Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Men musik är viktigt" - En fallstudie av musikundervisningens värde i en skandinavisk skolverksamhet

Lätt Nyboe, Anne LU and Svensson, Matilda LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att nå nya kunskaper gällande värdering av ämnet musik, sett utifrån olika infallsvinklar. Studien syftar även till att belysa musikens påverkan på en skolmiljö och att understryka musikens värde i skolan. Studien utfördes vid en norsk grundskola i Spanien och bygger på kvalitativa intervjuer av fokusgrupper bestående av elever från olika årskurser, samt intervjuer med musiklärare och rektor. Resultatet av studien visar hur de olika informanterna ser på ämnet musik och hur de värderar det utifrån egna erfarenheter och åsikter. Resultatet visar att musik skapar samhörighet och har en påverkan på hela skolklimatet, samt att informanterna ser musik som ett roligt och kreativt ämne. Gemensamt för informanterna är att... (More)
Syftet med denna studie är att nå nya kunskaper gällande värdering av ämnet musik, sett utifrån olika infallsvinklar. Studien syftar även till att belysa musikens påverkan på en skolmiljö och att understryka musikens värde i skolan. Studien utfördes vid en norsk grundskola i Spanien och bygger på kvalitativa intervjuer av fokusgrupper bestående av elever från olika årskurser, samt intervjuer med musiklärare och rektor. Resultatet av studien visar hur de olika informanterna ser på ämnet musik och hur de värderar det utifrån egna erfarenheter och åsikter. Resultatet visar att musik skapar samhörighet och har en påverkan på hela skolklimatet, samt att informanterna ser musik som ett roligt och kreativt ämne. Gemensamt för informanterna är att de betonar vikten av musik i skolan och hur musik kan bidra till utveckling, både individuellt och i grupp. Resultatet visar att samtliga informanter ser musik som ett väsentligt och värdefullt ämne i skolan. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to obtain new knowledge on the perceived and given value of the subject music from different points of views. The study also intends to investigate the effect of music on a school environment and to examine its value in school. The study was made at a Norwegian school in Spain and it is based on qualitative interviews with focus groups including students from different grades and interviews with a music teacher and the headmaster. The results of the study show what the different informants think about music and how they value the subject based on their own experiences and opinions. The results show that music creates community and that it has an effect on the entire school climate. It also shows that the... (More)
The purpose of this study is to obtain new knowledge on the perceived and given value of the subject music from different points of views. The study also intends to investigate the effect of music on a school environment and to examine its value in school. The study was made at a Norwegian school in Spain and it is based on qualitative interviews with focus groups including students from different grades and interviews with a music teacher and the headmaster. The results of the study show what the different informants think about music and how they value the subject based on their own experiences and opinions. The results show that music creates community and that it has an effect on the entire school climate. It also shows that the informants think of music as a fun and creative subject. All informants emphasize the value of music in school and in which ways music can contribute to progress, both individually and as a group. The results show that all informants think of music as an essential and valuable subject in school. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lätt Nyboe, Anne LU and Svensson, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
”But music is important” – A case study of the value of music education in a Scandinavian school
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Educational science, skolmiljö, musikundervisning, musik, musikens status, fallstudie, internationell, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Music education, advocacy for music, case study, international, music, school environment
language
Swedish
id
4280001
date added to LUP
2014-02-05 09:30:46
date last changed
2014-02-05 09:30:46
@misc{4280001,
 abstract   = {{The purpose of this study is to obtain new knowledge on the perceived and given value of the subject music from different points of views. The study also intends to investigate the effect of music on a school environment and to examine its value in school. The study was made at a Norwegian school in Spain and it is based on qualitative interviews with focus groups including students from different grades and interviews with a music teacher and the headmaster. The results of the study show what the different informants think about music and how they value the subject based on their own experiences and opinions. The results show that music creates community and that it has an effect on the entire school climate. It also shows that the informants think of music as a fun and creative subject. All informants emphasize the value of music in school and in which ways music can contribute to progress, both individually and as a group. The results show that all informants think of music as an essential and valuable subject in school.}},
 author    = {{Lätt Nyboe, Anne and Svensson, Matilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Men musik är viktigt" - En fallstudie av musikundervisningens värde i en skandinavisk skolverksamhet}},
 year     = {{2014}},
}