Advanced

Den entreprenörskapsutbildade entreprenören – En framgångssaga?

Erlinder, Erik LU ; Göstasson, Matilda LU ; Lind, Alexander LU and Von Essen, Erik LU (2014) FEKH99 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Den entreprenörskapsutbildade entreprenören - En fram-gångssaga?

Seminariedatum: 2014-06-05

Ämne/kurs: FEKH99: Examensarbete i entreprenörskap och innovation, kandidat-nivå 15 högskolepoäng

Författare: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind

Handledare: Tobias Schölin

Fem nyckelord: Entreprenörskap, utbildning, information- och kunskapskompetens, intentioner

Syfte: Syftet med vår uppsats är att analysera entreprenörskap som akademisk hel-tidsutbildning på universitet och högskola.

Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en abduktiv ansats, i form av en multipel fallstudie bestående av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska resultatet analyseras med hjälp av en cross... (More)
Examensarbetets titel: Den entreprenörskapsutbildade entreprenören - En fram-gångssaga?

Seminariedatum: 2014-06-05

Ämne/kurs: FEKH99: Examensarbete i entreprenörskap och innovation, kandidat-nivå 15 högskolepoäng

Författare: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind

Handledare: Tobias Schölin

Fem nyckelord: Entreprenörskap, utbildning, information- och kunskapskompetens, intentioner

Syfte: Syftet med vår uppsats är att analysera entreprenörskap som akademisk hel-tidsutbildning på universitet och högskola.

Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en abduktiv ansats, i form av en multipel fallstudie bestående av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska resultatet analyseras med hjälp av en cross case-syntes följt av pattern matching.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består av ett eget vidareutvecklat ramverk som är grundat i tidigare forskning om entreprenörskapsutbildningar och entreprenöriella beteenden.

Empiri: Vi har utfört sju semistrukturerade intervjuer med entreprenörer. Fem av dem har studerat entreprenörskap på mastersnivå. Samtliga har drivit eget företag i minst två år.

Resultat: Resultatet visar att entreprenörskapsutbildningar kan bidra till mer kompe-tenta entreprenörer, dock med förutsättning att studenterna besitter viss informations-och kunskapskompetens sedan tidigare. Undersökningen visar också att entreprenör-skapsutbildningen anses vara till mest hjälp om individen redan har en klar idé eller vilja att starta eget inom snar framtid. (Less)
Abstract
Title: The entrepreneurial educated entrepreneur - A success story?

Seminar date: 2014-06-05

Course: FEKH99: Degree project, undergraduate level, entrepreneurship and innovat-ion management 15 university credit points

Authors: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind

Advisor: Tobias Schölin

Key words: Entrepreneurship, Education, information- and knowledge competencies, intentions

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze Entrepreneurship as a subject for higher education.

Methodology: The thesis is founded on an abductive approach based on multiple case study built on semi structured interviews. The empirical data was analysed through a cross case synthesis followed by pattern... (More)
Title: The entrepreneurial educated entrepreneur - A success story?

Seminar date: 2014-06-05

Course: FEKH99: Degree project, undergraduate level, entrepreneurship and innovat-ion management 15 university credit points

Authors: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind

Advisor: Tobias Schölin

Key words: Entrepreneurship, Education, information- and knowledge competencies, intentions

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze Entrepreneurship as a subject for higher education.

Methodology: The thesis is founded on an abductive approach based on multiple case study built on semi structured interviews. The empirical data was analysed through a cross case synthesis followed by pattern matching.

Theoretical perspectives: The theoretical approach consists of a custom developed framework, that is completely based on research on entrepreneurship education and skills.

Empirical foundation: We have conducted seven semi structures interviews. Each entrepreneur has run their own business for at least two years.

Conclusions: The results show that entrepreneurship education can contribute to more competent entrepreneurs, however it’s prerequisite that the students possess some information and knowledge competences from before. The survey also shows that entrepreneurship education is considered to be most helpful if the individual al-ready has a clear idea or will to start their own business in the near future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlinder, Erik LU ; Göstasson, Matilda LU ; Lind, Alexander LU and Von Essen, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, utbildning, information- och kunskapskompetens, intentioner, Entrepreneurship, Education, information- and knowledge competencies, intentions
language
Swedish
id
4463662
date added to LUP
2014-06-24 10:51:38
date last changed
2014-06-24 10:51:38
@misc{4463662,
 abstract   = {Title: The entrepreneurial educated entrepreneur - A success story?

Seminar date: 2014-06-05

Course: FEKH99: Degree project, undergraduate level, entrepreneurship and innovat-ion management 15 university credit points

Authors: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind

Advisor: Tobias Schölin

Key words: Entrepreneurship, Education, information- and knowledge competencies, intentions

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze Entrepreneurship as a subject for higher education.

Methodology: The thesis is founded on an abductive approach based on multiple case study built on semi structured interviews. The empirical data was analysed through a cross case synthesis followed by pattern matching. 

Theoretical perspectives: The theoretical approach consists of a custom developed framework, that is completely based on research on entrepreneurship education and skills.

Empirical foundation: We have conducted seven semi structures interviews. Each entrepreneur has run their own business for at least two years.

Conclusions: The results show that entrepreneurship education can contribute to more competent entrepreneurs, however it’s prerequisite that the students possess some information and knowledge competences from before. The survey also shows that entrepreneurship education is considered to be most helpful if the individual al-ready has a clear idea or will to start their own business in the near future.},
 author    = {Erlinder, Erik and Göstasson, Matilda and Lind, Alexander and Von Essen, Erik},
 keyword   = {Entreprenörskap,utbildning,information- och kunskapskompetens,intentioner,Entrepreneurship,Education,information- and knowledge competencies,intentions},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den entreprenörskapsutbildade entreprenören – En framgångssaga?},
 year     = {2014},
}