Advanced

Platsidentitet och planering. Europeisering och dess påverkan på planeringen av platsen i post-socialistiska stater i östeuropa. en fallstudie av Uzvaras Parks i Riga.

Kursis, Matilda LU (2014) SGEL36 20141
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Identitet är starkt kopplad till platser och byggnader. Historien ger många exempel på hur företrädare för olika ideologier använt planering av platsen som verktyg för identitetsskapande. Idag går det att se en process av europeisering där allt fler länder i Östeuropa vänder sig västerut för att identifiera och omtolka sina nationella identiteter i linje med västeuropeiska värden. Mitt syfte med denna uppsats är att försöka förstå om, och i så fall hur, processen av europeisering har en påverkan på vilken identitet och betydelse som genom planering tillskrivs den lokala palatsen i post-socialistiska länder. Detta genom en fallstudie av Uzvaras Parks i Riga, Lettland. Jag har genom sex stycken kvalitativa intervjuer som metod försökt förstå... (More)
Identitet är starkt kopplad till platser och byggnader. Historien ger många exempel på hur företrädare för olika ideologier använt planering av platsen som verktyg för identitetsskapande. Idag går det att se en process av europeisering där allt fler länder i Östeuropa vänder sig västerut för att identifiera och omtolka sina nationella identiteter i linje med västeuropeiska värden. Mitt syfte med denna uppsats är att försöka förstå om, och i så fall hur, processen av europeisering har en påverkan på vilken identitet och betydelse som genom planering tillskrivs den lokala palatsen i post-socialistiska länder. Detta genom en fallstudie av Uzvaras Parks i Riga, Lettland. Jag har genom sex stycken kvalitativa intervjuer som metod försökt förstå om identitetsskapandet genom planering har påverkats av denna process.

Resultaten i min studie visar inget direkt tecken på att en europeingsprocess haft en påverkan på platsen avseende vilken identitet som förmedlas. Däremot framkommer att det snarare verkar finnas en strävan mot att tona ner platsens historiska betydelse, dels genom att skymma det socialistiska arvet genom att inte prioritera parken för underhåll. Mer nationellt lettiska event som historiskt arrangerats på platsen är inte något som syns eller tycks finnas en vilja att framhäva. Parken har snarare blivit neutraliserad genom att den delvis gjorts om till sportpark. Att inte framhäva platsen kan tolkas som att den önskas bli skymd till förmån för andra platser. Ett exempel på en sådan plats är det närliggande nyuppförda nationalbiblioteket som med sin storlek delvis skymmer och förminskar monument i parken. Det går därför inte att utesluta att platsens koppling till historiska händelser tonas ner kan stödja en europeisering av platsidentitet på andra platser. Vilket är något för framtida studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kursis, Matilda LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
europeisering, planering, plats, identitet, Riga, Uzvaras Parks, Lettland, platsidentitet
language
Swedish
id
4451743
date added to LUP
2014-06-11 10:46:10
date last changed
2014-06-11 10:46:10
@misc{4451743,
 abstract   = {Identitet är starkt kopplad till platser och byggnader. Historien ger många exempel på hur företrädare för olika ideologier använt planering av platsen som verktyg för identitetsskapande. Idag går det att se en process av europeisering där allt fler länder i Östeuropa vänder sig västerut för att identifiera och omtolka sina nationella identiteter i linje med västeuropeiska värden. Mitt syfte med denna uppsats är att försöka förstå om, och i så fall hur, processen av europeisering har en påverkan på vilken identitet och betydelse som genom planering tillskrivs den lokala palatsen i post-socialistiska länder. Detta genom en fallstudie av Uzvaras Parks i Riga, Lettland. Jag har genom sex stycken kvalitativa intervjuer som metod försökt förstå om identitetsskapandet genom planering har påverkats av denna process. 

Resultaten i min studie visar inget direkt tecken på att en europeingsprocess haft en påverkan på platsen avseende vilken identitet som förmedlas. Däremot framkommer att det snarare verkar finnas en strävan mot att tona ner platsens historiska betydelse, dels genom att skymma det socialistiska arvet genom att inte prioritera parken för underhåll. Mer nationellt lettiska event som historiskt arrangerats på platsen är inte något som syns eller tycks finnas en vilja att framhäva. Parken har snarare blivit neutraliserad genom att den delvis gjorts om till sportpark. Att inte framhäva platsen kan tolkas som att den önskas bli skymd till förmån för andra platser. Ett exempel på en sådan plats är det närliggande nyuppförda nationalbiblioteket som med sin storlek delvis skymmer och förminskar monument i parken. Det går därför inte att utesluta att platsens koppling till historiska händelser tonas ner kan stödja en europeisering av platsidentitet på andra platser. Vilket är något för framtida studier.},
 author    = {Kursis, Matilda},
 keyword   = {europeisering,planering,plats,identitet,Riga,Uzvaras Parks,Lettland,platsidentitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Platsidentitet och planering. Europeisering och dess påverkan på planeringen av platsen i post-socialistiska stater i östeuropa. en fallstudie av Uzvaras Parks i Riga.},
 year     = {2014},
}