Advanced

Vindkraft i Skånes kommuner, (Kommunernas attityd till och planering för en stundande vindkraftsutbyggnad)

Bladh, Christian (2011)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
I samband med att den nya vindkraftsprövningen trädde i kraft 2009 förändrades delvis kommunernas roll i vindkraftsutbyggnaden. Kommunerna som genom PBL tidigare prövade alla vindkraftsetableringar har numera inte möjlighet att pröva de vindkraftverk som tillståndspliktiga enligt MB. Däremot ska prövningen även fortsättningsvis lägga stor vikt vid den kommunala planeringen, varvid kommunerna kan styra vindkraftsutbyggnaden att i planhandlingar peka ut vilka områden man anser är lämpliga för vindbruk. För att kommunerna inte helt ska tappa greppet om tillståndsprövningen har de dessutom tillskrivits en vetorätt i samband med denna. Mot bakgrund av den kommunala planeringens betydelse för vindkraftsutbyggnaden är syftet med denna uppsats att... (More)
I samband med att den nya vindkraftsprövningen trädde i kraft 2009 förändrades delvis kommunernas roll i vindkraftsutbyggnaden. Kommunerna som genom PBL tidigare prövade alla vindkraftsetableringar har numera inte möjlighet att pröva de vindkraftverk som tillståndspliktiga enligt MB. Däremot ska prövningen även fortsättningsvis lägga stor vikt vid den kommunala planeringen, varvid kommunerna kan styra vindkraftsutbyggnaden att i planhandlingar peka ut vilka områden man anser är lämpliga för vindbruk. För att kommunerna inte helt ska tappa greppet om tillståndsprövningen har de dessutom tillskrivits en vetorätt i samband med denna. Mot bakgrund av den kommunala planeringens betydelse för vindkraftsutbyggnaden är syftet med denna uppsats att med Skåne som exempel undersöka vilken attityd kommunerna har till vindkraft, samt hur deras planering för energislaget ser ut. I ett första skede granskas relevanta kommunala planhandlingar för att utläsa hur mycket vindkraft som redan finns installerad i respektive kommun, vilken attityd kommunerna har till vindkraften, hur kommunernas planeringsarbete ser ut, vilken tyngd vindkraftsintresset har i den kommunala planeringen och hur man ser på en framtida vindkraftsutbyggnad i den egna kommunen. I ett andra skede väljs ett antal kommuner ut för en fördjupande fallstudie som baseras på intervjuer av relevanta tjänstemän och politiker samt besök av kommunala samrådsmöten. Studien visar att kommunerna har en god medvetenhet om vindkraft. På grund av kraftiga intressekonflikter är kommunernas attityd till energislaget emellertid i regel försiktig, samtidigt som det har vuxit fram ett kompakt motstånd i olika grupperingar på senare år. Den kommunala planeringen har tidigare visat sig vara otillräcklig och har trots förbättringar fortfarande ett antal brister, bland annat i ljuset av den nyligen ratificerade landskapskonventionen. Till följd av det kommunala planmonopolet är skillnaderna mellan olika kommunernas planhandlingar stora eftersom dessa kan tas fram och användas som kommunerna själva vill. Det hade behövts bättre och mer standardiserade analysmetoder för att lokalisera vindkraftverk, vilket också hade ökat tydligheten i planerna. Studien visar också att det normala samrådsförfarandet i dagsläget engagerar medborgarna sent i planeringsprocessen och dessutom är vindkraftsmotståndare överrepresenterade. På samma sätt är kommunerna endast ytligt engagerade i varandras planer, trots en gängse uppfattning om att vindkraften är ett viktigt mellankommunalt intresse. Ett bättre samarbete hade möjligen kunnat förbättra planeringen av den gemensamma landskapsbilden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bladh, Christian
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Vindkraft, vindkraftsplanering, vindkraftsutbyggnad, översiktsplanering, kommunal planering
report number
TFEM--11/5051
other publication id
LUTFD2/TFEM--11/5051--SE + (1-147)
language
Swedish
id
4468101
date added to LUP
2014-06-18 13:41:22
date last changed
2014-06-18 13:41:22
@misc{4468101,
 abstract   = {I samband med att den nya vindkraftsprövningen trädde i kraft 2009 förändrades delvis kommunernas roll i vindkraftsutbyggnaden. Kommunerna som genom PBL tidigare prövade alla vindkraftsetableringar har numera inte möjlighet att pröva de vindkraftverk som tillståndspliktiga enligt MB. Däremot ska prövningen även fortsättningsvis lägga stor vikt vid den kommunala planeringen, varvid kommunerna kan styra vindkraftsutbyggnaden att i planhandlingar peka ut vilka områden man anser är lämpliga för vindbruk. För att kommunerna inte helt ska tappa greppet om tillståndsprövningen har de dessutom tillskrivits en vetorätt i samband med denna. Mot bakgrund av den kommunala planeringens betydelse för vindkraftsutbyggnaden är syftet med denna uppsats att med Skåne som exempel undersöka vilken attityd kommunerna har till vindkraft, samt hur deras planering för energislaget ser ut. I ett första skede granskas relevanta kommunala planhandlingar för att utläsa hur mycket vindkraft som redan finns installerad i respektive kommun, vilken attityd kommunerna har till vindkraften, hur kommunernas planeringsarbete ser ut, vilken tyngd vindkraftsintresset har i den kommunala planeringen och hur man ser på en framtida vindkraftsutbyggnad i den egna kommunen. I ett andra skede väljs ett antal kommuner ut för en fördjupande fallstudie som baseras på intervjuer av relevanta tjänstemän och politiker samt besök av kommunala samrådsmöten. Studien visar att kommunerna har en god medvetenhet om vindkraft. På grund av kraftiga intressekonflikter är kommunernas attityd till energislaget emellertid i regel försiktig, samtidigt som det har vuxit fram ett kompakt motstånd i olika grupperingar på senare år. Den kommunala planeringen har tidigare visat sig vara otillräcklig och har trots förbättringar fortfarande ett antal brister, bland annat i ljuset av den nyligen ratificerade landskapskonventionen. Till följd av det kommunala planmonopolet är skillnaderna mellan olika kommunernas planhandlingar stora eftersom dessa kan tas fram och användas som kommunerna själva vill. Det hade behövts bättre och mer standardiserade analysmetoder för att lokalisera vindkraftverk, vilket också hade ökat tydligheten i planerna. Studien visar också att det normala samrådsförfarandet i dagsläget engagerar medborgarna sent i planeringsprocessen och dessutom är vindkraftsmotståndare överrepresenterade. På samma sätt är kommunerna endast ytligt engagerade i varandras planer, trots en gängse uppfattning om att vindkraften är ett viktigt mellankommunalt intresse. Ett bättre samarbete hade möjligen kunnat förbättra planeringen av den gemensamma landskapsbilden.},
 author    = {Bladh, Christian},
 keyword   = {Vindkraft,vindkraftsplanering,vindkraftsutbyggnad,översiktsplanering,kommunal planering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vindkraft i Skånes kommuner, (Kommunernas attityd till och planering för en stundande vindkraftsutbyggnad)},
 year     = {2011},
}