Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I skärningspunkten mellan förnuft och känsla - Konstruktionen av psykisk avvikelse i Bron och Homeland

Björnung Cederholm, Sara LU (2014) MKVK04 20132
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I denna studie har jag studerat två huvudkaraktärer i de populära kriminalserierna Homeland och Bron. Både Carrie Mathison i Homeland och Saga Norén i Bron porträtteras ha en psykisk diagnos. Målet med studien var att studera hur de två kvinnliga karaktärerna porträtterades och hur deras psykiska sjukdomar framställs. Syftet var att få en djupare förståelse för hur medier konstruerar psykisk sjukdom i form av avvikelse. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av två serier och med hjälp av teorier och begrepp från Goffman (2009), Foucault (1997), Bauman (2004) och Douglas (1997).
Studien visar att producenterna av Homeland och Bron konstruerar avvikelse som ett normbrytande beteende som framställs genom... (More)
I denna studie har jag studerat två huvudkaraktärer i de populära kriminalserierna Homeland och Bron. Både Carrie Mathison i Homeland och Saga Norén i Bron porträtteras ha en psykisk diagnos. Målet med studien var att studera hur de två kvinnliga karaktärerna porträtterades och hur deras psykiska sjukdomar framställs. Syftet var att få en djupare förståelse för hur medier konstruerar psykisk sjukdom i form av avvikelse. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av två serier och med hjälp av teorier och begrepp från Goffman (2009), Foucault (1997), Bauman (2004) och Douglas (1997).
Studien visar att producenterna av Homeland och Bron konstruerar avvikelse som ett normbrytande beteende som framställs genom motkaraktärernas reaktioner gentemot de avvikande huvudkaraktärerna. Det normbrytande beteendet framställs som en oförmåga att hantera dikotomisering mellan förnuft och känsla i olika domäner. Det räcker inte med att vara förnuftig för att man ska anses vara normal, utan vi måste hantera olika situationer och sammanhang på rätt sätt. Carrie och Saga framställs som avvikande eftersom de inte förmår läsa av kulturen på rätt sätt, eftersom de inte handlar på rätt sätt i rätt sammanhang. Producenterna konstruerar på så sätt även avvikelse genom normbrytande genusroller. Manliga och kvinnliga egenskaper hör, precis som förnuft och känsla, hemma i olika givna sammanhang. De som inte följer normativa handlingar bryter mot ordningen och stör på så sätt samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnung Cederholm, Sara LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Genusroller, Galenskap, Känsla, Förnuft, Rationalitet, Konstruktion, Stigma, Avvikelse, Etik, Moral
language
Swedish
id
4285623
date added to LUP
2014-02-25 13:16:21
date last changed
2014-09-04 08:36:05
@misc{4285623,
 abstract   = {I denna studie har jag studerat två huvudkaraktärer i de populära kriminalserierna Homeland och Bron. Både Carrie Mathison i Homeland och Saga Norén i Bron porträtteras ha en psykisk diagnos. Målet med studien var att studera hur de två kvinnliga karaktärerna porträtterades och hur deras psykiska sjukdomar framställs. Syftet var att få en djupare förståelse för hur medier konstruerar psykisk sjukdom i form av avvikelse. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av två serier och med hjälp av teorier och begrepp från Goffman (2009), Foucault (1997), Bauman (2004) och Douglas (1997). 
 Studien visar att producenterna av Homeland och Bron konstruerar avvikelse som ett normbrytande beteende som framställs genom motkaraktärernas reaktioner gentemot de avvikande huvudkaraktärerna. Det normbrytande beteendet framställs som en oförmåga att hantera dikotomisering mellan förnuft och känsla i olika domäner. Det räcker inte med att vara förnuftig för att man ska anses vara normal, utan vi måste hantera olika situationer och sammanhang på rätt sätt. Carrie och Saga framställs som avvikande eftersom de inte förmår läsa av kulturen på rätt sätt, eftersom de inte handlar på rätt sätt i rätt sammanhang. Producenterna konstruerar på så sätt även avvikelse genom normbrytande genusroller. Manliga och kvinnliga egenskaper hör, precis som förnuft och känsla, hemma i olika givna sammanhang. De som inte följer normativa handlingar bryter mot ordningen och stör på så sätt samhället.},
 author    = {Björnung Cederholm, Sara},
 keyword   = {Genusroller,Galenskap,Känsla,Förnuft,Rationalitet,Konstruktion,Stigma,Avvikelse,Etik,Moral},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I skärningspunkten mellan förnuft och känsla - Konstruktionen av psykisk avvikelse i Bron och Homeland},
 year     = {2014},
}