Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvecklingsorsakad tvångsförflyttning - Fallet Integrated Housing Development Programme i Addis Abeba

Sahlin Bertelsen, Filip LU (2015) SGEK01 20132
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Då människor utsätts för utvecklingsorsakad tvångsförflyttning utsätts de för en stor risk att drabbas av marginalisering. Utvecklingsorsakad tvångsförflyttning innebär flera olika risker för de förflyttade personerna. Dessa risker måste förebyggas för att motverka att marginalisering för de förflyttade uppstår. Uppsatsen studerar utvecklingsorsakad tvångsförflyttning för projektet Integrated Housing Development Programme i Addis Abeba. Ett projekt som sker i stor skala och drivs av den Etiopiska staten. Projektet syftar till att bygga bort majoriteten av slumområdena i Addis Abeba och bistå dess boende med bostäder med en bättre standard än vad de tidigare haft. Uppsatsen undersöker om projektet följer de riktlinjer som Världsbanken... (More)
Då människor utsätts för utvecklingsorsakad tvångsförflyttning utsätts de för en stor risk att drabbas av marginalisering. Utvecklingsorsakad tvångsförflyttning innebär flera olika risker för de förflyttade personerna. Dessa risker måste förebyggas för att motverka att marginalisering för de förflyttade uppstår. Uppsatsen studerar utvecklingsorsakad tvångsförflyttning för projektet Integrated Housing Development Programme i Addis Abeba. Ett projekt som sker i stor skala och drivs av den Etiopiska staten. Projektet syftar till att bygga bort majoriteten av slumområdena i Addis Abeba och bistå dess boende med bostäder med en bättre standard än vad de tidigare haft. Uppsatsen undersöker om projektet följer de riktlinjer som Världsbanken anger, samt vad Michael Cernea beskriver i sin IRR-modell (Impowerishment risks and reconstruction model) för att lyckas med utvecklingsorsakad tvångsförflyttning. Empirin är insamlad från två kvalitativa studier där respondenterna utgörs av antingen redan, av projektet, förflyttade personer eller personer som kommer att bli förflyttade. Studien visar på att Integrated Housing Development Programme uppfyller vissa aspekter som lyfts fram av Världsbanken och i IRR-modellen, men samtidigt misslyckats att motverka majoriteten av riskerna. Michael Cernea nämner också att alla risker med att tvångsförflyttas har en relation till varandra och att även om bara en risk misslyckas att uppfyllas, kan det leda till marginalisering för de tvångsförflyttade personerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin Bertelsen, Filip LU
supervisor
organization
course
SGEK01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utvecklingsorsakad tvångsförflyttning, Integrated Housing Developmnet Programme, Addis Abeba, Development-induced Displacement, Forced Evictions, Involuntary Resettlement, Impoverishment Risks and Reconstruction Model, Michael Cernea
language
Swedish
id
4588494
date added to LUP
2015-06-30 10:58:54
date last changed
2015-06-30 10:58:54
@misc{4588494,
 abstract   = {{Då människor utsätts för utvecklingsorsakad tvångsförflyttning utsätts de för en stor risk att drabbas av marginalisering. Utvecklingsorsakad tvångsförflyttning innebär flera olika risker för de förflyttade personerna. Dessa risker måste förebyggas för att motverka att marginalisering för de förflyttade uppstår. Uppsatsen studerar utvecklingsorsakad tvångsförflyttning för projektet Integrated Housing Development Programme i Addis Abeba. Ett projekt som sker i stor skala och drivs av den Etiopiska staten. Projektet syftar till att bygga bort majoriteten av slumområdena i Addis Abeba och bistå dess boende med bostäder med en bättre standard än vad de tidigare haft. Uppsatsen undersöker om projektet följer de riktlinjer som Världsbanken anger, samt vad Michael Cernea beskriver i sin IRR-modell (Impowerishment risks and reconstruction model) för att lyckas med utvecklingsorsakad tvångsförflyttning. Empirin är insamlad från två kvalitativa studier där respondenterna utgörs av antingen redan, av projektet, förflyttade personer eller personer som kommer att bli förflyttade. Studien visar på att Integrated Housing Development Programme uppfyller vissa aspekter som lyfts fram av Världsbanken och i IRR-modellen, men samtidigt misslyckats att motverka majoriteten av riskerna. Michael Cernea nämner också att alla risker med att tvångsförflyttas har en relation till varandra och att även om bara en risk misslyckas att uppfyllas, kan det leda till marginalisering för de tvångsförflyttade personerna.}},
 author    = {{Sahlin Bertelsen, Filip}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utvecklingsorsakad tvångsförflyttning - Fallet Integrated Housing Development Programme i Addis Abeba}},
 year     = {{2015}},
}