   = {Singing on stage is in many ways equivalent to dressing up as a character. Western classical music and opera are both genres with heavy traditions of how to act on stage. Norms in society in general affect how people consciously and subconsciously lead their lives, what their values are and what ability they have to change their life. Norms are connected with power and impede and restrict deviation from the norm. Singers are in no way exempt from these, the human bodies seen on stage are assumed to represent the human body in society. The aims of this study are twofold, where the first one is to examine how three directors, singers and pedagogues use a non-normative approach in their daily work. The second aim is to explore whether non-normative pedagogy applied to classical singing could help emancipate singers' discretionary power on stage.

The methods used are qualitative interviews and participant observations. Three singers, pedagogues and directors who work non-normatively were interviewed. Literature and statements from the interviewed subjects were used to create a workshop and master class for classical singers at the Malmö Academy of Music.

The results show that in many ways the singing students acted within gender norms on stage. Questioning these stereotypes by using exercises aimed to illustrate power hierachies were used to raise awareness of existing norms. The results also show the importance of the teacher's understanding of who is allowed to claim space on stage and who, as a result of this, must step aside.},
 author    = {Bergstam, Linnea},
 keyword   = {handlingsutrymme,opera,sångundervisning,genus,normer,normkritik,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,norms,Social science,Music Education,norm critique,gender,singing education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sångares sceniska handlingsutrymme. En undersökande studie om utvecklandet av normkritisk pedagogik i klassisk sångundervisning.},
 year     = {2014},
}