Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan en en negativ befolkningstrend vändas med hjälp av en gruvetablering? – Om hur Jokkmokks kommun kan bli en vinnare

Enetjärn, Jonna LU (2015) SGEL16 20141
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Jokkmokks kommun har ända sedan 1960-talet haft en negativ befolkningsutveckling. Nu finns det i kommunen planer på att etablera en gruvverksamhet. Detta skulle kunna innebära nya möjligheter för kommunen.
Syftet med studien är att undersöka hur Jokkmokks kommun på bästa sätt ska tillgodogöra sig de möjliga positiva samhällseffekter som en gruvetablering kan medföra. De frågor som ställs är: Vad kan en gruvetablering innebära för samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun? Hur ska Jokkmokks kommun planera för att nå positiva samhällseffekter av gruvetableringen? Vilka förändringar av den egna organisationen kommer behövas i Jokkmokks kommun för att rusta organisationen för gruvetableringen?
För att besvara studiens frågeställning har en... (More)
Jokkmokks kommun har ända sedan 1960-talet haft en negativ befolkningsutveckling. Nu finns det i kommunen planer på att etablera en gruvverksamhet. Detta skulle kunna innebära nya möjligheter för kommunen.
Syftet med studien är att undersöka hur Jokkmokks kommun på bästa sätt ska tillgodogöra sig de möjliga positiva samhällseffekter som en gruvetablering kan medföra. De frågor som ställs är: Vad kan en gruvetablering innebära för samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun? Hur ska Jokkmokks kommun planera för att nå positiva samhällseffekter av gruvetableringen? Vilka förändringar av den egna organisationen kommer behövas i Jokkmokks kommun för att rusta organisationen för gruvetableringen?
För att besvara studiens frågeställning har en jämförande fallstudie genomförts. Material har samlats in från olika skriftliga dokument och genom intervjuer med utvalda politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet.
För att gruvetableringen på bästa sätt ska kunna komma samhället till nytta är det av största vikt att kommunen så tidigt som möjligt lägger upp en plan för hur den ska arbeta kring gruvfrågan och den samhällsomvandling som en gruvetablering skulle kräva. I och med att Pajala kommun redan gått igenom den process som nu Jokkmokk kan vara på väg in i finns det mycket att lära därifrån.
Utifrån jämförelser med utvecklingen i Pajala kommun är det tydligt att Jokkmokks kommuns arbete med att bidra till utvecklingen av näringslivet, att främja en snabb utbyggnad av bostäder och att förstärka den egna organisationen är mycket viktiga åtgärder för att kunna tillgodogöra sig de möjliga positiva effekterna av en gruvetablering.
Vid ett lyckat planeringsarbete är det möjligt att Jokkmokks kommun, om den inte lyckas åstadkomma en befolkningsökning, åtminstone kan hindra den negativa befolkningsutvecklingen från att fortgå. Vidare finns det förutsättningar att skapa ett bredare näringsliv och – om kommunen lyckas vända attityderna till gruvetableringen - en inställning av framtidstro hos invånarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enetjärn, Jonna LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
regional tillväxt, regional planering, samhällsutveckling, Gruvetablering, befolkningsutveckling, Jokkmokk, kluster
language
Swedish
id
4451921
date added to LUP
2015-09-16 11:59:44
date last changed
2015-09-16 11:59:44
@misc{4451921,
 abstract   = {Jokkmokks kommun har ända sedan 1960-talet haft en negativ befolkningsutveckling. Nu finns det i kommunen planer på att etablera en gruvverksamhet. Detta skulle kunna innebära nya möjligheter för kommunen.
Syftet med studien är att undersöka hur Jokkmokks kommun på bästa sätt ska tillgodogöra sig de möjliga positiva samhällseffekter som en gruvetablering kan medföra. De frågor som ställs är: Vad kan en gruvetablering innebära för samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun? Hur ska Jokkmokks kommun planera för att nå positiva samhällseffekter av gruvetableringen? Vilka förändringar av den egna organisationen kommer behövas i Jokkmokks kommun för att rusta organisationen för gruvetableringen?
För att besvara studiens frågeställning har en jämförande fallstudie genomförts. Material har samlats in från olika skriftliga dokument och genom intervjuer med utvalda politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet.
För att gruvetableringen på bästa sätt ska kunna komma samhället till nytta är det av största vikt att kommunen så tidigt som möjligt lägger upp en plan för hur den ska arbeta kring gruvfrågan och den samhällsomvandling som en gruvetablering skulle kräva. I och med att Pajala kommun redan gått igenom den process som nu Jokkmokk kan vara på väg in i finns det mycket att lära därifrån.
Utifrån jämförelser med utvecklingen i Pajala kommun är det tydligt att Jokkmokks kommuns arbete med att bidra till utvecklingen av näringslivet, att främja en snabb utbyggnad av bostäder och att förstärka den egna organisationen är mycket viktiga åtgärder för att kunna tillgodogöra sig de möjliga positiva effekterna av en gruvetablering.
Vid ett lyckat planeringsarbete är det möjligt att Jokkmokks kommun, om den inte lyckas åstadkomma en befolkningsökning, åtminstone kan hindra den negativa befolkningsutvecklingen från att fortgå. Vidare finns det förutsättningar att skapa ett bredare näringsliv och – om kommunen lyckas vända attityderna till gruvetableringen - en inställning av framtidstro hos invånarna.},
 author    = {Enetjärn, Jonna},
 keyword   = {regional tillväxt,regional planering,samhällsutveckling,Gruvetablering,befolkningsutveckling,Jokkmokk,kluster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan en en negativ befolkningstrend vändas med hjälp av en gruvetablering? – Om hur Jokkmokks kommun kan bli en vinnare},
 year     = {2015},
}