Advanced

"Jag säger att jag kollar dem hela tiden" - En kvalitativ studie om lektionsupplägg i ämnet musik, visad kunskap och kunskapskrav i två kommunala grundskolor.

Friberg, Madeleine LU (2014) LMMN94 20141
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att få en inblick i hur två musiklärare på olika skolor utformar musikundervisningen i årskurs 9 för att eleverna ska klara av kunskapskraven. Samtidigt undersöks vad fyra elever ifrån årskurs 9 har för åsikter kring visad kunskap och kunskapskrav. Studiens frågeställningar är: A) Hur utformas musikundervisningen för att lärarna ska kunna bedöma elevernas kunskaper? B) Vilken möjlighet anser eleverna att de har att visa sina kunskaper i musik? och slutligen C) Vilken kunskap har eleverna om de olika kunskapskraven i musik?

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att intervjua två lärare och fyra elever från två kommunala grundskolor. Resultatet visar att lärarna planerar och utformar... (More)
Syftet med studien är att få en inblick i hur två musiklärare på olika skolor utformar musikundervisningen i årskurs 9 för att eleverna ska klara av kunskapskraven. Samtidigt undersöks vad fyra elever ifrån årskurs 9 har för åsikter kring visad kunskap och kunskapskrav. Studiens frågeställningar är: A) Hur utformas musikundervisningen för att lärarna ska kunna bedöma elevernas kunskaper? B) Vilken möjlighet anser eleverna att de har att visa sina kunskaper i musik? och slutligen C) Vilken kunskap har eleverna om de olika kunskapskraven i musik?

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att intervjua två lärare och fyra elever från två kommunala grundskolor. Resultatet visar att lärarna planerar och utformar musikundervisningen för att eleverna ska få prova på och kunna visa sin kunskap i de olika momenten som finns i kunskapskraven. Lärarna skapar även bedömningssituationer under terminens gång för att kunna bedöma eleverna. Eleverna anser sig bli bedömda hela tiden när lärarna går runt och lyssnar på hur de spelar på instrumenten, men vet även att det finns speciella tillfällen för redovisningar inför lärarna. Lärarna pratar om kunskapskraven men eleverna minns inte mycket av det som sägs. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to get an insight into how two music teachers in different schools structure their music education in year 9, so that the students are offered possibilities to achieve the knowledge requirements. At the same time four students in year 9 were examined and questioned about their opinion regarding shown knowledge and the knowledge requirements for the music course. The questions of the thesis are: A) How do the teachers structure their music education to assess the students knowledge? B) What possibilities do the students have to show their knowledge to the teachers? and finally C) What do the students know about the knowledge requirements in the school subject music?

Semi-structured interviews were performed... (More)
The purpose of this thesis is to get an insight into how two music teachers in different schools structure their music education in year 9, so that the students are offered possibilities to achieve the knowledge requirements. At the same time four students in year 9 were examined and questioned about their opinion regarding shown knowledge and the knowledge requirements for the music course. The questions of the thesis are: A) How do the teachers structure their music education to assess the students knowledge? B) What possibilities do the students have to show their knowledge to the teachers? and finally C) What do the students know about the knowledge requirements in the school subject music?

Semi-structured interviews were performed with two teachers and four students at two different municipal secondary schools. The results show that the teachers plan and structure their music lessons in a way where the students are able to try all the aspects in the knowledge requirements. The teachers also create situations of assessment during the semester to be able to assess the students. The students believe that they are being assessed all the time when teachers walk around and listen to how they play the instruments, but they also know that there are special occasions with presentations in front of the teacher. The teachers talk about the knowledge requirements, but the students do not remember that much of all that is being said. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Madeleine LU
supervisor
organization
alternative title
"I tell them that I check them all the time" - A qualitative thesis about lesson structure in the subject of music, shown knowledge and knowledge requirements in two different municipal schools
course
LMMN94 20141
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Lärare, Musiklektion, Musik, Kunskapskrav, Bedömning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Teacher, Music Lesson, Music, Knowledge Requirements, Assessment, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
4438779
date added to LUP
2014-06-19 11:51:00
date last changed
2014-06-19 11:51:00
@misc{4438779,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to get an insight into how two music teachers in different schools structure their music education in year 9, so that the students are offered possibilities to achieve the knowledge requirements. At the same time four students in year 9 were examined and questioned about their opinion regarding shown knowledge and the knowledge requirements for the music course. The questions of the thesis are: A) How do the teachers structure their music education to assess the students knowledge? B) What possibilities do the students have to show their knowledge to the teachers? and finally C) What do the students know about the knowledge requirements in the school subject music? 

Semi-structured interviews were performed with two teachers and four students at two different municipal secondary schools. The results show that the teachers plan and structure their music lessons in a way where the students are able to try all the aspects in the knowledge requirements. The teachers also create situations of assessment during the semester to be able to assess the students. The students believe that they are being assessed all the time when teachers walk around and listen to how they play the instruments, but they also know that there are special occasions with presentations in front of the teacher. The teachers talk about the knowledge requirements, but the students do not remember that much of all that is being said.},
 author    = {Friberg, Madeleine},
 keyword   = {Lärare,Musiklektion,Musik,Kunskapskrav,Bedömning,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Teacher,Music Lesson,Music,Knowledge Requirements,Assessment,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag säger att jag kollar dem hela tiden" - En kvalitativ studie om lektionsupplägg i ämnet musik, visad kunskap och kunskapskrav i två kommunala grundskolor.},
 year     = {2014},
}