Advanced

Monsters, Dead Heads och Belibers : en kvalitativ studie om fankulturens uttryck på den digitala plattformen

Kalte, Petra LU and Stamming, Julia LU (2014) MKVK04 20141
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Fankulturen har idag kunnat ta plats på en större arena tack vare internet i form av fan communities och fansajter. Detta har lett till att fansen idag har enklare tillgång till andra fans, interaktion och livsstilsbildande. Gemenskap är ett socialt fenomen som är en intressant och en central aspekt att undersöka på dessa digitala plattformar, eftersom gemenskapsaspekten för människan är relativt kopplad till fysisk närvaro. Fan communities erbjuder fansen en genväg till gemenskap eftersom den sträcker sig utöver geografiska gränser och de gör det möjligt för fansen att känna tillhörighet utan fysisk närvaro. I vår undersökning har vi studerat vad dessa fan communities fyller för funktion för användarna samt hur gemenskap uttrycks. Vi har... (More)
Fankulturen har idag kunnat ta plats på en större arena tack vare internet i form av fan communities och fansajter. Detta har lett till att fansen idag har enklare tillgång till andra fans, interaktion och livsstilsbildande. Gemenskap är ett socialt fenomen som är en intressant och en central aspekt att undersöka på dessa digitala plattformar, eftersom gemenskapsaspekten för människan är relativt kopplad till fysisk närvaro. Fan communities erbjuder fansen en genväg till gemenskap eftersom den sträcker sig utöver geografiska gränser och de gör det möjligt för fansen att känna tillhörighet utan fysisk närvaro. I vår undersökning har vi studerat vad dessa fan communities fyller för funktion för användarna samt hur gemenskap uttrycks. Vi har kommit fram till att gemenskap på fan communities uttrycks i form av intressen, åsikter och värderingar fansen sinsemellan, detta sker genom deras bildande av identitet och livsstil. En viktig slutsats vi kom fram till var att deltagarkulturen som återfinns på dessa communities är en väsentlig faktor i hur gemenskapen skapas och uttrycks.

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys har vi kunnat arbeta med tre specifika fansajter för att få förståelse för hur gemenskap uttrycks samt hur fansens identitet- och livsstilbildande ingår i deras gemenskapsaspeket. I studien har vi även använt oss av fältobserveration där vi själva har interagerat med användarna för att få ökad förståelse för vad som uttrycks.

Nyckelord: Gemeinschaft, identitet, livsstil, gemenskap, fansajt, fan communities och fans.

Titel: Monsters, Dead heads och Beliebers – En kvalitativ studie om fankulturens uttryck på den digitala plattformen

Författare: Petra Kalte och Julia Stamming

Handledare: Fredrik Miegel

Uppsatsen författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kalte, Petra LU and Stamming, Julia LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gemeinschaft, identitet, livsstil, gemenskap, fansajt, fan communities oct fans.
language
Swedish
id
4499854
date added to LUP
2014-06-26 13:01:23
date last changed
2014-09-04 08:36:05
@misc{4499854,
 abstract   = {Fankulturen har idag kunnat ta plats på en större arena tack vare internet i form av fan communities och fansajter. Detta har lett till att fansen idag har enklare tillgång till andra fans, interaktion och livsstilsbildande. Gemenskap är ett socialt fenomen som är en intressant och en central aspekt att undersöka på dessa digitala plattformar, eftersom gemenskapsaspekten för människan är relativt kopplad till fysisk närvaro. Fan communities erbjuder fansen en genväg till gemenskap eftersom den sträcker sig utöver geografiska gränser och de gör det möjligt för fansen att känna tillhörighet utan fysisk närvaro. I vår undersökning har vi studerat vad dessa fan communities fyller för funktion för användarna samt hur gemenskap uttrycks. Vi har kommit fram till att gemenskap på fan communities uttrycks i form av intressen, åsikter och värderingar fansen sinsemellan, detta sker genom deras bildande av identitet och livsstil. En viktig slutsats vi kom fram till var att deltagarkulturen som återfinns på dessa communities är en väsentlig faktor i hur gemenskapen skapas och uttrycks. 

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys har vi kunnat arbeta med tre specifika fansajter för att få förståelse för hur gemenskap uttrycks samt hur fansens identitet- och livsstilbildande ingår i deras gemenskapsaspeket. I studien har vi även använt oss av fältobserveration där vi själva har interagerat med användarna för att få ökad förståelse för vad som uttrycks. 

Nyckelord: Gemeinschaft, identitet, livsstil, gemenskap, fansajt, fan communities och fans. 

Titel: Monsters, Dead heads och Beliebers – En kvalitativ studie om fankulturens uttryck på den digitala plattformen

Författare: Petra Kalte och Julia Stamming

Handledare: Fredrik Miegel

Uppsatsen författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet},
 author    = {Kalte, Petra and Stamming, Julia},
 keyword   = {Gemeinschaft,identitet,livsstil,gemenskap,fansajt,fan communities oct fans.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Monsters, Dead Heads och Belibers : en kvalitativ studie om fankulturens uttryck på den digitala plattformen},
 year     = {2014},
}