Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunikation och pedagogiska relationer: en fenomenografisk studie kring betydelsen av mellanmänsklig kommunikation

Alwén, Maria LU (2014) PEDK01 20141
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats i pedagogik har varit att undersöka vilken betydelse mellanmänsklig kommunikation har för organisationer och verksamheter. Uppsatsens utgångspunkt hamnar varken i traditionell arbetslivspedagogik eller organisationslärande. Dessa två inriktningar är en del av uppsatsens teoretiska utgångspunkter men även pedagogisk retorik och relationell pedagogik används för att belysa fenomenet. Studien har utförts med en kvalitativ ansats i form av fyra delvis strukturerade intervjuer med en fenomenografisk metodansats med fyra anställda inom ett service företag. Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats i pedagogik har varit att undersöka vilken betydelse mellanmänsklig kommunikation har för organisationer och verksamheter. Uppsatsens utgångspunkt hamnar varken i traditionell arbetslivspedagogik eller organisationslärande. Dessa två inriktningar är en del av uppsatsens teoretiska utgångspunkter men även pedagogisk retorik och relationell pedagogik används för att belysa fenomenet. Studien har utförts med en kvalitativ ansats i form av fyra delvis strukturerade intervjuer med en fenomenografisk metodansats med fyra anställda inom ett service företag. Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin arbetsplats och arbetsuppgifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alwén, Maria LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mellanmänsklig kommunikation, organisationspedagogik, pedagogisk retorik, relationell pedagogik, pedagogik, arbetslivspedagogik, internkommunikation.
language
Swedish
id
4469030
date added to LUP
2014-06-19 13:27:38
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{4469030,
 abstract   = {{Syftet med denna kandidatuppsats i pedagogik har varit att undersöka vilken betydelse mellanmänsklig kommunikation har för organisationer och verksamheter. Uppsatsens utgångspunkt hamnar varken i traditionell arbetslivspedagogik eller organisationslärande. Dessa två inriktningar är en del av uppsatsens teoretiska utgångspunkter men även pedagogisk retorik och relationell pedagogik används för att belysa fenomenet. Studien har utförts med en kvalitativ ansats i form av fyra delvis strukturerade intervjuer med en fenomenografisk metodansats med fyra anställda inom ett service företag. Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin arbetsplats och arbetsuppgifter.}},
 author    = {{Alwén, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommunikation och pedagogiska relationer: en fenomenografisk studie kring betydelsen av mellanmänsklig kommunikation}},
 year     = {{2014}},
}