Advanced

Stora pianokliv med enkla jazzmotiv - en studie i att stötta elevers pianistiska och musikaliska utveckling genom att spela enkelt arrangerade jazzlåtar.

Orreteg, Kajsa LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elevers pianistiska och musikaliska utveckling kan stöttas genom att spela enkelt arrangerade jazzlåtar. Bakgrunden till studien är en tanke om att kunna spela svängiga och roliga men enkla jazzlåtar med pianoelever redan från nybörjarstadiet, vilket ledde fram till att jag valde att göra egna arrangemang av ett antal jazzstandards för nybörjare i piano, enskilt eller i grupp. I studien, som har gjorts med en kvalitativ forskningsansats, har sex pianoelever videodokumenterts under tre lektioner vardera, under vilka de har fått spela fyra av dessa arrangemang på jazzlåtar. Resultaten från studien visar att eleverna har tränat och i flera fall förbättrat färdigheter eller områden inom musik och... (More)
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elevers pianistiska och musikaliska utveckling kan stöttas genom att spela enkelt arrangerade jazzlåtar. Bakgrunden till studien är en tanke om att kunna spela svängiga och roliga men enkla jazzlåtar med pianoelever redan från nybörjarstadiet, vilket ledde fram till att jag valde att göra egna arrangemang av ett antal jazzstandards för nybörjare i piano, enskilt eller i grupp. I studien, som har gjorts med en kvalitativ forskningsansats, har sex pianoelever videodokumenterts under tre lektioner vardera, under vilka de har fått spela fyra av dessa arrangemang på jazzlåtar. Resultaten från studien visar att eleverna har tränat och i flera fall förbättrat färdigheter eller områden inom musik och pianospel, såsom rytm och puls, frasering, samspel, gehör, improvisation, teknik och tonförråd samt viljan att spela. Med hjälp av enkla jazzarrangemang har elevernas pianistiska och musikaliska utveckling stöttats på så sätt att ovan nämnda färdigheter har tränats och utvecklats. Resultaten visar även att det under många av lektionerna har samspelats och musicerats mycket och i studiens diskussion reflekteras bland annat över vikten av att få fram musik med enkla medel. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to find out how students' pianistic and musical development can be supported by playing simple arranged jazz songs. The idea behind the study is the thought of being able to play rhythmic and fun but simple jazz tunes with piano students from the beginner's stage, which led to my decision of making my own arrangements of jazz standards for piano students, individually or in groups. In the study, which has been made with a qualitative research approach, six piano students have been documented by video during three lessons each. During these lessons they have been playing four of my arrangements of jazz tunes. The results of the study show that students have practiced and in many cases improved several aspects of... (More)
The purpose of this study is to find out how students' pianistic and musical development can be supported by playing simple arranged jazz songs. The idea behind the study is the thought of being able to play rhythmic and fun but simple jazz tunes with piano students from the beginner's stage, which led to my decision of making my own arrangements of jazz standards for piano students, individually or in groups. In the study, which has been made with a qualitative research approach, six piano students have been documented by video during three lessons each. During these lessons they have been playing four of my arrangements of jazz tunes. The results of the study show that students have practiced and in many cases improved several aspects of music and piano playing, such as rhythm and pulse, phrasing, interplaying, ear training, improvisation, technique and tonal range and the will to play. The students’ pianistic and musical development has been supported by training the aforementioned skills while playing these simple arrangements of jazz tunes. The results also show that playing these simple arrangemens of jazz tunes have given the students the opportunity of playing and making music together. In the discussion I present my thoughts of the importance of making the piano playing sound like music from the beginning with simple means. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Orreteg, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
Jazz for beginners – a study of how students' pianistic and musical development can be supported by playing simple arrangements of jazz tunes.
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
undervisningsmaterial, pianoundervisning, jazz, nybörjare, Piano, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Educational Science, samspel, Music Education, beginners, piano teaching, teaching materials, interplay
language
Swedish
id
4284733
date added to LUP
2014-05-13 12:03:58
date last changed
2014-05-13 12:03:58
@misc{4284733,
 abstract   = {The purpose of this study is to find out how students' pianistic and musical development can be supported by playing simple arranged jazz songs. The idea behind the study is the thought of being able to play rhythmic and fun but simple jazz tunes with piano students from the beginner's stage, which led to my decision of making my own arrangements of jazz standards for piano students, individually or in groups. In the study, which has been made with a qualitative research approach, six piano students have been documented by video during three lessons each. During these lessons they have been playing four of my arrangements of jazz tunes. The results of the study show that students have practiced and in many cases improved several aspects of music and piano playing, such as rhythm and pulse, phrasing, interplaying, ear training, improvisation, technique and tonal range and the will to play. The students’ pianistic and musical development has been supported by training the aforementioned skills while playing these simple arrangements of jazz tunes. The results also show that playing these simple arrangemens of jazz tunes have given the students the opportunity of playing and making music together. In the discussion I present my thoughts of the importance of making the piano playing sound like music from the beginning with simple means.},
 author    = {Orreteg, Kajsa},
 keyword   = {undervisningsmaterial,pianoundervisning,jazz,nybörjare,Piano,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,Educational Science,samspel,Music Education,beginners,piano teaching,teaching materials,interplay},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stora pianokliv med enkla jazzmotiv - en studie i att stötta elevers pianistiska och musikaliska utveckling genom att spela enkelt arrangerade jazzlåtar.},
 year     = {2014},
}