Advanced

Implementering av armlängdsprincipen 2014 - Ett spel för gallerierna?

Siegbahn, Cecilia LU (2014) NEKH01 20141
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I och med att globaliseringen ständigt ökar, så ökar även antalet
multinationella företag (MNF), som i sin tur ökar antalet gränsöverskridande
interna transaktioner. De globala effekterna av manipulerad internprissättning
har länge varit ett välkänt fenomen och metoderna för att finna rätt
internpris har utvecklats under åren. Den rådande principen för att hantera
detta är att transaktionerna skall ske till ett pris som motsvarar det pris som
skulle existera mellan två oberoende parter, armlängdspriset.
Denna uppsats har till syfte att analysera vilka ekonomiska effekter en stat
vill uppnå med implementerade av armlängdsprincipen idag. Kritiker menar
att metoderna har ändrats för mycket och att det nu är lätta att manipulera
till... (More)
I och med att globaliseringen ständigt ökar, så ökar även antalet
multinationella företag (MNF), som i sin tur ökar antalet gränsöverskridande
interna transaktioner. De globala effekterna av manipulerad internprissättning
har länge varit ett välkänt fenomen och metoderna för att finna rätt
internpris har utvecklats under åren. Den rådande principen för att hantera
detta är att transaktionerna skall ske till ett pris som motsvarar det pris som
skulle existera mellan två oberoende parter, armlängdspriset.
Denna uppsats har till syfte att analysera vilka ekonomiska effekter en stat
vill uppnå med implementerade av armlängdsprincipen idag. Kritiker menar
att metoderna har ändrats för mycket och att det nu är lätta att manipulera
till önskat pris. EU, OECD och andra internationella organ fortsätter att
förespråka principen och man kan fråga sig varför de inte lyfter fram några
andra metoder som bättre uppfyller de målsättningar som finns. De
alternativa metoderna visar sig vara alltför komplexa för att implementera
eller är metoderna ännu lättare att kringgå än principen om armlängdspriset.
Enligt teorin kommer implementerandet av principen att leda till en mer
rättvis fördelning av multinationella företags vinster. Det resonemanget
borde det innebära att länder som anser att de får en orättvist liten andel av
företagens vinst, har större incitament till implementering än de länder som
gynnas av manipulerade internpris. Luxembourg är ett av de länder som
företagen väljer att överföra obeskattat kapital till och borde därmed få en
otillbörligt stor del av företagens vinst. Landet valde att implementera
principen 2011 och vid granskning av bolagsskattenivån och skatteintäkter
från företag före och efter implementerandet, visade det sig inte vara någon
nämnvärd skillnad.
Vid närmare granskning visar det sig att Luxembourg har attraktiva
skattelösningar då varken företags intäkter från royalties eller räntor från
utlandet beskattas. Företagen verkar snarare grunda sina beslut på vad
Luxembourg väljer att beskatta än hur mycket. Eftersom Luxembourgs
skatteregler för övrigt förblivit desamma, kanske Luxembourgs motiv
snarare varit att behålla en bra relation till andra länder genom att vara
tillmötesgående än att skapa en mer rättvis vinstfördelning. Var
implementeringen bara ett spel för gallerierna? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siegbahn, Cecilia LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Luxembourg, Starbucks, Multinationella företag, Internprissättning, Armlängdsprincipen
language
Swedish
id
4499409
date added to LUP
2014-06-23 22:08:46
date last changed
2014-06-23 22:08:46
@misc{4499409,
 abstract   = {I och med att globaliseringen ständigt ökar, så ökar även antalet
multinationella företag (MNF), som i sin tur ökar antalet gränsöverskridande
interna transaktioner. De globala effekterna av manipulerad internprissättning
har länge varit ett välkänt fenomen och metoderna för att finna rätt
internpris har utvecklats under åren. Den rådande principen för att hantera
detta är att transaktionerna skall ske till ett pris som motsvarar det pris som
skulle existera mellan två oberoende parter, armlängdspriset.
Denna uppsats har till syfte att analysera vilka ekonomiska effekter en stat
vill uppnå med implementerade av armlängdsprincipen idag. Kritiker menar
att metoderna har ändrats för mycket och att det nu är lätta att manipulera
till önskat pris. EU, OECD och andra internationella organ fortsätter att
förespråka principen och man kan fråga sig varför de inte lyfter fram några
andra metoder som bättre uppfyller de målsättningar som finns. De
alternativa metoderna visar sig vara alltför komplexa för att implementera
eller är metoderna ännu lättare att kringgå än principen om armlängdspriset.
Enligt teorin kommer implementerandet av principen att leda till en mer
rättvis fördelning av multinationella företags vinster. Det resonemanget
borde det innebära att länder som anser att de får en orättvist liten andel av
företagens vinst, har större incitament till implementering än de länder som
gynnas av manipulerade internpris. Luxembourg är ett av de länder som
företagen väljer att överföra obeskattat kapital till och borde därmed få en
otillbörligt stor del av företagens vinst. Landet valde att implementera
principen 2011 och vid granskning av bolagsskattenivån och skatteintäkter
från företag före och efter implementerandet, visade det sig inte vara någon
nämnvärd skillnad.
Vid närmare granskning visar det sig att Luxembourg har attraktiva
skattelösningar då varken företags intäkter från royalties eller räntor från
utlandet beskattas. Företagen verkar snarare grunda sina beslut på vad
Luxembourg väljer att beskatta än hur mycket. Eftersom Luxembourgs
skatteregler för övrigt förblivit desamma, kanske Luxembourgs motiv
snarare varit att behålla en bra relation till andra länder genom att vara
tillmötesgående än att skapa en mer rättvis vinstfördelning. Var
implementeringen bara ett spel för gallerierna?},
 author    = {Siegbahn, Cecilia},
 keyword   = {Luxembourg,Starbucks,Multinationella företag,Internprissättning,Armlängdsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av armlängdsprincipen 2014 - Ett spel för gallerierna?},
 year     = {2014},
}