Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att orka hjälpa. Om faktorer som främjar arbetsmotivation hos socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd – en fenomenologisk-hermeneutisk studie.

Tengvall, Johanna LU (2014) PEDK11 20132
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utgår från ett arbetslivspedagogiskt perspektiv och yrkesområdet är socialt arbete. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd utför arbete inom en så kallad humanserviceverksamhet, vilket ställer särskilda krav på den enskilde medarbetaren. Simultant behöver medarbetaren hantera klientrelationen samt vara företrädare för en organisation. En svårbalanserad roll med knappa resurser som kan leda till en känsla av otillfredsställelse i arbetet. Rapporten syftar till att utifrån socialsekreterarnas (som arbetar eller har arbetat inom ekonomiskt bistånd) erfarenheter förstå vilka faktorer på arbetsplatsen som främjar arbetsmotivation.
Inriktningen har varit kvalitativ och abduktiv. Respondenterna har själva skrivit ner texter kring... (More)
Uppsatsen utgår från ett arbetslivspedagogiskt perspektiv och yrkesområdet är socialt arbete. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd utför arbete inom en så kallad humanserviceverksamhet, vilket ställer särskilda krav på den enskilde medarbetaren. Simultant behöver medarbetaren hantera klientrelationen samt vara företrädare för en organisation. En svårbalanserad roll med knappa resurser som kan leda till en känsla av otillfredsställelse i arbetet. Rapporten syftar till att utifrån socialsekreterarnas (som arbetar eller har arbetat inom ekonomiskt bistånd) erfarenheter förstå vilka faktorer på arbetsplatsen som främjar arbetsmotivation.
Inriktningen har varit kvalitativ och abduktiv. Respondenterna har själva skrivit ner texter kring teman såsom motivation, feedback och prestation utifrån sina egna erfarenheter och situation. Texterna har därefter tolkats. Den vetenskapliga ansatsen har varit fenomenologisk- hermeneutisk. Författarens förförståelse för en djupare förståelse har varit central.
Resultatet har visat att det främst är fyra faktorer som påverkar arbetsmotivation och de är; möjligheten att hjälpa, att bli sedd, rättssäkerhet och handlingsutrymme.
Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv är det således viktigt för organisationen och ledningen att främja en arbetsmiljö där dessa faktorer får utrymme för att socialsekreterarna ska få eller bibehålla motivation.
Vidare forskning kring motivationsfaktorer ur ett medarbetarperspektiv kan bidra till en ökad kunskap om vilka organisatoriska och ekonomiska resurser som krävs för att behålla och attrahera kompetent personal. I förlängningen bidrar positiva villkor för medarbetarna till bättre förutsättningar för klienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tengvall, Johanna LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomiskt bistånd, socialsekreterare, socialtjänst, arbetslivspedagogik, humanserviceverksamhet, motivation, fenomenologi, hermeneutik.
language
Swedish
id
4362673
date added to LUP
2014-04-07 09:23:45
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{4362673,
 abstract   = {{Uppsatsen utgår från ett arbetslivspedagogiskt perspektiv och yrkesområdet är socialt arbete. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd utför arbete inom en så kallad humanserviceverksamhet, vilket ställer särskilda krav på den enskilde medarbetaren. Simultant behöver medarbetaren hantera klientrelationen samt vara företrädare för en organisation. En svårbalanserad roll med knappa resurser som kan leda till en känsla av otillfredsställelse i arbetet. Rapporten syftar till att utifrån socialsekreterarnas (som arbetar eller har arbetat inom ekonomiskt bistånd) erfarenheter förstå vilka faktorer på arbetsplatsen som främjar arbetsmotivation. 
Inriktningen har varit kvalitativ och abduktiv. Respondenterna har själva skrivit ner texter kring teman såsom motivation, feedback och prestation utifrån sina egna erfarenheter och situation. Texterna har därefter tolkats. Den vetenskapliga ansatsen har varit fenomenologisk- hermeneutisk. Författarens förförståelse för en djupare förståelse har varit central. 
Resultatet har visat att det främst är fyra faktorer som påverkar arbetsmotivation och de är; möjligheten att hjälpa, att bli sedd, rättssäkerhet och handlingsutrymme. 
Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv är det således viktigt för organisationen och ledningen att främja en arbetsmiljö där dessa faktorer får utrymme för att socialsekreterarna ska få eller bibehålla motivation. 
Vidare forskning kring motivationsfaktorer ur ett medarbetarperspektiv kan bidra till en ökad kunskap om vilka organisatoriska och ekonomiska resurser som krävs för att behålla och attrahera kompetent personal. I förlängningen bidrar positiva villkor för medarbetarna till bättre förutsättningar för klienterna.}},
 author    = {{Tengvall, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att orka hjälpa. Om faktorer som främjar arbetsmotivation hos socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd – en fenomenologisk-hermeneutisk studie.}},
 year     = {{2014}},
}