Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Periodiseringsfonder - Svenska företags användning av periodiseringsfonder mellan 2003 och 2013

Bergendal, Erik LU and Johnsson, Peter LU (2014) FEKH69 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt.

Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. För att uppnå studiens syfte genomförs en kvantitativ analys av sekundärdata i form av årsredovis-ningar.

Teoretiska perspektiv: För att ge en bakgrund till problematiken kring avgiftsbeläggning-en avhandlas först periodiseringsfondens historia, obeskattade reserver och resultatutjäm-ning. Därefter beskrivs positiv redovisningsteori, pecking order theory samt ekonomisk psykologi för att förklara utvecklingen.

Empiri: Små svenska aktiebolags inställning till... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt.

Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. För att uppnå studiens syfte genomförs en kvantitativ analys av sekundärdata i form av årsredovis-ningar.

Teoretiska perspektiv: För att ge en bakgrund till problematiken kring avgiftsbeläggning-en avhandlas först periodiseringsfondens historia, obeskattade reserver och resultatutjäm-ning. Därefter beskrivs positiv redovisningsteori, pecking order theory samt ekonomisk psykologi för att förklara utvecklingen.

Empiri: Små svenska aktiebolags inställning till periodiseringsfonder undersöks genom en kvantitativ studie av 55 företags årsredovisningar för åren 2003 till 2013.

Resultat: Användningen av periodiseringsfonder har minskat något, dock inte i paritet med vad som befarats i tidigare studier. Finanskrisen påverkade företagens framtidstro och risk-benägenhet vilket i sin tur påverkade deras användning av periodiseringsfonder. Till stor del kan de förändringar som skett förklaras genom ekonomisk psykologi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergendal, Erik LU and Johnsson, Peter LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Periodiseringsfond, avgiftsbeläggning, obeskattade reserver, bokslutsdis-positioner, resultatutjämning.
language
Swedish
id
4519713
date added to LUP
2014-07-02 19:19:40
date last changed
2014-07-02 19:19:40
@misc{4519713,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt.

Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. För att uppnå studiens syfte genomförs en kvantitativ analys av sekundärdata i form av årsredovis-ningar.

Teoretiska perspektiv: För att ge en bakgrund till problematiken kring avgiftsbeläggning-en avhandlas först periodiseringsfondens historia, obeskattade reserver och resultatutjäm-ning. Därefter beskrivs positiv redovisningsteori, pecking order theory samt ekonomisk psykologi för att förklara utvecklingen.

Empiri: Små svenska aktiebolags inställning till periodiseringsfonder undersöks genom en kvantitativ studie av 55 företags årsredovisningar för åren 2003 till 2013.

Resultat: Användningen av periodiseringsfonder har minskat något, dock inte i paritet med vad som befarats i tidigare studier. Finanskrisen påverkade företagens framtidstro och risk-benägenhet vilket i sin tur påverkade deras användning av periodiseringsfonder. Till stor del kan de förändringar som skett förklaras genom ekonomisk psykologi.}},
 author    = {{Bergendal, Erik and Johnsson, Peter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Periodiseringsfonder - Svenska företags användning av periodiseringsfonder mellan 2003 och 2013}},
 year     = {{2014}},
}