Advanced

Planering genom samverkan. utmaningar i regional tillväxtplanering

Svensson, Kajsa LU (2014) SGEL36 20141
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Uppsatsen Planering genom samverkan. Utmaningar i regional tillväxtplanering undersöker samverkansprocessen mellan region och kommun inom ramen för regionalt tillväxtarbete. Syftet är att dels ge en förklaring till varför samverkansprocessen på senare tid tagit alltmer plats i planeringsfältet, samt hur svårigheter i processen kan mötas i form av regleringar och strukturella förändringar för såväl styrdokument som organisationer.
Inom ramen för kvalitativ forskning görs en litteraturstudie som kompletteras med semistrukturerade intervjuer. Undersökningen begränsas till att analysera regional tillväxtplanering i Sverige. Därför används också en mindre fallstudie av samverkansprocessen i Skåne för att belysa de generella strukturer som... (More)
Uppsatsen Planering genom samverkan. Utmaningar i regional tillväxtplanering undersöker samverkansprocessen mellan region och kommun inom ramen för regionalt tillväxtarbete. Syftet är att dels ge en förklaring till varför samverkansprocessen på senare tid tagit alltmer plats i planeringsfältet, samt hur svårigheter i processen kan mötas i form av regleringar och strukturella förändringar för såväl styrdokument som organisationer.
Inom ramen för kvalitativ forskning görs en litteraturstudie som kompletteras med semistrukturerade intervjuer. Undersökningen begränsas till att analysera regional tillväxtplanering i Sverige. Därför används också en mindre fallstudie av samverkansprocessen i Skåne för att belysa de generella strukturer som karaktäriserar samverkan mellan regional och kommunal nivå. För att ge läsaren en introduktion till ämnet ges en historisk bakgrundsbeskrivning av regional tillväxtplanering och samverkan.
Mot bakgrund av rationell och kommunikativ planering, som också kopplas till övergången från goverment- till governance, analyseras det empiriska materialet utifrån frågeställningarna. Resultatet visar att regional samverkan är ett komplext inslag i planeringen, vilket grundar sig i ett antal motsättningar mellan den regionala och kommunala nivån. Aktörernas olika roller, målkonflikter och svårigheter i dialogen är några exempel på de utmaningar som framgår i undersökningen. Själva dialogen som mål respektive medel diskuteras utifrån den kommunikativa modellen med Habermas idé om det ideala samtalet.
Vidare visar det sig att de förslag som ges för att utveckla samverkansprocessen till viss del skulle leda till ett svagare kommunalt självstyre, något som ligger till grund för hur förslagen tas emot av representanter på kommunal nivå. Den teoretiska analysen visar att samverkansprocessen innehåller drag från såväl rationell som kommunikativ planering. Samverkan med kommunikativ ansats ställer stora krav på aktörerna om målet om en ökad regional tillväxt ska nås. De förändringar som föreslås i litteraturen för tankarna till en mer rationell planeringsansats där effektivitet och måluppfyllelse är det primära. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Kajsa LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samverkan, region, tillväxtplanering, Skåne, utveckling, tillväxt, flerkärnighet, dialog, kommunikativ, rationell, Tillväxtanalys, Boverket, Tillväxtverket, RUP, ÖP, RUS, samverkansprocess, utvecklingsprogram, översiktsplan
language
Swedish
id
4451913
date added to LUP
2014-06-11 10:49:59
date last changed
2014-06-11 10:49:59
@misc{4451913,
 abstract   = {Uppsatsen Planering genom samverkan. Utmaningar i regional tillväxtplanering undersöker samverkansprocessen mellan region och kommun inom ramen för regionalt tillväxtarbete. Syftet är att dels ge en förklaring till varför samverkansprocessen på senare tid tagit alltmer plats i planeringsfältet, samt hur svårigheter i processen kan mötas i form av regleringar och strukturella förändringar för såväl styrdokument som organisationer.
Inom ramen för kvalitativ forskning görs en litteraturstudie som kompletteras med semistrukturerade intervjuer. Undersökningen begränsas till att analysera regional tillväxtplanering i Sverige. Därför används också en mindre fallstudie av samverkansprocessen i Skåne för att belysa de generella strukturer som karaktäriserar samverkan mellan regional och kommunal nivå. För att ge läsaren en introduktion till ämnet ges en historisk bakgrundsbeskrivning av regional tillväxtplanering och samverkan.
Mot bakgrund av rationell och kommunikativ planering, som också kopplas till övergången från goverment- till governance, analyseras det empiriska materialet utifrån frågeställningarna. Resultatet visar att regional samverkan är ett komplext inslag i planeringen, vilket grundar sig i ett antal motsättningar mellan den regionala och kommunala nivån. Aktörernas olika roller, målkonflikter och svårigheter i dialogen är några exempel på de utmaningar som framgår i undersökningen. Själva dialogen som mål respektive medel diskuteras utifrån den kommunikativa modellen med Habermas idé om det ideala samtalet.
Vidare visar det sig att de förslag som ges för att utveckla samverkansprocessen till viss del skulle leda till ett svagare kommunalt självstyre, något som ligger till grund för hur förslagen tas emot av representanter på kommunal nivå. Den teoretiska analysen visar att samverkansprocessen innehåller drag från såväl rationell som kommunikativ planering. Samverkan med kommunikativ ansats ställer stora krav på aktörerna om målet om en ökad regional tillväxt ska nås. De förändringar som föreslås i litteraturen för tankarna till en mer rationell planeringsansats där effektivitet och måluppfyllelse är det primära.},
 author    = {Svensson, Kajsa},
 keyword   = {samverkan,region,tillväxtplanering,Skåne,utveckling,tillväxt,flerkärnighet,dialog,kommunikativ,rationell,Tillväxtanalys,Boverket,Tillväxtverket,RUP,ÖP,RUS,samverkansprocess,utvecklingsprogram,översiktsplan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Planering genom samverkan. utmaningar i regional tillväxtplanering},
 year     = {2014},
}