Advanced

Behöver du något? Ja, HR. En studie av HR-specialisters arbete mot en effektiv rekrytering.

Eriksson, Erika LU and Javadzadeh, Mitra (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Behöver du något? Ja, HR.
- En studie av HR-specialisters arbete mot en effektiv rekrytering

Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT 2014

Författare: Erika Eriksson och Mitra Javadzadeh

Handledare: Ulrika Westrup

Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om centrala strategier som HR kan använda sig av för att möjliggöra en effektiv rekrytering inom företag som resulterar i att rätt kandidat attraheras. Detta gör vi genom att undersöka viktiga förutsättningar, metoder och online verktyg.

Metod: Uppsatsen utgår från ett abduktivt arbetssätt med en kvalitativ ansats.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från fem huvuddelar med teorier om Employer Branding,... (More)
Titel: Behöver du något? Ja, HR.
- En studie av HR-specialisters arbete mot en effektiv rekrytering

Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT 2014

Författare: Erika Eriksson och Mitra Javadzadeh

Handledare: Ulrika Westrup

Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om centrala strategier som HR kan använda sig av för att möjliggöra en effektiv rekrytering inom företag som resulterar i att rätt kandidat attraheras. Detta gör vi genom att undersöka viktiga förutsättningar, metoder och online verktyg.

Metod: Uppsatsen utgår från ett abduktivt arbetssätt med en kvalitativ ansats.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från fem huvuddelar med teorier om Employer Branding, rekrytering, viktiga förutsättningar för effektiv rekrytering, metoder för rekrytering och rekrytera genom online verktyg.

Empiri: Empiriinsamlingen består av sex djupintervjuer på 60 minuter och en gruppintervju med två respondenter under 90 minuter, från sex företags HR-specialister. Vidare genomfördes en dokumentanalys av företagens ansökningsprocess på lediga tjänster online.

Slutsats: Utifrån vår studie fann vi att strategier såsom viktiga förutsättningar, metoder och online verktyg kan möjliggöra en effektiv rekrytering där rätt kandidat attraheras. Vi fann även att HR:s arbete är en komplex process som innebär en ständig samverkan mellan företaget, samhället och kandidaten, vilket även visas i en modell.

Nyckelord: Rekrytering, Employer Branding, rekryteringsmetoder, online verktyg, rätt kandidat. (Less)
Abstract
Title: Are you in need of something? Yes, HR.
- A study of HR-specialists work towards an effective recruitment

What: Degree of Bachelor of Science thesis, Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, first semester 2014

Authors: Erika Eriksson and Mitra Javadzadeh

Advisor: Ulrika Westrup

Purpose: The aim of this study is to increase knowledge of key strategies that can enable an effective recruitment within the company resulting in attracting the right candidate. We do this by investigating important conditions, methods and online tools.

Methodology: The study is based on a qualitative research strategy with an adductive approach.

Theoretical perspective: The study is divided into five main parts based on... (More)
Title: Are you in need of something? Yes, HR.
- A study of HR-specialists work towards an effective recruitment

What: Degree of Bachelor of Science thesis, Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, first semester 2014

Authors: Erika Eriksson and Mitra Javadzadeh

Advisor: Ulrika Westrup

Purpose: The aim of this study is to increase knowledge of key strategies that can enable an effective recruitment within the company resulting in attracting the right candidate. We do this by investigating important conditions, methods and online tools.

Methodology: The study is based on a qualitative research strategy with an adductive approach.

Theoretical perspective: The study is divided into five main parts based on the theories of Employer Branding, recruitment, important conditions for an effective recruitment, methods for recruitment and recruit through online tools.

Empirical foundation: Our empirical data is based on six depth interviews about 60 minutes and one group interview about 90 minutes, with HR-specialists from six different companies. We also went through with a document analysis of the companies online application process.

Conclusions: We found that key strategies such as important conditions, methods and online tools may enable an effective recruitment where right candidate is attracted. We also found that the work of HR is a complex process that involves a continuous coordination between the company, society and candidate, which is also shown in a model.

Keywords: Recruitment, Employer Branding, recruitment methods, online tools, right candidate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Erika LU and Javadzadeh, Mitra
supervisor
organization
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rekrytering, Employer Branding, rekryteringsmetoder, online verktyg, rätt kandidat.
language
Swedish
id
4467096
date added to LUP
2014-06-17 17:25:50
date last changed
2014-06-17 17:25:50
@misc{4467096,
 abstract   = {Title: Are you in need of something? Yes, HR.
 - A study of HR-specialists work towards an effective recruitment

What: Degree of Bachelor of Science thesis, Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, first semester 2014

Authors: Erika Eriksson and Mitra Javadzadeh

Advisor: Ulrika Westrup 

Purpose: The aim of this study is to increase knowledge of key strategies that can enable an effective recruitment within the company resulting in attracting the right candidate. We do this by investigating important conditions, methods and online tools.

Methodology: The study is based on a qualitative research strategy with an adductive approach.

Theoretical perspective: The study is divided into five main parts based on the theories of Employer Branding, recruitment, important conditions for an effective recruitment, methods for recruitment and recruit through online tools.

Empirical foundation: Our empirical data is based on six depth interviews about 60 minutes and one group interview about 90 minutes, with HR-specialists from six different companies. We also went through with a document analysis of the companies online application process. 

Conclusions: We found that key strategies such as important conditions, methods and online tools may enable an effective recruitment where right candidate is attracted. We also found that the work of HR is a complex process that involves a continuous coordination between the company, society and candidate, which is also shown in a model.

Keywords: Recruitment, Employer Branding, recruitment methods, online tools, right candidate.},
 author    = {Eriksson, Erika and Javadzadeh, Mitra},
 keyword   = {Rekrytering,Employer Branding,rekryteringsmetoder,online verktyg,rätt kandidat.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behöver du något? Ja, HR. En studie av HR-specialisters arbete mot en effektiv rekrytering.},
 year     = {2014},
}