Advanced

Samma tid nästa säsong? En kandidatuppsats om problematiken kring säsongsanställningar ur ett företagsperspektiv.

Lindblad, Amanda LU and Lindgren, Annika LU (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund och problem: Att byta ut permanent heltidspersonal mot tillfälliga anställningsformer är ett sätt för företag att hantera säsongsvariationer. En tillfällig anställning allt fler organisationer världen över använder sig av är säsongsarbete, så även turismbranschen. Användningen av säsongspersonal kan vara ödesdigert för en organisation då turismupplevelsen är helt beroende av människan och god service för att den ska levereras på bästa sätt. Säsongsanställningar kan även leda till att företag får svårare att behålla företagsspecifika och individuella förmågor som är av avgörande betydelse och en av ett företags viktigaste konkurrensfördelar. Detta kan innebära en mängd utmaningar för företag som är beroende av och har många... (More)
Bakgrund och problem: Att byta ut permanent heltidspersonal mot tillfälliga anställningsformer är ett sätt för företag att hantera säsongsvariationer. En tillfällig anställning allt fler organisationer världen över använder sig av är säsongsarbete, så även turismbranschen. Användningen av säsongspersonal kan vara ödesdigert för en organisation då turismupplevelsen är helt beroende av människan och god service för att den ska levereras på bästa sätt. Säsongsanställningar kan även leda till att företag får svårare att behålla företagsspecifika och individuella förmågor som är av avgörande betydelse och en av ett företags viktigaste konkurrensfördelar. Detta kan innebära en mängd utmaningar för företag som är beroende av och har många säsongsanställda

Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen och bidra med kunskap inom fältet Service Management angående problematiken kring säsongsanställda utifrån ett företags perspektiv

Frågeställning: Vilka utmaningar med servicekvalitet kan uppstå för en campingorganisation som använder sig av många säsongsanställda? Hur kan en campingorganisation som använder sig av många säsongsanställda bibehålla en immateriell uppsättning av företagsspecifika tillgångar och förmågor?

Metod: Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsstrategi med utgångspunkt i en fallstudie med djupintervjuer och dokumentanalys

Slutsats/Resultat: En blandning av ny och återkommande personal är svaret på företagets utmaningar med servicekvalitet och arbetet med att bibehålla en immateriell uppsättning av företagsspecifika tillgångar och förmågor. Det är kombinationen av nytt och återkommande som skapar och genererar företagets konkurrensfördelar (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad, Amanda LU and Lindgren, Annika LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensfördelar, Tyst kunskap, Servicekvalitet, Säsongsanställning, Campingbransch, Turism
language
Swedish
id
4560893
date added to LUP
2014-12-22 11:29:41
date last changed
2014-12-22 11:29:41
@misc{4560893,
 abstract   = {Bakgrund och problem: Att byta ut permanent heltidspersonal mot tillfälliga anställningsformer är ett sätt för företag att hantera säsongsvariationer. En tillfällig anställning allt fler organisationer världen över använder sig av är säsongsarbete, så även turismbranschen. Användningen av säsongspersonal kan vara ödesdigert för en organisation då turismupplevelsen är helt beroende av människan och god service för att den ska levereras på bästa sätt. Säsongsanställningar kan även leda till att företag får svårare att behålla företagsspecifika och individuella förmågor som är av avgörande betydelse och en av ett företags viktigaste konkurrensfördelar. Detta kan innebära en mängd utmaningar för företag som är beroende av och har många säsongsanställda

Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen och bidra med kunskap inom fältet Service Management angående problematiken kring säsongsanställda utifrån ett företags perspektiv

Frågeställning: Vilka utmaningar med servicekvalitet kan uppstå för en campingorganisation som använder sig av många säsongsanställda? Hur kan en campingorganisation som använder sig av många säsongsanställda bibehålla en immateriell uppsättning av företagsspecifika tillgångar och förmågor?

Metod: Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsstrategi med utgångspunkt i en fallstudie med djupintervjuer och dokumentanalys

Slutsats/Resultat: En blandning av ny och återkommande personal är svaret på företagets utmaningar med servicekvalitet och arbetet med att bibehålla en immateriell uppsättning av företagsspecifika tillgångar och förmågor. Det är kombinationen av nytt och återkommande som skapar och genererar företagets konkurrensfördelar},
 author    = {Lindblad, Amanda and Lindgren, Annika},
 keyword   = {Konkurrensfördelar,Tyst kunskap,Servicekvalitet,Säsongsanställning,Campingbransch,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samma tid nästa säsong? En kandidatuppsats om problematiken kring säsongsanställningar ur ett företagsperspektiv.},
 year     = {2014},
}