Advanced

Miljömärkning av bärbara datorer, (drivkraft för miljöanpassad produktutveckling?)

Hedman, Åsa and Ängquist, Elin (2011) FMI820 20111
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien har varit att utreda och analysera miljöanpassning av bärbara datorer samt vilkenroll frivilliga verktyg för miljökommunikation haft i denna utveckling. Miljöanpassning av datorer är avbetydelse då miljö- och klimatpåverkan är omfattande. IT-branschen har en roll i klimatfrågan dåkoldioxidutsläpp från materialförbrukning och avfallshanteringen inom branschen 2009 beräknadesmotsvara den globala flygindustrins. En annan problematik kan kopplas till de miljöfarliga och hälsovådligaämnen som finns i en bärbar dator.Resultaten baseras på en tredelad studie: en litteraturstudie, några stickprovstester på produktersutvalda miljöegenskaper samt en intervjustudie. Intervjuer med frågor gällande drivkrafter förmiljöanpassad... (More)
Syftet med studien har varit att utreda och analysera miljöanpassning av bärbara datorer samt vilkenroll frivilliga verktyg för miljökommunikation haft i denna utveckling. Miljöanpassning av datorer är avbetydelse då miljö- och klimatpåverkan är omfattande. IT-branschen har en roll i klimatfrågan dåkoldioxidutsläpp från materialförbrukning och avfallshanteringen inom branschen 2009 beräknadesmotsvara den globala flygindustrins. En annan problematik kan kopplas till de miljöfarliga och hälsovådligaämnen som finns i en bärbar dator.Resultaten baseras på en tredelad studie: en litteraturstudie, några stickprovstester på produktersutvalda miljöegenskaper samt en intervjustudie. Intervjuer med frågor gällande drivkrafter förmiljöanpassad produktutveckling och miljömärkningens roll har utförts med IT-företag,miljömärkningsorganisationer samt andra kunniga inom områdena IT, ekodesign samt miljömärkning.Utifrån litteraturstudien har följande drivkrafter för miljöanpassad produktutveckling identifierats: EUdirektiv,offentlig upphandling, energieffektivisering och verktyg för miljökommunikation. För en vidarestudie har verktyg för miljökommunikation och de miljömärkningar som används på den svenskamarknaden såsom Energy Star, Svanen, TCO-certifieringen och EU-Ecolabel varit i fokus.Resultat från studien visar på att en miljöanpassad produktutveckling har skett gällande en reduceringav innehåll av brom, klor och krom samt en energieffektivisering och reducering av elektriska - ochmagnetiska fält. De drivkrafter som har identifierats har haft en roll i denna utveckling men det är docksvårare att redogöra för vad som har lett till vad och hur de olika aktörerna influerat varandra. Ett resultat avdenna studie är dock att lagstiftning och marknadsefterfrågan liksom tillverkare i framkant ochmiljömärkning är viktiga pådrivare, även om att dessa drivkrafters betydelse troligen har förändrats övertiden och har varierande betydelse för olika aktörer.Ett annat konstaterade, utifrån intervjustudien, är betydelse av frivilliga instrument inom IT-branschen.I detta sammanhang på grund av snabb teknisk utveckling inom branschen samt informationsverktygsflexibilitet och process att åstadkomma resultat i strävan efter hållbar utveckling. Betydelsen av frivilligainstrument måste dock relateras till att miljömärkning är produkt- och platsbunden samt att dessgenomslagskraft är beroende av att konsumenter gör ett större miljöövervägande vid inköp. För en vidareutveckling beskrivs hållbarhetsmärkning och en tydligare samverkan mellan ekonomiska, sociala ochekologiska aspekter av hållbar utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedman, Åsa and Ängquist, Elin
supervisor
organization
course
FMI820 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljöanpassad produktutveckling, miljömärkning, bärbara datorer, drivkrafter, direkta och indirekta effekter
report number
TFEM--11/5053
other publication id
LUTFD2/TFEM--11/5053--SE + (1-90)
language
Swedish
id
4468162
date added to LUP
2014-06-18 11:39:17
date last changed
2014-06-18 11:39:17
@misc{4468162,
 abstract   = {Syftet med studien har varit att utreda och analysera miljöanpassning av bärbara datorer samt vilkenroll frivilliga verktyg för miljökommunikation haft i denna utveckling. Miljöanpassning av datorer är avbetydelse då miljö- och klimatpåverkan är omfattande. IT-branschen har en roll i klimatfrågan dåkoldioxidutsläpp från materialförbrukning och avfallshanteringen inom branschen 2009 beräknadesmotsvara den globala flygindustrins. En annan problematik kan kopplas till de miljöfarliga och hälsovådligaämnen som finns i en bärbar dator.Resultaten baseras på en tredelad studie: en litteraturstudie, några stickprovstester på produktersutvalda miljöegenskaper samt en intervjustudie. Intervjuer med frågor gällande drivkrafter förmiljöanpassad produktutveckling och miljömärkningens roll har utförts med IT-företag,miljömärkningsorganisationer samt andra kunniga inom områdena IT, ekodesign samt miljömärkning.Utifrån litteraturstudien har följande drivkrafter för miljöanpassad produktutveckling identifierats: EUdirektiv,offentlig upphandling, energieffektivisering och verktyg för miljökommunikation. För en vidarestudie har verktyg för miljökommunikation och de miljömärkningar som används på den svenskamarknaden såsom Energy Star, Svanen, TCO-certifieringen och EU-Ecolabel varit i fokus.Resultat från studien visar på att en miljöanpassad produktutveckling har skett gällande en reduceringav innehåll av brom, klor och krom samt en energieffektivisering och reducering av elektriska - ochmagnetiska fält. De drivkrafter som har identifierats har haft en roll i denna utveckling men det är docksvårare att redogöra för vad som har lett till vad och hur de olika aktörerna influerat varandra. Ett resultat avdenna studie är dock att lagstiftning och marknadsefterfrågan liksom tillverkare i framkant ochmiljömärkning är viktiga pådrivare, även om att dessa drivkrafters betydelse troligen har förändrats övertiden och har varierande betydelse för olika aktörer.Ett annat konstaterade, utifrån intervjustudien, är betydelse av frivilliga instrument inom IT-branschen.I detta sammanhang på grund av snabb teknisk utveckling inom branschen samt informationsverktygsflexibilitet och process att åstadkomma resultat i strävan efter hållbar utveckling. Betydelsen av frivilligainstrument måste dock relateras till att miljömärkning är produkt- och platsbunden samt att dessgenomslagskraft är beroende av att konsumenter gör ett större miljöövervägande vid inköp. För en vidareutveckling beskrivs hållbarhetsmärkning och en tydligare samverkan mellan ekonomiska, sociala ochekologiska aspekter av hållbar utveckling.},
 author    = {Hedman, Åsa and Ängquist, Elin},
 keyword   = {Miljöanpassad produktutveckling,miljömärkning,bärbara datorer,drivkrafter,direkta och indirekta effekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljömärkning av bärbara datorer, (drivkraft för miljöanpassad produktutveckling?)},
 year     = {2011},
}