Advanced

Rytmikundervisning för nybörjare i musik - en kvalitativ studie av instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter

Ek, Emeli LU (2014) LMMS90 20132
Malmö Academy of Music
Abstract
This paper aims to explore instrumental teachers approach to possibilities with the eurhythmics in the education for beginners in music. The reason to this paper is the authors recurring speculations in how eurhythmics is done in Swedish municipal music schools and what role it has there.
The theory chapter give a description of the eurhythmics history and the meaning of the method, followed by an exposé of the literature and earlier studies that connects to this paper.
The baseline data was collected through qualitative interviews with three recorder teachers and one violin teacher. The main results shows, among other things, that instrumental teachers are experiencing that the eurhythmics is influencing the education for beginners in a... (More)
This paper aims to explore instrumental teachers approach to possibilities with the eurhythmics in the education for beginners in music. The reason to this paper is the authors recurring speculations in how eurhythmics is done in Swedish municipal music schools and what role it has there.
The theory chapter give a description of the eurhythmics history and the meaning of the method, followed by an exposé of the literature and earlier studies that connects to this paper.
The baseline data was collected through qualitative interviews with three recorder teachers and one violin teacher. The main results shows, among other things, that instrumental teachers are experiencing that the eurhythmics is influencing the education for beginners in a positive way, although this paper ended up with just a few substantial evidences. This study then discusses and consolidates the results with the literature and the eurhythmics. Finally a presentation of personal thoughts and suggestions on future studies is presented. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete syftar till att undersöka instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter för nybörjarelever i musik. Till grund för undersökningen ligger författarens återkommande funderingar kring hur Rytmikundervisning ser ut på kulturskolor samt vilken roll den har där.
I teorikapitlet redogörs Rytmikens historia och innebörd, följt av en beskrivning av litteratur och tidigare forskning som anknyter till denna uppsats. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer av tre blockflöjtspedagoger och en fiolpedagog. Genom uttryckliga svar om att elever utvecklar en bättre puls- och rytmuppfattning visar resultaten bland annat att instrumentalpedagoger upplever att Rytmikpedagogiken påverkar undervisningen för nybörjare i... (More)
Detta examensarbete syftar till att undersöka instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter för nybörjarelever i musik. Till grund för undersökningen ligger författarens återkommande funderingar kring hur Rytmikundervisning ser ut på kulturskolor samt vilken roll den har där.
I teorikapitlet redogörs Rytmikens historia och innebörd, följt av en beskrivning av litteratur och tidigare forskning som anknyter till denna uppsats. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer av tre blockflöjtspedagoger och en fiolpedagog. Genom uttryckliga svar om att elever utvecklar en bättre puls- och rytmuppfattning visar resultaten bland annat att instrumentalpedagoger upplever att Rytmikpedagogiken påverkar undervisningen för nybörjare i positiv bemärkelse. Andra svar tyder på att eleverna blir bättre på att uppleva helheten i låtar, får en känsla för musiken samt att de tillägnar sig musikens grunder genom kroppen. Resultaten diskuteras med informanternas syn på Rytmikpedagogik i resultatdiskussionen där resultaten sammanförs med litteraturen och beskrivningen av Rytmikpedagogik. Slutligen presenteras egna tankar kring detta examensarbete och förslag till framtida forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Emeli LU
supervisor
organization
alternative title
Eurhythmics for beginners at municipal cultural schools – a qualitative study in instrumental teachers approach to possibilities with the eurhythmics
course
LMMS90 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
kulturskola, puls, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, instrumental teaching, beginners, eurhythmics, learning, rhythm, Swedish municipal music school, Pulse, Music Education, Educational Science, rytm, lärande, nybörjare, instrumentalundervisning, rytmikpedagogik, rytmik
language
Swedish
id
4387654
date added to LUP
2014-04-30 09:53:25
date last changed
2014-04-30 09:53:25
@misc{4387654,
 abstract   = {This paper aims to explore instrumental teachers approach to possibilities with the eurhythmics in the education for beginners in music. The reason to this paper is the authors recurring speculations in how eurhythmics is done in Swedish municipal music schools and what role it has there.
The theory chapter give a description of the eurhythmics history and the meaning of the method, followed by an exposé of the literature and earlier studies that connects to this paper.
The baseline data was collected through qualitative interviews with three recorder teachers and one violin teacher. The main results shows, among other things, that instrumental teachers are experiencing that the eurhythmics is influencing the education for beginners in a positive way, although this paper ended up with just a few substantial evidences. This study then discusses and consolidates the results with the literature and the eurhythmics. Finally a presentation of personal thoughts and suggestions on future studies is presented.},
 author    = {Ek, Emeli},
 keyword   = {kulturskola,puls,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,instrumental teaching,beginners,eurhythmics,learning,rhythm,Swedish municipal music school,Pulse,Music Education,Educational Science,rytm,lärande,nybörjare,instrumentalundervisning,rytmikpedagogik,rytmik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rytmikundervisning för nybörjare i musik - en kvalitativ studie av instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter},
 year     = {2014},
}