Advanced

Kaizen - strävan efter perfektion

Gabrielsson, Martin LU ; Bengtsson, Sara LU and Morina, Emire LU (2014) FEKH49 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Kaizen - strävan efter perfektion

Seminariedatum: 5 juni 2014

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå 15
högskolepoäng

Författare: Sara Bengtsson, Martin Gabrielsson & Emire Morina

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Lean, Kaizen, Ständig förbättring, Motivation, Sensemaking.

Syfte: Arbetets syfte är att undersöka vilka faktorer det finns som kan
påverka möjligheterna att hålla igång arbetet med ständiga
förbättringar.

Metod: Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer i två olika
verksamheter.

Teori: De teoretiska perspektiv vi använt oss av är motivation och
sensemaking.

Empiri: Studiens empiri består utav intervjuer med fyra anställda i
... (More)
Titel: Kaizen - strävan efter perfektion

Seminariedatum: 5 juni 2014

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå 15
högskolepoäng

Författare: Sara Bengtsson, Martin Gabrielsson & Emire Morina

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Lean, Kaizen, Ständig förbättring, Motivation, Sensemaking.

Syfte: Arbetets syfte är att undersöka vilka faktorer det finns som kan
påverka möjligheterna att hålla igång arbetet med ständiga
förbättringar.

Metod: Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer i två olika
verksamheter.

Teori: De teoretiska perspektiv vi använt oss av är motivation och
sensemaking.

Empiri: Studiens empiri består utav intervjuer med fyra anställda i
respektive verksamhet med varierande befattningar.

Resultat: Studiens resultat visar på att de anställda drivs av inre motivation
vid förbättringsarbete samt att det kan vara av vikt att göra
förbättringsarbetet meningsfullt. (Less)
Abstract
Title: Kaizen - The Pursuit of Perfection

Seminar Date: June 5th 2014

Course: FEKH49, Degree Project in Organization
Undergraduate Level, 15.0 credits.

Authors: Sara Bengtsson, Martin Gabrielsson & Emire Morina

Advisor: Christine Blomquist

Key Words: Lean, Kaizen, Continuous Improvement, Motivation,
Sensemaking.

Purpose: The purpose of the study is to evaluate which factors that affect the
possibility of keeping up the work with continuous improvements.

Methodology: The method of the study was qualitative interviews in two different
businesses.

Theoretical Perspectives: In the study we used the theories of motivation and sensemaking.

Empirical Foundation: The empirical foundation is... (More)
Title: Kaizen - The Pursuit of Perfection

Seminar Date: June 5th 2014

Course: FEKH49, Degree Project in Organization
Undergraduate Level, 15.0 credits.

Authors: Sara Bengtsson, Martin Gabrielsson & Emire Morina

Advisor: Christine Blomquist

Key Words: Lean, Kaizen, Continuous Improvement, Motivation,
Sensemaking.

Purpose: The purpose of the study is to evaluate which factors that affect the
possibility of keeping up the work with continuous improvements.

Methodology: The method of the study was qualitative interviews in two different
businesses.

Theoretical Perspectives: In the study we used the theories of motivation and sensemaking.

Empirical Foundation: The empirical foundation is based on interviews with four
employees in each organization with different positions.

Conclusions: The study concludes that employees seem be driven by intrinsic
motivation when working with continuous improvements, also that
it may be important for the improvement work to make sense. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gabrielsson, Martin LU ; Bengtsson, Sara LU and Morina, Emire LU
supervisor
organization
alternative title
En komparativ studie om ständig förbättring
course
FEKH49 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lean, Kaizen, Ständig förbättring, Motivation, Sensemaking
language
Swedish
id
4498762
date added to LUP
2014-06-26 16:11:59
date last changed
2014-06-26 16:11:59
@misc{4498762,
 abstract   = {Title: Kaizen - The Pursuit of Perfection 
 
Seminar Date: June 5th 2014 
 
Course: FEKH49, Degree Project in Organization 
Undergraduate Level, 15.0 credits. 
 
Authors: Sara Bengtsson, Martin Gabrielsson & Emire Morina 
 
Advisor: Christine Blomquist 
 
Key Words: Lean, Kaizen, Continuous Improvement, Motivation, 
Sensemaking. 
 
Purpose: The purpose of the study is to evaluate which factors that affect the 
possibility of keeping up the work with continuous improvements. 
 
Methodology: The method of the study was qualitative interviews in two different 
businesses. 
 
Theoretical Perspectives: In the study we used the theories of motivation and sensemaking. 
 
Empirical Foundation: The empirical foundation is based on interviews with four 
employees in each organization with different positions. 
 
Conclusions: The study concludes that employees seem be driven by intrinsic 
motivation when working with continuous improvements, also that 
it may be important for the improvement work to make sense.},
 author    = {Gabrielsson, Martin and Bengtsson, Sara and Morina, Emire},
 keyword   = {Lean,Kaizen,Ständig förbättring,Motivation,Sensemaking},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kaizen - strävan efter perfektion},
 year     = {2014},
}